(16.00 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, interpeluji vás na základě žádosti majitelů obytných automobilů nad 3,5 tuny. Tito uvádějí, že při cestování na dálnici platí poplatky jako nákladní vozidlo dané EURO třídy. Proč má být obytný vůz určený k rodinné rekreaci ve stejné kategorii jako vozy provozované komerčně, které jsou určeny pro převážení nákladu? Proč má obytný vůz v pátek mezi 15. a 20. hodinou platit vyšší poplatky, když právě toto je doba, kdy rodiny vyjíždějí na víkend?

I podle mého názoru by bylo logické, aby obytná vozidla o hmotnosti větší než 3,5 tuny platila buď stejné poplatky jako osobní vozidla, nebo alespoň jako autobus, který se také používá pro přepravu osob. Ve většině evropských států platí obytné vozy jednotné poplatky bez ohledu na hmotnost. Například Slovensko, Maďarsko, Francie. Výjimkou, kde jsou obytné vozy ve stejné kategorii jako vozy nákladní, je jen naše republika a Rakousko. Tyto obytné vozy používají většinou vícečlenné rodiny, proto se domnívám, že by vaše ministerstvo mělo této žádosti vyhovět. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Martin Kupka s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážená paní ministryně, já sleduji poměrně podrobně dění na poli moderní české architektury, takže mně neunikla přestřelka ohledně rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal. Nepochybně se shodujeme v tom, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek druhé poloviny 20. století, jednu z nejvýznamnějších staveb brutalistní architektury, jak se to obecně označuje, architektonický brutalismus, kterým jsou manželé Machoninovi uznáváni po celém světě.

Já bych se chtěl ale zeptat, co říkáte názoru současných odborníků, kteří říkají, že k největší devastaci té budovy dochází bohužel právě s nástupem hnutí ANO. Andrej Babiš chtěl hotel nejprve prodat, nakonec jenom vypustil bazén. Ta současná rekonstrukce má stát 580 milionů, což je významný balík peněz, ale není jasné, kdo nad stavbou drží architektonický dohled. Není jasné, jaké architektonické a umělecké hodnoty ta samotná rekonstrukce vlastně sleduje, jaké chrání.

Říkáte, že jste ve spojení s autorkou Věrou Machoninovou a jejími potomky, ti to ale popírají. Navíc uvádějí, že dochází k nevratným škodám a zásahům do původní architektury, do toho původního díla. Navíc pokud dochází k ničení uměleckých děl takových autorů a designerů, jako jsou Libenský, Brychtová, Roubíček nebo Chlupáč, tak rozhodně nejde o citlivost, ale naopak barbarství.

Já bych se rád zeptal, jak to tedy s rekonstrukcí hotelu Thermal je. Rád bych se zeptal, kdy proběhlo výběrové řízení na architekta té rekonstrukce, protože u všech významných staveb historických právě samotná rekonstrukce je také předmětem soutěže. Chtěl bych se zeptat, kolikrát jste hovořila s Věrou Machoninovou. (Předsedající upozorňuje na čas.) Případně kolikrát s ní hovořil samotný ředitel hotelu a kdo je tedy autorem rekonstrukce toho projektu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o dodržování času na interpelaci. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, mohu vás ubezpečit, že rekonstrukce hotelu Thermal je v plném proudu, tak jak nikdy nebyla. Já jsem tam pozvala - byla jsem na inspekci minulý týden, pozvala jsem tam zástupce médií, provedla je po staveništi s panem ředitelem. Viděli, že všechny pokoje v podstatě se buď úplně nově předělávají, to znamená, že byli na stavbě, lidově řečeno, a zbývající menší polovina se rekonstruuje, protože ta rekonstrukce byla před pár lety. Takže v podstatě od 6. ledna letošního roku je pro hosty hotel uzavřen, maximální rychlostí probíhají práce na jeho rekonstrukci a modernizaci, které bylo nezbytné provést. Kompletně je renovováno - vybaveno bude 120 pokojů typu superior, 6 pokojů typu suite v 10. až 15. patře, a i dříve částečně modernizované pokoje ve 2. až 9. se dočkají výměny stoupaček, instalace a z hlediska nutnosti i některého zařízení.

Další prioritou je zvýšení požární bezpečnosti. Probíhá instalace protipožárních dveří, nástřiků, protipožární zajištění mezipokojových příček, suchovodů. Dále se pracuje na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím rozšíření rekuperace tepla, vybudování nového systému měření, regulace energií a médií. V neposlední řadě se vymění inženýrské sítě a vybavení lékařské ordinace.

Thermal pro hosty znovu otevřeme - my jsme limitováni tím, abychom neohrozili festival. Takže vždy ty práce naplánujeme tak, abychom toto všechno, co jsem vám teď vyjmenovala - ještě jsem nedodala, že budeme dělat okolní terasy do spuštění letošního Mezinárodního filmového festivalu a veřejné toalety za recepcí. To bude všechno hotovo do letošního festivalu.

Pak budeme soutěžit okna, obálku, nátěry, bazén - tam samozřejmě máme vybranou firmu, ale prostě dodělává se projektová dokumentace, a zase to bude tak, aby to bylo do termínu příštího Mezinárodního filmového festivalu. To znamená, my nesmíme nikdy ohrozit konání festivalu. To znamená, otevřeme teď, už letos, část pokojů v polovině března, další pokoje budou postupně otevírány v průběhu dalších měsíců. To znamená před vypuknutím festivalu 3. července.

Pokud jde o architektonickou hodnotu díla manželů Machoninových, osobně si ho velmi vážím, a byla jsem opakovaně ujišťována vedením hotelu - já jsem se nikdy s Machoninovými, nebo s těmi zástupci rodiny nesetkala - byla jsem opakovaně ujištěna, že unikátní architektonická hodnota budovy zůstane po rekonstrukci v maximální možné míře zachována. Není však možné prosím udělat z hotelu skanzen nebo muzeum. My prostě musíme respektovat určité současné standardy jak pro bezpečnostní a protipožární opatření, tak také pro dnes požadovaný komfort ubytování. To znamená, když jsme prováděli média pokoji, tak jsme říkali - modřínové dveře, modřínové obklady, tvar kachliček, labutě - a to možná říkám odborně nepřesně - labutě, jak jsou noční stolky, pokud možno maximální barvy, mám i vizualizace na Facebooku těch pokojů - barva toho nábytku, která byla převážně bílá. Našla se celá řada křesílek ještě z dob Machoninových. Ta se všechna repasují. Ale na druhé straně máme určité finanční zdroje, je na to vyčleněno necelých 600 milionů, včetně bazénu, bazén bude stát asi 110, a je důležité, abychom bazén otevřeli, chceme - máme termín 1. 6. 2021 otevření bazénu.

Já rozhodně s velkým respektem a s velkou úctou přistupuji k odkazu práce manželů Machoninových, ale hotel nemůžeme nechat spadnout. Prostě nemůžeme dalších 10 let vést debatu. Prostě hotel je nutné zrekonstruovat. Je to důležitý kulturní stánek, který se používá pro Mezinárodní filmový festival. Takže to bych chtěla zdůraznit, a toto jsou věci, které neustále poměřujeme.

Ještě k té schůzce s panem ředitelem Novákem. Já jsem z jeho strany byla ujištěna o jeho komunikaci a konzultaci rekonstrukce s rodinou paní Machoninové a hned týden po svém návratu, kdy on řekl, že se sešel vlastně - pardon - že on se sešel na konci října 2019 k jednání s vnukem paní Machoninové, panem Kordovským, to mi přímo osobně řekl, a ten podle mých informací 21. ledna tohoto roku kontaktoval jednoho z architektů rekonstrukce, a panu Kordovskému byla panem ředitelem nabídnuta účast na společném jednání 23. ledna, které nevyužil. Já po této mediální přestřelce, úplně zbytečné, protože... (Předsedající upozorňuje na čas.)

Tak já ještě pokud mi položíte doplňující otázku, odpovím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana poslance.

 

Poslanec Martin Kupka: Já jsem ale nijak nezpochybnil, že rekonstrukce je v plném proudu, jak říkáte, tak jako nikdy. Já jsem se ptal po umělecké a kulturní kvalitě té rekonstrukce. Česká republika má za sebou naštěstí celou řadu velmi úspěšných rekonstrukcí historických památek, a dokonce některé jsou příkladné a jsou uznávané ve světě. A všechny informace, které se k nám teď dostávají ohledně rekonstrukce hotelu Thermal, ukazují, že tady se tak bohužel neděje, že máme sice výjimečnou příležitost, aby stát byl ještě v kontaktu s jednou z autorek, Věrou Machoninovou, dokázal svá slova o tom, jak respektuje její odkaz tím, že s ní bude i v kontaktu nad rekonstrukcí a třeba repasí toho původního nábytku, ale vedle toho se dozvídáme, jak opravdu umělecká díla nesporné kvality jsou opomíjena, nebo dokonce ničena. Na to já se ptám. Ptám se na to, jakým způsobem jste vybírali architekta té samotné rekonstrukce, protože to je samozřejmě disciplína také sama o sobě. (Předsedající upozorňuje na čas.) A to, jak kvalitně bude celá architektura té rekonstrukce zvládnuta, je důležité.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP