Pořad 33. schůze

33. schůze (9., 10., 11., 12. července 2019)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení

Projednávání (10. července 2019)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. července 2019)
Projednávání, část č. 2 (10. července 2019)

11. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (10. července 2019)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Projednávání (12. července 2019)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - druhé čtení

Projednávání (12. července 2019)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

Projednávání (12. července 2019)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

Projednávání (11. července 2019)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení

Projednávání (10. července 2019)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - třetí čtení

Projednávání (10. července 2019)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2 (12. července 2019)

36. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2019)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2019)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2019)

40. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (10. července 2019)

41. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

42. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

43. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

44. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

45. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

46. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

47. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

48. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (10. července 2019)
Projednávání, část č. 2

49. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/

Projednávání (11. července 2019)

53. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (11. července 2019)

54. Ústní interpelace

Projednávání (11. července 2019)

55. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Projednávání (12. července 2019)

Slib poslanců

Projednávání (9. července 2019)Přihlásit/registrovat se do ISP