Sněmovní tisk 1606
Soubor interpelací přednesených na 29. schůzi


Autor: JUDr. Petra Buzková
Adresát: František Benda
Naléhavá interpelace poslankyně Petry Buzkové
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-17
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 A.
Úplný název: Interpelace poslankyně Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci využívání výjimky Ministerstva životního prostředí České republiky pro výstavbu lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras střed
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Ing. František Brožík
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci vyměřování daňového penále
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-17
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 B.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Mgr. Pavel Seifer
Adresát: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Interpelace poslance Pavla Seifera
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 F.
Úplný název: Interpelace poslance Pavla Seifera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech a kompenzace zhrošených podmínek pro dotčené obce
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).Autor: JUDr. Dalibor Matulka
Adresát: Jan Ruml
Interpelace poslance Dalibora Matulky
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 H.
Úplný název: Interpelace poslance Dalibora Matulky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zásahu tajemníka městské části Brno - střed proti povolenému shromáždění MV KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Oldřich Vrcha
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci omezování stavu letecké záchranné služby
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 K.
Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: JUDr. Stanislav Gross
Adresát: Jan Ruml
Interpelace poslance Stanislava Grosse
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 L.
Úplný název: Interpelace poslance Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: JUDr. Stanislav Gross
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě ministerstvem vnitra
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 M.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace a. s. Kema Skaln
Podáno: 1995-03-16
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 16.03.1995 jako tisk 1606 N.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)