Jaromír Špaček

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1910; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - práv. - rozp. - socialisač. a soc. pol. - ústav. - ústav. práv. - vyšetř. a zahran.

Návrhy:

na zřízení okres. soudu v Brušperku a v Kelči na Moravě, t. 1108.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na zařadění města Frýdlantu na Ostravici do vyšší třídy místních přídavků t. 1819.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na zřízení automobilové státní linky z M. Ostravy Brušperkem do Frenštátu pod Radhoštěm a z Místku Příborem do Nového Jičína, t. 1822.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na zřízení československého konsulátu v Polském Těšíně, t. 1823.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na zřízení státní české obchodní akademie ve Frenštátě p. Radh., t. 1888.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na vydání zákona, jímž se upravuje užívání státního jazyka ve veřej. nápisech v léčebných a turisticky významných místech R. Č., t. 2593.

75, 22. VII. 1921; 687. III.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarp. Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o reorganisaci dívčího odborného školství (zpr. t. 3395) k 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách stát. a některým jiným veřejným zaměstnanců na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

Resoluce:

k osnově zákona o postátnění soukr. železnic (zpr. t. 890), týkající se převzetí dráhy Štrambersko-Studenecké na Moravě.

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

k osnově zák. o zrušení dosud platných zákonů o vojen. taxe (zpr. t. 3743).

164, 7. XI. 1922; 358. VI.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 2332 (zákon o povinnostech majitelů pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti).

70, 30. VI. 1921; 310. III.

rozp. výb. zpr. t. 3769 (zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15 mil. Kč na investice Českého Těšína).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1621. V.

rozp. výb. zpr. t. 3942 (protokoly o sanaci Rakouska dané v Ženevě dne 4. října 1922).

183, 18. XII. 1922; 1794, 1828. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3939 (záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů z 4. X. 1922).

183, 18. XII. 1922; 1795, 1829. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3929 (stanovení náhrady za vojen. přípřež v míru v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1944. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4010 (schválení Protokolů o změnách úmluvy o Společn. národů, daných v Ženevě 5. X. 1921).

196, 8. III. 1923; 2470. VI.

bran. výb. zpr. t. 4135 (zákon o vojenském kázeňském právu).

210, 11. V. 1923; 331, 344. VII.

im. výb. zpr. t. 4564 (im. V. Mikulíčka).

270, 6. VI. 1924; 850. IX.

im. výb. zpr. t. 4580 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 911. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 1001. II.

o pilné interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu na území R. Č.

33, 15. XII. 1920; 1354. II.

o osnově zák. na sestátnění soukromých železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1372).

48, 27. I. 1921; 1912. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2305. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2583. II.

o státním příspěvku k opravným pracím na morav. vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 375. III.

o naléh. interp. J. Blažka o náhradě mosteckým obětem (t. 2507) a J. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 627. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 375. IV.

o vládním prohlášení min. soc. péče G. Habrmana o naléh. interp. t. 2499, 2524, 2550 a 2561, týkajících se stávky bankovních zaměstnanců.

101, 29. XI. 1921; 1326. IV.

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 158. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 783. VI.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1918. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 84. VII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 41. IX.

o konečné úpravě rakousko-uherských váleč. půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1390. IX.

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

17, 18. XII. 1924; 985. X.

Interpelace:

o nařízení zem. polit. správy moravské z 16. XII. 1920, čís. 40.761 o utvoření okres. škol. výborů,

t. 1295. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1857. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o zbytečné podružné přídělovně vozů v Mor. Ostravě-Přívoze,

t. 1569. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

o udělení koncese, příp. o stavbě železnice z Mor. Ostravy přes Brušperk do Frenštátu p. Radh.,

t. 1751. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2415. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

aby se urychlilo řízení pro opatření místností české měšťanské škole ve Fulneku,

t. 1814. 66, 31. III. 1921; 8. III.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

že se nevyřizuje žádost V. Mezery z Orlové o náhradu škod, způsobených mu na zdraví a majetku polskými teroristy za doby plebiscitu na Těšínsku,

t. 2823. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3075. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2671. IV.



ISP (příhlásit)