Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

709

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 32. schůze 27. června 1995

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/,

2. Jiřího Vyvadila na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 f/,

3. Václava Grulicha na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků /tisk 1515 A/,

4. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu /tisk 1517 A/,

5. Jaroslava Štraita na ministra vnitra Jana Rumla ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 G/,

6. Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu /tisk 1520 A/,

7. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace podniku Elitex s. p., Dvorec u Nepomuku /tisk 1531 A/,

8. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci neposkytnutí výjimky z § 3 vyhlášky MV č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, provozovatelům autobusové MHD /tisk 1547 A/,

9. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci vyšetřování nehod na drahách /tisk 1554 A/,

10. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci ručení za škody způsobené v železniční dopravě /tisk 1555 A/,

11. Bohuslava Kuby na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci skládky odpadků firmy RUMPOLD s. r. o. v katastrálním území Vodňany, okres Strakonice /tisk 1557 A/,

12. Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci povinnosti zajistit provozování drážní dopravy /tisk 1559 A/,

13. Pavla Seifera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech a kompenzace zhoršených podmínek pro dotčené obce /tisk 1606 F/,

14. Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci dotací na "Údržbu krajiny v kulturním stavu" dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 272/1994 Sb. /tisk 1611 A/,

15. Jaroslava Vlčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci "Neškudlovy vily" v Ústí nad Orlicí /tisk 1612 A/,

16. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci nesouhlasu se zavedením taxy 55 Kč za nemocniční lůžko a doplácení dražších léků pro těžce zdravotně postižené občany a chronicky nemocné občany včetně diabetiků /tisk 1617 A/,

17. Jaroslava Vlčka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci výjimky ze základních podmínek ochrany tetřívka obecného /tisk 1640 A/,

18. Františka Kačenky na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory /tisk 1641 B/,

19. Pavla Seifera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých /tisk 1643 A/,

20. Jaroslava Nováka na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci českých důchodců žijících ve Švýcarsku /tisk 1658 A/,

21. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci Statutu Rady Evropy /tisk 1668 A/,

22. Miloše Skočovského na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci budoucnosti ústavů sociální péče pro tělesně a duševně postižené /tisk 1670 A/,

23. Miloše Skočovského na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně /tisk 1671 A/,

24. Václava Franka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí /tisk 1686 A/;

25. Jana Bláhy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nemovitostí s ohledem na hospodaření a správu obcí /tisk 1694 A/,

26. Anny Váchalové na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci přistoupení České republiky ke státům respektujícím Florentskou dohodu /tisk 1694 B/,

27. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci nesouladu v zákonu o volbách do obecních zastupitelstev a v zákonu o obcích /tisk 1694 H/,

28. Pavla Kuličky na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci výkladu, případně stanoviska Ministerstva zdravotnictví k § 13 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /tisk 1694 N/;

29. Petra Kavana na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci výpovědi z pracovního poměru paní Heleny Pantůčkové, učitelky Základní školy T. G. Masaryka v Blansku /tisk 1694 O/;

30. Bohuslava Kuby na ministra obrany Viléma Holáně ve věci obranyschopnosti Armády České republiky a stavu ozbrojených sil /Protože tato odpověď obsahuje skutečnosti utajovaného charakteru, nebyla vytištěna ve sněmovním tisku/;

31. Jana Vika na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci knihy Zoltána Ujváryho "Bezdomovcem ve své vlasti" /tisk 1698 A/;

32. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci soustavy Novomlýnských nádrží /tisk 1729 A/;

33. Evy Fischerové na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace nemocnice v Ústí nad Orlicí /tisk 1731 A/;

34. Jaroslava Broulíka na předsedu vlády Václava Klause ve věci usnesení vlády České republiky č. 24 ze dne 26. 4. 1995 /tisk 1733 A/;

35. Jaroslava Broulíka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci porušování předpisů České republiky cizinci /tisk 1734 A/;

36. Jana Jegly na předsedu vlády Václava Klause ve věci restitucí majetku občanů chorvatské národnosti /tisk 1749 A/;

37. Jiřího Macháčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci výpočtu a vyplácení důchodů občanům České republiky, jejichž zaměstnavatel měl před rozdělením ČSFR sídlo na území Slovenské republiky /tisk 1750 A/;

38. Jana Kryčera na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci poskytování dotací obcím na ozdravění ovzduší /tisk 1752 A/;

39. Václava Grulicha na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku předsedou představenstva a. s. Mlékárna Klatovy ing. Janem Sekyrkou /tisk 1753 A/;

40. Jaroslava Sourala na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci složité situace OKD a. s., problému dumpingového importu uhlí z Polské republiky a slučování šachet v OKD a. s. do tzv. skupinových dolů /tisk 1754 A/;

41. Jana Vika na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci zjištění početního stavu romského etnika ve věznicích naší republiky /tisk 1756 A/;

42. Vladimíra Procházky na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace Státního statku Hanušovice /tisk 1771 A/;

43. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci prošetření postupu Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, týkajícího se výstavby osobní lanové dráhy mezi parkovištěm u Punkevních jeskyní a chatou u Macochy /tisk 1773 A/;

44. Ladislava Bodyho na předsedu vlády Václava Klause ve věci romské problematiky /tisk 1774 G/;

45. Václava Grulicha na ministra vnitra Jana Rumla ve věci právně pochybného prodeje 30 % akcií společnosti Rudolf Jelínek, a. s. Vizovice, a událostí s tím souvisejících /tisk 1774 K/;

 

II. nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně

1. Gerty Mazalové na předsedu vlády Václava Klause ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci /tisk 1774 H/;

 

III. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/ - pro nepřítomnost poslance,

2. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/ - pro nepřítomnost poslance,

3. Květoslavy Čelišové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností /tisk 1376 A/ - pro nepřítomnost poslankyně,

4. Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu, v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty /tisk 1414 A/ - pro nepřítomnost poslance,

5. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1496 A/ - pro nepřítomnost poslance,

6. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace malešické spalovny /tisk 1519 B/ - pro nepřítomnost poslance,

7. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci církevního majetku /tisk 1519 D/ - pro nepřítomnost poslance,

8. Michala Krause na ministra obrany Viléma Holáně ve věci finančního hospodaření Ministerstva obrany /tisky 1519 L; 1519 L/1/ - pro nepřítomnost poslance,

9. Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci učebnic pro základní školy /tisk 1519 O/ - pro nepřítomnost poslance,

10. Jaroslava Štraita na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 R/ - pro nepřítomnost poslance,

11. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády a diplomacie k politice státního teroru, uplatňované Tureckem vůči kurdskému obyvatelstvu /tisk 1519 T/ - pro nepřítomnost poslance,

12. Františka Trnky na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vstupu České republiky do NATO /tisk 1523 A/ - pro nepřítomnost poslance,

13. Jana Vika na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci případu třiadvacetileté dívky Radky L. z Prahy 4 /tisk 1533 A/ - pro nepřítomnost ministra,

14. Bohuslava Kuby na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci celkové situace ve zdravotnictví /tisk 1580 A/ - pro nepřítomnost ministra,

15. Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády Jana Kalvodu a ministra vnitra Jana Rumla ve věci evidence přestupků /tisk 1599 A/ - pro nepřítomnost poslance,

16. Josefa Ježka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk /tisk 1606 E/ - pro nepřítomnost poslance,

17. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a. s. Kema Skalná /tisk 1606 N/ - pro nepřítomnost poslance,

18. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci prodeje akcií SPT Telecom /tisk 1606 O/ - pro nepřítomnost poslance,

19. Josefa Ježka na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk /tisk 1606 P/ - pro nepřítomnost ministra,

20. Františka Kačenky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory /tisk 1641 C/ - pro nepřítomnost poslance,

21. Pavla Seifera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých /tisk 1642 A/ - pro nepřítomnost poslance,

22. Bohuslava Kuby na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci dodržování zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 171/1990 Sb. /tisk 1667 A/ - pro nepřítomnost poslance;

23. Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci jaderné elektrárny Temelín /tisk 1672 A/ - pro nepřítomnost poslance;

24. Jana Jegly na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci situace na soukromé střední škole obchodu, služeb a provozů hotelů v Ústí nad Labem, pracoviště Strážnice /tisk 1689 A/ - pro nepřítomnost poslance;

25. Jiřího Macháčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci investic do výchovy a vzdělávání /tisk 1691 A/ - pro nepřítomnost poslance;

26. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 C/ - pro nepřítomnost poslance,

27. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 G/ - pro nepřítomnost poslance,

28. Jozefa Wagnera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci Řádu Maltézských rytířů /tisk 1694 I/ - pro nepřítomnost poslance,

29. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci činnosti přednosty Okresního úřadu Opava pana Antonína Šroma /tisk 1694 K/ -pro nepřítomnost poslance;

30. Zdeňka Vorlíčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci pokusu Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy zvýšit v Praze plošným způsobem nájemné pro údajnou atraktivitu polohy /tisk 1696 A/ - na žádost poslance;

31. Miroslava Čapka na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci účtování telekomunikačních poplatků SPT Telecom, a. s. /tisk 1728 A/ - pro nepřítomnost ministra;

32. Jaroslava Broulíka na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci telekomunikací v České republice /tisk 1732 A/ - pro nepřítomnost ministra;

33. Jiřího Macháčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci údajného zrušení regionálního pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Olomouci a ve věci platby za přijímací zkoušky na vysoké školy /tisk 1751 A/ - pro nepřítomnost poslance;

34. Jana Vika na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci Okresní nemocnice v Ústí nad Orlicí /tisk 1755 A/ - pro nepřítomnost ministra;

35. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci usnesení vlády České republiky č. 146 z 8. 3. 1995 /tisk 1757 A/ - pro nepřítomnost poslance;

36. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci tzv. balíku vstřícných opatření vlády České republiky vůči Spolkové republice Německo /tisk 1774 C/ - pro nepřítomnost poslance;

37. Petra Kavana na předsedu vlády Václava Klause ve věci postupu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa /tisk 1774 D/ -pro nepřítomnost poslance;

38. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci trvání Fondu národního majetku /tisk 1774 E/ - pro nepřítomnost poslance;

39. Vratislava Votavy na předsedu vlády Václava Klause ve věci postoje předsedy vlády Václava Klause a vlády České republiky ke Spolkové republice Německo ve světle událostí druhé světové války /tisk 1774 I/ -pro nepřítomnost poslance;

40. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci zahraničního obchodu České republiky /tisk 1774 J/ - pro nepřítomnost poslance;

41. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci vztahů ke Spolkové republice Německo vzhledem k historickým důsledkům druhé světové války /tisk 1774 L/.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jiří Karas v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP