Stenografický zápis 40. schůze, 13. února 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 9.01 hodin do 9.06 hodin.)


291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jiří Valenta
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Lipavský


188. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018) /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Ratiborský


189. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Karla Šlechtová


190. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Milan Hnilička


191. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019 /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Monika Červíčková


192. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jaroslav Holík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček


193. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách /sněmovní tisk 507/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Beitl


194. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Mihola


195. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


196. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Tomio Okamura


197. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Karla Šlechtová


198. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec František Navrkal


199. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Beitl
Poslanec František Kopřiva


200. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec František Navrkal


201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Beitl


202. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019) /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Benda


203. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Strýček


204. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


87. Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslankyně Taťána Malá
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


292. Ústní interpelace

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Janda
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Martin Jiránek
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec František Kopřiva
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec František Kopřiva
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Barbora Kořanová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Barbora Kořanová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Dana Balcarová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jakub Janda
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jakub Janda
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Martin Kupka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Martin Kupka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Radek Koten
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Beitl
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Beitl
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Olga Richterová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Olga Richterová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Barbora Kořanová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Dana Balcarová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Dana Balcarová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 17.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP