Sněmovní tisk 1142
Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1142/0 dne 9. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1890).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1142/2, který byl rozeslán 27. 3. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 879).Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: správní právo, správní řízeníISP (příhlásit)