Sněmovní tisk 1315
Soubor interpelací a otázky přednesených na 24. schůzi


Autor: JUDr. Vladimír Řezáč
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci restitucí podle zákona 229/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 243/1992 Sb.
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 b.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: RNDr. Jiří Šoler, CSc.
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci zneužití objektu Národního parku Šumava k nacistickým provokacím
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 e.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).Autor: PaedDr. Vlastislav Kuchař
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci mezinárodní ekologické akce UTEC ABSORGA 94 ve Vídni
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 g.
Interpelace projednána.Autor: JUDr. Zbyšek Stodůlka
Adresát: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Interpelace ve věci účastníků zahraničních cest
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: JUDr. Jiří Vyvadil
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci úpravy vyplácení přídavků na děti
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 D.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).Autor: JUDr. Zbyšek Stodůlka
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace obchodního domu Prior, dříve Breda a Weinstein v Opavě
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 E.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Jozef Wagner
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 G.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci úrovně opatření a zásahů provedených Policií ČR při událostech dne 28. října 1994 v Praze
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 H.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Ing. Václav Klučka
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci možného porušování zákonů ředitelkou Školského úřadu v Opavě, paní Mgr. Izabelou Hobzovou
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 I.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).Autor: JUDr. Jiří Vyvadil
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci výnosu rektora VŠCHT č. 20/1994
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 J.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).Autor: JUDr. Jiří Bílý
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 K.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Josef Valenta
Adresát: Jan Ruml
Interpelace poslance Josefa Valenty
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 L.
Úplný název: Interpelace poslance Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).Autor: PhDr. Vratislav Votava
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci nastolení problematiky lidských práv při návštěvě v Číně a Indonesii
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 O.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Oldřich Vrcha
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci plnění programového prohlášení vlády České republiky
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 R.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).Autor: RNDr. Jiří Šoler, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci harmonizace environmentální politiky České republiky s evropskou politikou
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 S.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).Autor: PhDr. Vratislav Votava
Adresát: Ing. Josef Zieleniec
Interpelace poslance Vratislava Votavy
Podáno: 1994-11-03
Odesláno adresátovi: 1994-11-15
Odpověď rozeslána 3.11.1994 jako tisk 1315 V.
Úplný název: Interpelace poslance Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci jednání se Spolkovou republikou Německo o vyplacení odškodného obětem nacistické perzekuce a zvůle
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)