Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

678

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 31. schůze 25. května 1995

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci odprodeje akcií z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu /tisk 1420 A/,

2. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci tzv. Masarykova dvora v Čejči /tisk 1519 N/,

3. Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci územního plánu VÚC Jeseníky /tisk 1539 A/,

4. Zdeňka Vorlíčka na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci způsobu, jakým zbytkový s. p. EDITIO SUPRAPHON disponuje s nakladatelskými právy na díla českých autorů /tisk 1542 A/,

5. Dalibora Matulky na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava /tisk 1607 A/,

6. Václava Franka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci prošetření a přijetí odpovídajícího opatření v souvislosti s dalším rozšiřováním dobývacího prostoru lomu "Hvížďalka", jehož držitelem je a. s. Pragocement Radotín /tisk 1618 A/,

7. Václava Franka na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci prošetření a přijetí odpovídajícího opatření v souvislosti s dalším rozšiřováním dobývacího prostoru lomu "Hvízďalka", jehož držitelem je a. s. Pragocement Radotín /tisk 1619 A/,

8. Oldřicha Vrchy na předsedu vlády Václava Klause ve věci požadavků občanů obce Těchlovice-Přední Lhota na zastavení fyzického, psychického teroru a diskriminace, zasahování do vlastnického práva občanů a devastace životního prostředí v prostoru okolí kamenolomu "Severokámen" Těchlovice-Přední Lhota /tisk 1646 A/,

9. Oldřicha Vrchy na předsedu vlády Václava Klause ve věci těžby mramoru v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras /tisk 1662 A/,

10. Miloše Skočovského na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci Technického muzea v Brně /tisk 1666 A/,

11. Jiřího Hájka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci úpadku podniku BH - Pletárny a sociálního dopadu této skutečnosti na obyvatelstvo regionu /tisk 1688 A/,

12. Jana Bláhy na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci spotřebních daní /tisk 1690 A/,

13. Petra Kavana na ministra obrany Viléma Holáně ve věci meziresortní komise pro ekologickou likvidaci nadbytečných zásob Armády České republiky /tisk 1694 J/;

 

II. nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance

1. Michala Krause na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci prodeje akcií SPT Telecom /tisk 1606 J/;

 

III. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu, v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty /tisk 1414 A/ - pro nepřítomnost poslance,

2. Vlastislava Kuchaře na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně /tisk 1519 F/ - pro nepřítomnost poslance,

3. Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu /tisk 1520 A/ - pro nepřítomnost poslance,

4. Pavla Seifera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých /tisk 1643 A/ - na žádost poslance,

5. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci Statutu Rady Evropy /tisk 1668 A/ - pro nepřítomnost poslankyně,

6. Jaroslava Broulíka na ministra vlády Igora Němce ve věci způsobu jednání pracovníků Úřadu vlády České republiky se skupinou amerických filmařů /tisk 1669 A/ - na žádost poslance,

7. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci činnosti přednosty Okresního úřadu Opava pana Antonína Šroma /tisk 1694 K/ -pro nepřítomnost poslance,

8. Zdeňka Vorlíčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci pokusu Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy zvýšit v Praze plošným způsobem nájemné pro údajnou atraktivitu polohy /tisk 1696 A/ - pro nepřítomnost poslance;

 

IV. přerušuje projednávání tohoto bodu, přičemž neprojednané odpovědi na interpelace budou zařazeny na příští schůzi Poslanecké sněmovny

1. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ 14-69 /tisk 992 A/,

2. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/,

3. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/,

4. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/,

5. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/,

6. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1220 A/,

7. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci provokačních výzev uskupení "Antifašistická liga" /tisk 1254 A/,

8. Jiřího Bílého na ministra vnitra Jana Rumla ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu /tisk 1315 K/,

9. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28.10.1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/,

10. Jiřího Vyvadila na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 f/,

11. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1363 A/,

12. Květoslavy Čelišové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností /tisk 1376 A/,

13. Jana Vika na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera /tisk 1457 A/,

14. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1496 A/,

15. Jiřího Šolera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní /tisk 1501 A/,

16. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v NPR Lednické rybníky, které vyhlásil Český ústav ochrany přírody /tisk 1514 A/,

17. Václava Grulicha na mítopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků /tisk 1515 A/,

18. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu /tisk 1517 A/,

19. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace malešické spalovny /tisk 1519 B/,

20. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci církevního majetku /tisk 1519 D/,

21. Jaroslava Štraita na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně /tisk 1519 E/,

22. Jaroslava Štraita na ministra vnitra Jana Rumla ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 G/,

23. Michala Krause na ministra obrany Viléma Holáně ve věci finančního hospodaření Ministerstva obrany /tisky 1519 L; 1519 L/1/,

24. Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci učebnic pro základní školy /tisk 1519 O/,

25. Jaroslava Štraita na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 R/,

26. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády a diplomacie k politice státního teroru, uplatňované Tureckem vůči kurdskému obyvatelstvu /tisk 1519 T/,

27. Františka Trnky na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vstupu České republiky do NATO /tisk 1523 A/,

28. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace podniku Elitex s. p., Dvorec u Nepomuku /tisk 1531 A/,

29. Jana Vika na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci případu třiadvacetileté dívky Radky L. z Prahy 4 /tisk 1533 A/,

30. Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín /tisk 1536 A/,

31. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vyšetřování případu trestné činnosti zatím neznámého pachatele, který v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev v České republice v listopadu 1994 porušil zákon, a to trestným činem maření přípravy a průběhu voleb, podle § 177 trestního zákona /tisk 1543 A/,

32. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci získávání informací sdělovacími prostředky zde zdrojů policie a Ministerstva vnitra /tisk 1545 A/,

33. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci neposkytnutí výjimky z § 3 vyhlášky MV č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, provozovatelům autobusové MHD /tisk 1547 A/,

34. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci vyšetřování nehod na drahách /tisk 1554 A/,

35. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci ručení za škody způsobení v železniční dopravě /tisk 1555 A/,

36. Bohuslava Kuby na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci skládky odpadků firmy RUMPOLD s. r. o. v katastrálním území Vodňany, okres Strakonice /tisk 1557 A/,

37. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci povinnosti zajistit provozování drážní dopravy /tisk 1559 A/,

38. Jiřího Macháčka na ministra dopravy Jana Stráského ve věci koncepce Ministerstva dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti území /tisk 1576 A/,

39. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vyhlášky města Brna o zákazu propagace politických stran a hnutí /tisk 1577 A/,

40. Bohuslava Kuby na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci celkové situace ve zdravotnictví /tisk 1580 A/,

41. Hany Orgoníkové na ministra dopravy Jana Stráského ve věci uskutečňování zákona o drahách /tisk 1597 A/,

42. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci výběrového řízení v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky /tisk 1598 A/,

43. Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády Jana Kalvodu a ministra vnitra Jana Rumla ve věci evidence přestupků /tisk 1599 A/,

44. Josefa Ježka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk /tisk 1606 E/,

45. Pavla Seifera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech a kompenzace zhoršených podmínek pro dotčené obce /tisk 1606 F/,

46. Dalibora Matulky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zásahu tajemníka městské části Brno-střed proti povolenému shromáždění MV KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939 /tisk 1606 H/,

47. Gerty Mazalové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994 /tisk 1606 I/,

48. Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou /tisk 1606 L/,

49. Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě Ministerstvem vnitra /tisk 1606 M/,

50. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a. s. Kema Skalná /tisk 1606 N/,

51. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci prodeje akcií SPT Telecom /tisk 1606 O/,

52. Josefa Ježka na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk /tisk 1606 P/,

53. Dalibora Matulky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava /tisk 1608 A/,

54. Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci dotací na "Údržbu krajiny v kulturní stavu" dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 272/1994 Sb. /tisk 1611 A/,

55. Jaroslava Vlčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci "Neškudlovy vily" v Ústí nad Orlicí /tisk 1612 A/,

56. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci přípravy vyhlášení Národního parku Labské pískovce /tisk 1613 A/,

57. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci nesouhlasu se zavedením taxy 55 Kč za nemocniční lůžko a doplácení dražších léků pro těžce zdravotně postižené občany a chronicky nemocné občany včetně diabetiků /tisk 1617 A/,

58. Jaroslava Vlčka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci výjimky ze základních podmínek ochrany tetřívka obecného /tisk 1640 A/,

59. Františka Kačenky na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory /tisk 1641 B/,

60. Františka Kačenky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory /tisk 1641 C/,

61. Pavla Seifera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých /tisk 1642 A/,

62. Pavla Seifera na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých /tisk 1644 A/,

63. Jiřího Drápely na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci ukončení činnosti Stálé komise Ministerstva kultury pro národní kulturní památku rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě /tisk 1645 A/,

64. Jaroslava Nováka na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci českých důchodců žijících ve Švýcarsku /tisk 1658 A/,

65. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci výstavby lanovky v NPR Moravský kras - střed /tisk 1659 A/,

66. Miloše Skočovského na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci budoucnosti ústav sociální péče pro tělesně a duševně postižené /tisk 1670 A/,

67. Miloše Skočovského na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně /tisk 1671 A/,

68. Jana Bláhy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nemovitostí s ohledem na hospodaření a správu obcí /tisk 1694 A/,

69. Anny Váchalové na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci přistoupení České republiky ke státům respektujícím Florentskou dohodu /tisk 1694 B/,

70. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 C/,

71. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 G/,

72. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci nesouladu v zákonu o volbách do obecních zastupitelstev a v zákonu o obcích /tisk 1694 H/,

73. Jozefa Wagnera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 I/,

74. Pavla Kuličky na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci výkladu, případně stanoviska Ministerstva zdravotnictví k § 13 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /tisk 1694 N/.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Ladislav Rymeš v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP