Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

643

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 20. dubna 1995

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 C/,

2. Miroslava Čapka na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 D/,

3. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci ochrany práv občanů /tisk 1315 P/,

4. Josefa Mandíka na předsedu vlády Václava Kluase ve věci hospodaření s majetkem Lesní společnosti Královský Hvozd a. s. Nýrsko, která je zařazena do kupónové privatizace /tisk 1452 A/,

5. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1494 A/,

6. Jiřího Šolera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní /tisk 1501 B/,

7. Svatomíra Recmana na předsedu vlády Václava Klause ve věci automobilové společnosti TATRA Kopřivnice /tisk 1513 A/,

8. Ladislava Nedorosta na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou v Havířově /tisk 1519 J/,

9. Jaroslava Štraita na ministra obrany Viléma Holáně ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 M/,

10. Jaroslava Štraita na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně /tisk 1519 S/,

11. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci ratifikace Evropské sociální charty /tisk 1528 A/,

12. Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci způsobu privatizace Nemocnice s poliklinikou Sušice a privatizace vojenských nemocnic v Klatovech a v Karlových Varech /tisk 1530 A/,

13. Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci uchování práv k výrobě špičkového pasivního radiolokátoru Tamara v České republice /tisk 1532 A/,

14. Dalibora Štambery na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci prošetření privatizace části nemocnice "Sanatorium" a dětského zdravotního střediska v Šumperku /tisk 1544 A/,

15. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci statutu veřejného činitele pro pracovníky železniční dopravy /tisk 1546 A/,

16. Bohuslava Kuby na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci nespokojenosti s prací Finančního úřadu ve Frýdku-Místku /tisk 1558 A/,

17. Jaroslava Nováka na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci platů a mezd zaměstnanců Domů pečovatelské péče v Mostě /tisk 1579 A/,

18. Jana Navrátila na ministra obrany Viléma Holáně ve věci řízení o vydávání osvědčení obětem nacistické perzekuce za účelem jejich odškodnění /tisk 1606 D/,

19. Jana Navrátila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci řízení o vydávání osvědčení obětem nacistické perzekuce za účelem jejich odškodnění /tisk 1606 G/;

 

II. nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců

1. Stanislava Grosse, Petry Buzkové a dalších 19 členů klubu ČSSD ve věci dodržování usnesení vlády č. 901 z roku 1990 /tisky 1516 A; 1516 A/1/,

 

III. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Petry Buzkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci hospodaření se státním majetkem /tisk 710 B, 710 B/1/ - na žádost poslankyně,

2. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ 14-69 /tisk 992 A/ - pro nepřítomnost ministra,

3. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/ - pro nepřítomnost ministra,

4. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/ - pro nepřítomnost ministra,

5. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/ - pro nepřítomnost ministra,

6. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/ - na žádost poslance,

7. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1220 A/ - pro nepřítomnost ministra,

8. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci provokačních výzev uskupení "Antifašistická liga" /tisk 1254 A/ - pro nepřítomnost ministra,

9. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách /tisk 1315 G/ - na žádost poslance,

10. Jiřího Bílého na ministra vnitra Jana Rumla ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu /tisk 1315 K/ - pro nepřítomnost ministra,

11. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28.10.1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/ - pro nepřítomnost ministra,

12. Jiřího Vyvadila na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 f/ - na žádost poslance,

13. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1363 A/ - pro nepřítomnost ministra,

14. Květoslavy Čelišové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností /tisk 1376 A/ - pro nepřítomnost ministra,

15. Hany Orgoníkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve smečkách 33 /tisk 1398 A/ - na žádost poslankyně,

16. Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu, v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty /tisk 1414 A/ - na žádost poslance,

17. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci odprodeje akcií z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu /tisk 1420 A/ - na žádost poslance,

18. Jana Vika na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera /tisk 1457 A/ - pro nepřítomnost ministra,

19. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1496 A/ - na žádost poslance,

20. Jiřího Šolera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní /tisk 1501 A/ - pro nepřítomnost ministra,

21. Václava Grulicha na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků /tisk 1515 A/ - na žádost poslance,

22. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu /tisk 1517 A/ - na žádost poslankyně,

23. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace malešické spalovny /tisk 1519 B/ - na žádost poslance,

24. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci církevního majetku /tisk 1519 D/ - na žádost poslance,

25. Jaroslava Štraita na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně /tisk 1519 E/ - pro nepřítomnost ministra,

26. Jaroslava Štraita na ministra vnitra Jana Rumla ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 G/ - pro nepřítomnost ministra,

27. Michala Krause na ministra obrany Viléma Holáně ve věci finančního hospodaření Ministerstva obrany /tisky 1519 L; 1519 L/1/ - na žádost poslance,

28. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci tzv. Masarykova dvora v Čejči /tisk 1519 N/ - na žádost poslance,

29. Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci učebnic pro základní školy /tisk 1519 O/ - pro nepřítomnost ministra,

30. Jaroslava Štraita na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 R/ - pro nepřítomnost ministra,

31. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády a diplomacie k politice státního teroru, uplatňované Tureckem vůči kurdskému obyvatelstvu /tisk 1519 T/ - pro nepřítomnost ministra,

32. Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu /tisk 1520 A/ - pro nepřítomnost poslance,

33. Františka Trnky na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vstupu České republiky do NATO /tisk 1523 A/ - pro nepřítomnost ministra,

34. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace podniku Elitex s. p., Dvorec u Nepomuku /tisk 1531 A/ - na žádost poslance,

35. Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín /tisk 1536 A/ - pro nepřítomnost ministra,

36. Zdeňka Vorlíčka na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci způsobu, jakým zbytkový s. p. EDITIO SUPRAPHON disponuje s nakladatelskými právy na díla českých autorů /tisk 1542 A/ - pro nepřítomnost ministra,

37. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vyšetřování případu trestné činnosti zatím neznámého pachatele, který v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev v České republice v listopadu 1994 porušil zákon, a to trestným činem maření přípravy a průběhu voleb, podle § 177 trestního zákona /tisk 1543 A/ - pro nepřítomnost ministra,

38. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci získávání informací sdělovacími prostředky zde zdrojů policie a Ministerstva vnitra /tisk 1545 A/ - pro nepřítomnost ministra,

39. Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci neposkytnutí výjimky z § 3 vyhlášky MV č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, provozovatelům autobusové MHD /tisk 1547 A/ - pro nepřítomnost ministra,

40. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vyhlášky města Brna o zákazu propagace politických stran a hnutí /tisk 1577 A/ - pro nepřítomnost ministra,

41. Hany Orgoníkové na ministra dopravy Jana Stráského ve věci uskutečňování zákona o drahách /tisk 1597 A/ - na žádost poslankyně,

42. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci kontroly využívání výjimky Ministerstva životního prostředí České republiky pro výstavbu lankovy v národní přírodní rezervaci Moravský kras střed /tisk 1606 A/ - na žádost poslankyně,

43. Michala Krause na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci prodeje akcií SPT Telecom /tisk 1606 J/ - na žádost poslance,

44. Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou /tisk 1606 L/ - na žádost poslance,

45. Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě Ministerstvem vnitra /tisk 1606 M/ - na žádost poslance,

46. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a. s. Kema Skalná /tisk 1606 N/ - na žádost poslance,

47. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci prodeje akcií SPT Telecom /tisk 1606 O/ - na žádost poslance,

48. Pavla Seifera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech a kompenzace zhoršených podmínek pro dotčené obce /tisk 1606 F/ - pro nepřítomnost poslance,

49. Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci dotací na "Údržbu krajiny v kulturní stavu" dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 272/1994 Sb. /tisk 1611 A/ - pro nepřítomnost poslance;

 

IV. přerušuje projednávání tohoto bodu, přičemž neprojednané odpovědi na interpelace budou zařazeny na příští schůzi Poslanecké sněmovny

1. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v NPR Lednické rybníky /tisk 1514 A/,

2. Vlastislava Kuchaře na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně /tisk 1519 F/,

3. Jana Vika na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci případu třiadvacetileté dívky Radky L. z Prahy 4 /tisk 1533 A/,

4. Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera na předsedu vlády Václava Klause ve věci týdenních svodek od BIS /tisk 1537 A/,

5. Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci zařazení ekologických iniciativ do seznamu skupin, které jsou údajně ve sledování BIS /tisk 1538 A/,

6. Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci územního plánu VÚC jeseníky /tisk 1539 A/,

7. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci vyšetřování nehod na drahách /tisk 1554 A/,

8. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci ručení za škody způsobení v železniční dopravě /tisk 1555 A/,

9. Bohuslava Kuby na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci skládky odpadků firmy RUMPOLD s. r. o. v katastrálním území Vodňany, okres Strakonice /tisk 1557 A/,

10. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci povinnosti zajistit provozování drážní dopravy /tisk 1559 A/,

11. Jiřího Macháčka na ministra dopravy Jana Stráského ve věci koncepce Ministerstva dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti území /tisk 1576 A/,

12. Bohuslava Kuby na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci celkové situace ve zdravotnictví /tisk 1580 A/,

13. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci výběrového řízení v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky /tisk 1598 A/,

14. Josefa Ježka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk /tisk 1606 E/,

15. Dalibora Matulky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zásahu tajemníka městské části Brno-střed proti povolenému shromáždění MV KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939 /tisk 1606 H/,

16. Gerty Mazalové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994 /tisk 1606 I/,

17. Václava Exnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci vystoupení ministra Jindřicha Vodičky v televizi NOVA dne 19. 3. 1995 /tisk 1616 A/,

18. Václava Franka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci prošetření a přijetí odpovídajícího opatření v souvislosti s dalším rozšiřováním dobývacího prostoru lomu "Hvížďalka", jehož držitelem je a. s. Pragocement Radotín /tisk 1618 A/.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP