(15.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

V řadě případů obsah pozměňovacího návrhu směřoval přímo proti obsahu vládního návrhu, zpravidla tím, že ho neguje. Takže chápete, že jestliže je tady nějaký vládní návrh, to znamená tedy projev nějaké politické vůle, nějak to chceme realizovat, a proti tomu jde naprosto negativní, tak logicky nesouhlasný postoj je jasným vyústěním tohoto kroku, protože bychom popírali sami sebe. To prostě by asi těžko dávalo smysl.

V části případů se jednalo návrhy odpovídající si obsahem již dříve uplatněným odmítnutým připomínkám z mezirezortního připomínkového řízení, zejména ze strany profesních komor, zájmových organizací, takže negativní postoj ministerstva je v tomto ohledu konzistentní. Není vůbec závislý na tom, že byl uplatněn tady opozičním poslancem, ale tím, že už jsme to v mezirezortu jednou odmítli a namítla to třeba komora nějaká, daňových poradců nebo jiná. Tady to mám obecně skutečně zpracované. V několika případech jde navíc o návrhy, které již byly v minulosti Poslaneckou sněmovnou zamítnuty, a negativní postoj ministerstva je v tomto ohledu také konzistentní.

Takže takto bych asi všeobecně a obecně zdůvodnila, proč jsem včera měla k tomu negativní postoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Já bych využila čas, který tady mám na doplňující otázku, s tím, že dnes se hovořilo hodně o novele zákona o DPH, o snížení právě DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Zaznamenali jsme totiž, že pan premiér Babiš ve svém nedělním příspěvku Čau lidi se vyjádřil pozitivně v tom a pochlubil se, jak vláda ANO snížila v loňském roce DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 %, což je tedy pravdou, že došlo k tomu snížení, došlo k velkým úsporám na úrovni krajů v řádech stovek milionů korun. Co tedy říkáte na to, že pan premiér se vyjádřil, že vláda ANO tento zákon tedy podpořila, ovšem tento návrh nebyl z dílny vládní koalice, ale z dílny Starostů a nezávislých, a všichni poslanci za hnutí ANO hlasovali proti tomuto návrhu. (Upozornění na čas.) Takže jsem se chtěla zeptat, zda Ministerstvo financí neinformovalo špatně pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Určitě ne. Pan premiér tyhle věci sleduje sám osobně. Paní poslankyně, máte pravdu, tento pozměňovací návrh byl z dílny (poznámka zprava) - novela, pardon. Novela. Beru zpět. Novela. Beru zpět. Poslanecký návrh. (Směrem k pravé části sálu.) Přeřekla jsem se, pane poslanče, tak klid. Klid. To bylo přeřeknutí. Poslanecký návrh, ne záměr. Poslanecký návrh byl z dílny těchto poslanců, které jste jmenovala, ale nebylo by možné dát tento podnět, kdyby v roce 2015 pan premiér, který byl tehdy v pozici ministra financí, nezavedl druhou sníženou sazbu. Takže musíme vždycky jít úplně na ten začátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Ferjenčík bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci snížení zdanění práce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já bych se chtěl zeptat, kdy konečně snížíte zdanění práce, jak jste slibovali před volbami, jak jste slibovali v programovém prohlášení, jak periodicky slibujete v médiích. Bohužel čas se krátí a už je poměrně málo času na to, aby se vůbec v tomto volebním období stihlo to zdanění práce snížit a schválit. Takže mě by zajímalo, jestli tedy zrušíte superhrubou mzdu a snížíte daň, nebo zvýšíte slevu na poplatníka, nebo zavedete slevy na sociálním pojištění, jak jste slibovali před volbami, a jestli tedy se nějaký z těchto kroků stane. My jsme mnohokrát během tohoto období navrhovali zvýšit slevu na poplatníka, aby všichni zaměstnanci ušetřili víc než 5 tisíc korun ročně na daních. My jsme navrhovali i kompromis, ať to jsou třeba 2 tisíce ročně, ale bohužel to vládní koalice vždycky zamítla. Tak mě zajímá, kdy tedy přijdete s nějakým snížením zdanění práce vy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, otevřel jste tady několik témat. Já bych chtěla připomenout takovou tu tabulku snižování daní za posledních šest let, která zhruba obsahuje 130 mld. Jsou tam slevy na děti - první, druhé, třetí atd. Ale budu se věnovat superhrubé mzdě, na kterou se ptáte.

My jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády, že zrušíme superhrubou mzdy a že snížíme tu efektivní daň pro zaměstnance, která je 20,1 %, vy to znáte, na 19 %. Já jsem tento záměr dala už do daňového balíčku na rok 2019, který byl v připomínkovém řízení v roce 2018. Tehdy jsem to po mezirezortu po dohodě vlastně s premiérem a s vládními kolegy stáhla, protože jsme neměli v té době podporu. A ten mezirezort odhalil určitý problém, který - samozřejmě, že jsou tam rozpočtové dopady, to víme, to v tuto chvíli nechci eskalovat, to řeknu za chvíli, ale základní problém, který tam je, my pokud zrušíme superhrubou mzdu a snížíme daň na 19 %, tak v podstatě na tom vydělávají 1,1 % zaměstnanci - samozřejmě čím má menší plat, tím méně, tu tabulku jsem měla podrobně zpracovanou v rámci mezirezortu tehdy, ale zůstává skupina OSVČ, která má dnes 15 %, šla by na 19 %, protože my nemůžeme udělat v rámci fyzických osob různé sazby, to prostě už by byl opravdu zmatek, a šla by na 19 %. My jsme to tehdy měli připraveno tak, že to budeme kompenzovat OSVČ tak, že si budou moci tři čtvrtiny, myslím, že tři čtvrtiny to byly, zaplaceného, odvedeného sociálního pojištění dát do výdajů. Tak jsme to chtěli, tak to zhruba vycházelo, ale každopádně pořád je to 19 %, což oni těžko ponesou. A pak ten mezirezort odhalil, že je určitá skupina poplatníků, kterým rozhodně poroste, kterým není co započítat, protože mají třeba příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, a tím pádem těm by prostě rostly daně, což je zase v rozporu s jiným naším bodem programového prohlášení vlády.

Takže my jsme se dohodli na úrovni koalice, která byla v lednu, že - a samozřejmě rozpočtové dopady nezastírám. Je to 24 mld. na státním rozpočtu, asi 34 mld. na veřejných rozpočtech. Nebo 33 mld. To už je jedno. 33,4 mld. na veřejných rozpočtech. My jsme se dohodli, že při sestavování prvního návrhu rozpočtu, toho prvního, co se dělá vlastně v dubnu, předkládá se do konce června na vládu, tak prostě se musíme pobavit o prioritách, protože máme určité priority. Jsou to důchody, jsou to platy učitelů investice a prostě musíme to nějakým způsobem zohlednit v rámci jednání o rozpočtu a až v rámci tohoto jednání bude definitivně jasno, ale vzhledem k okolnostem, které jsem teď sdělila, jsem velmi skeptická.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se zeptat, proč tedy jednoduše nezvýšíte tu slevu na poplatníka, což je úplně jednoduché opatření. Je nejvíc sociální citlivé, protože z něj profitují úplně všichni. Už dneska jsou i daně lidí, co jsou na úrovni minimální mzdy, přesahují ty daně tu základní slevu, takže by na tom vydělali všichni a je to administrativně nesmírně jednoduché. Takže to by bylo velmi jednoduché opatření. Můžete tam udělat kompromis, jaký chcete. Můžete to zvednout na 27 tis., pak to nebude mít velký rozpočtový dopad, můžete to zvednout na 30 tis., jak jsme navrhovali my, pak to bude někde okolo těch 20 mld. Na druhou stranu výnosy daně z příjmů fyzických osob rostou extrémně rychle, a to výrazně rychleji než ekonomika nebo než jiné daně, stejně tak průměrné daňové zatížení práce výrazně roste u nás. To jsou všechno důvody, které umožňují v rámci rozpočtu to zdanění práce snížit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Vy jste si částečně odpověděl tím, že návrh, který jste myslím, že - já nevím - v nějakém řízení navrhoval, na 30 tis., myslím, že jste to někde měl, tak jsou rozpočtové dopady přes 20 mld. Já bych pořád chtěla připomenout, my máme nějaké programové prohlášení vlády, máme určité priority, budeme o tom jednat v rámci rozpočtu a chci připomenout, že daně snižujeme. Snižujeme je už šest let. Zhruba to dělá dneska asi 130 mld. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Zdeněk Podal s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP