(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní poslankyně Tereza Hyťhová. A nyní tady mám jednu žádost o faktickou poznámku a je to předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Než dorazí, tak přečtu tři omluvy, takže můžete jít pomalým krokem. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od 12.30 do 13 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Dále ministr vnitra Jan Hamáček od 16.45 dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Jiří Kobza mezi 14. a 21. hodinou dnes z důvodu jednání ve volebním kraji.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl připojit k apelu pana poslance Nachera. Já jsem se nesmál, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem jenom zdvihl obočí. Přečtěme si název bodu - Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016. Vy jste mluvila o pořadu, o kterém máme debatovat, až tady bude Výroční zpráva o činnosti v roce 2018. Takže jste o dva roky vedle. O dva roky vedle. Jak souvisí to, co jste řekla, s tím materiálem, který jste tak podrobně načetla? Jsem si skoro jistý, že v tom materiálu není vůbec nic o to. Logicky, když je to za rok 2016 a vy mluvíte o pořadu z roku 2018. Ale nechme si debatu o tom pořadu, říkám, k roku 2018.

Já jsem samozřejmě příznivcem rozpravy na plénu. Já jsem určitě příznivcem rozpravy na plénu a myslím, že to sem patří. Ale pokud to jenom trochu jde, tak se držme toho roku. Anebo slučme rozpravu o všech zprávách dohromady, to je samozřejmě legitimní. A pak bychom mohli v této chvíli debatovat o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 až 2017. To je samozřejmě legitimní a bylo by to i pohodlnější pro řečníky a pro ty, kteří jsou připraveni, aby mohli reagovat k danému bodu. Takže dneska to už nebudu navrhovat, na těch devět minut to nemá smysl. Ale v okamžiku, kdy se k tomu vrátíme, tak určitě navrhnu, abychom sloučili debatu minimálně vždycky za ten jeden rok. Protože ono se to prolíná, jak zpráva o činnosti, tak zpráva o hospodaření. Ono to spolu bezesporu souvisí. A pak bychom nemuseli čelit oprávněným výtkám pana poslance Nachera. Já s ním naprosto souhlasím.

Takže snažím se říct všem ostatním kolegům, kteří budou vystupovat, abychom se v této chvíli drželi roku 2016 a zprávy o činnosti. Nic víc. A já jsem příznivcem kritické debaty na plénu. Mně to nevadí, tak se k tomu vrátíme a budeme tomu věnovat další hodiny. A až se dostaneme k hlasování, ať se poté všichni poslanci a poslankyně svobodně vyjádří. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Prosím máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radim Fiala: Tak jenom stručně. Vážené dámy a pánové, já souhlasím s předsedou klubu ODS Zbyňkem Stanjurou, abychom tu rozpravu sloučili. Protože ono ať se nám to zdá, nebo ne, tak ta činnost se prolíná s tím hospodařením a samozřejmě jedna věc závisí na té druhé.

Co se týče vystoupení mé kolegyně paní poslankyně Hyťhové. Já ji chápu, já ji lidsky chápu. Protože jestliže budeme ty problémy, které Česká televize, které se řešily ve školském výboru, ty Zprávičky, probírat až v souvislosti se zprávou České televize, to znamená, jestli to bylo v roce 2018, tak já vám garantuji, že v roce 2022 nebo v roce 2023 už ty Zprávičky vůbec nepoznáte. A jestli ona má nutkání to tady sdělit občanům, veřejnosti, co se tam děje a že se tím zabývá školský výbor, tak přestože - ano, pan předseda má pravdu, nemělo by to mít vliv na to, jak budeme hlasovat o zprávě o činnosti za rok 2016. Ale také na druhé straně chápu svou kolegyni, která chce chránit české děti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já se jenom ptám pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Pane poslanče Stanjuro, chápu to jako váš procedurální návrh na sloučení rozpravy? Protože to bychom potom o tom nechali hlasovat. Padlo to tady i z úst předsedy Radima Fialy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, ať to máme propříště hotovo. Navrhuji sloučit rozpravu k bodům číslo 49 a 50, ke sněmovním tiskům 113 a... je to myslím 114, teď si nejsem z hlavy jistý. Pan poslanec Nacher by mě doplnil. Alespoň ten jeden rok, že bychom debatovali v jedné rozpravě. I když to dneska neuzavřeme, tak příště, až se k tomu vrátíme, ta rozprava už bude sloučená a nebudeme si muset říkat: teď to bylo k číslům, teď to bylo k pořadům. Takže souhlasím s tím, že to bezesporu spolu souvisí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže chápu to, já to znovu zopakuji. Takže já zagonguji a svolám poslance do jednacího sálu. Takže já to jenom zopakuji. Budeme hlasovat o návrhu na sloučení rozpravy k tisku 49, což je Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, a tisku 50, což je Výroční zpráva České televize o hospodaření za rok 2016. Takže ještě zagonguji pro jistotu jednou. Chvíli počkáme.

S přednostním právem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Pane předsedající, já bych to jenom upřesnil podle návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Protože vy jste řekl, že to všechno sloučíme, a pan předseda klubu ODS, pokud jsem dobře rozuměl, a s tím souhlasím, navrhuje sloučit jenom zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016. To by bylo jedno hlasování - (Předsedající Okamura: To jsem řekl.) - a druhé hlasování by bylo sloučení zpráv o činnosti a hospodaření v roce 2017. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem to tak pochopil, ale bylo to řečeno jenom u toho roku 2016. Takže teď znova zopakuji. (Ze sálu zaznívá, že jenom 16.) Jenom 16. Tak to jsem pochopil správně.

 

Prosím vás, tak aby to bylo jasné. Budeme hlasovat o sloučení rozpravy k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2016, to je bod 49, a k bodu 50, Výroční zpráva České televize o hospodaření v roce 2016. Já myslím, že všem je jasné, o co tady jde.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučení rozpravy? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77. Přihlášeno je 172 poslanců, pro 134, proti 0. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě k bodu číslo 49 a k bodu 50.

 

Máme tady přihlášeného, zatím jako posledního, pana poslance Jana Hrnčíře. Pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin jednání přerušíme. Takže prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, asi na dvě minuty.

Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství. Redaktoři často zaměňují zprávy za komentáře, probíhá selekce politicky přijatelných témat, politicky nekorektní komentáře se zpravidla neobjevují, a když, tak pouze jednou. (V sále je silný hluk.) Jako by už objektivitu od současných médií ani nikdo neočekával. Opakuje se neustále mantra o nezávislosti, o jejímž obsahu už málokdo přemýšlí. Nikoho by ani nenapadlo uvažovat o nezávislosti v případě soukromých médií -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prosím o klid. Pane poslanče, počkejte chvilku. Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, protože opravdu není vůbec slyšet, co pan poslanec říká, přestože se snaží mluvit velmi hlasitě. Tak prosím o klid. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji. V případě médií veřejnoprávních však máme falešný pocit, že patří všemu lidu a že jeho zájmy také hájí, protože prý poskytuje veřejnou službu. Právě neuchopitelnost pojmu veřejná služba pak vytváří prostor pro různé vlivové skupiny s cílem upevňovat si svoji politickou moc. Tato falešná představa, že média, která vlastně patří všem, musí být automaticky nezávislá a objektivní, jim pak poskytuje výhodnou obrannou pozici kdykoliv, kdy se někdo pokusí rozkrýt vazby a politické cíle těchto skupin. Jejich volání po mobilizaci veřejnosti na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií je tedy pouhým voláním na obranu jejich vlastního politického vlivu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP