(13.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Nejinak tomu je i v případě České televize. Česká televize funguje jako podpůrný propagační nástroj pro současný mainstreamový politický diskurz. Vytváří svoji vlastní politickou agendu a prohlubuje si tak svůj politický vliv. Není odpovědná žádnému voliči a je kontrolována pouze mediální radou.

Opravdu chceme takovou Českou televizi, která provádí soustavnou cílevědomou ideovou masáž a vystavuje propagandě i malé děti? Některé pořady dětského kanálu ČT Déčko jsou totiž sociálním inženýrstvím přesahujícím všechny meze. Jedná se o kontroverzní večerníčky a dětské zprávy, které dětem představují určitá politická témata. Tato soustavná propagace multikulturalismu či homosexuality na dětském kanálu je nepřijatelná.

Ohledně hospodaření České televize vyplouvají na povrch konkrétní skandály. Jedná se o zatajování smluv, vyvádění milionů korun spřízněným PR agenturám, přestože má Česká televize vlastní PR oddělení, zatajování odměn klíčových pracovníků a podobně. Až České televizi dojde finanční rezerva vytvořená předchozím vedením, bude se propadat do mnohamilionové ztráty. V kuloárech se šeptá, že na tento okamžik čekají mocné finanční skupiny, které by Českou televizi rády privatizovaly, a to nejen kvůli lukrativním pozemkům, kterými zatím disponuje. Schválení výročních zpráv znamená pokračování hospodářských problémů České televize a vynucení potřeby zvýšení koncesionářských poplatků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl pan poslanec Jan Hrnčíř. Máme 12.59 - ještě s faktickou poznámkou nebo do rozpravy se hlásí Radim Fiala, předseda klubu ODS - SPD, pardon. (Plénum reaguje na přeřeknutí smíchem.)

 

Poslanec Radim Fiala: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je 13 hodin, tak vám přeji...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak už je 13 hodin, takže já tímto přerušuji jednání dnešní schůze a uvidíme se ve 14.30 hodin na interpelacích. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP