Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

653

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 20. dubna 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1679 až 1683/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění,

2) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

4) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,

5) návrhu poslance J. Deckera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP