(12.40 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já chci reagovat na pana kolegu od Pirátů, který zde hovořil - já se omlouvám, nepamatuji si jméno. Ale vy jste řekl, že je nefér, že se tady o tom bavíme. Vždyť to je přece zákon, že se tady o tom musíme bavit. Že bychom se o tom měli bavit jenom na volebním výboru. No tak nezlobte se na mě, ale jestliže volební výbor schválil všechny tady ty zprávy a my k tomu máme spoustu výhrad, spoustu výhrad, které se teprve budou týkat dalších zpráv, které - nevím, jestli se k nim dneska dostaneme, a já bych si to moc přál, abychom se k nim dostali, jsou to zprávy o hospodaření, tak já si myslím, že je naprosto férové, a hlavně vy, pánové z tzv. demokratického bloku, demokratické, abychom se tady o tom bavili přece, ne? Vždyť to přece je, to je přece nejvíc fér. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další s faktickou poznámkou pan poslanec Vít Rakušan. (Hlásí se posl. Martínek.) No tak v tom případě mám ještě faktickou tady. Takže pan poslanec Martínek. Pane poslanče Martínku, jste přihlášen na faktickou poznámku, a pak s přednostním právem tedy Vít Rakušan.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já možná zopakuji to, co jsem říkal, protože asi nebylo rozumět. Na volební výbor může zajít každý poslanec. A jde mi především o to, že tady se teď děje o nás bez nás. Tady nejsou zástupci České televize, nejsou zástupci Rady, kteří by mohli reagovat na ty vaše lži, které tady říkáte v těch projevech. Bohužel. Tam jsme si to mohli vyříkat odborně. Mohli jsme to vyřešit doopravdy. Mohlo to pomoci k něčemu do budoucna. Jako samozřejmě můžeme se o tom bavit i tady, ale správně. Pokud má dojít k nějakému řešení, tak tam mají být zástupci, kteří mohou fakticky reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Vít Rakušan a připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád tu debatu právě k těm faktům vrátil. Po tom, co tady zaznělo mnoho pocitů a dojmů z práce České televize, vrátil bych to k meritu věci, kde my projednáváme hospodaření České televize, a rád bych se podíval na nějaká čísla, konfrontoval bych je i s tím, co tady bylo před chvílí řečeno.

Na konci roku 2015 bylo na účtech České televize 1,4 mld. korun. Již současné vedení České televize rozhodlo, že tyto prostředky bude investovat především do obnovy infrastruktury a budoucnosti České televize jako takové. Těch 1,4 mld. bylo v letech 2012 až 2017 investováno do následujících projektů:

výstavba nové budovy televizního studia v Brně a její vybavení, což stálo 470 mil. korun;

nová digitální technologie pro výrobu zpravodajství - 218 mil. korun;

výměna technologií, světel ve studijních komplexech v Praze a Ostravě - původně tyto technologie byly ze 70. let a volaly po výměně, stálo to 110 mil. korun;

obměna infrastruktury, což se týká vody, topení, chlazení, která rovněž pocházela ze 70. let a byla na hraně životnosti, to stálo 265 mil. korun;

obměna technologie kvůli přechodu na výrobu v režimu HD stála 270 mil. korun.

I přes tyto investice dosahovala výše volných finančních prostředků na konci roku 2017 celkem 2,24 mld. korun. Dlouhodobý nehmotný majetek se v pořizovacích cenách zvýšil mezi roky 2011 až 2016 z 2,5 na 3,4 mld. a dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil 8,7 na 9,2 mld.

Je potřeba ještě dodat jednu věc, která tady v té diskusi zapadla. Česká televize nesmí podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., zákona o České televizi, tvořit rezervní fondy. Volné finanční prostředky nashromáždila záměrně v letech 2008 až 2011, kdy došlo k navýšení televizního poplatku na současných 135 korun a zároveň ještě nebyla omezena reklama, tedy komerční výnosy České televize dosahovaly 1,48 mld. korun ročně, a to za účelem jejich využití v následujících letech.

Dovolte mi říct ještě jednu poznámku, která tady také od předřečníků nepadla. Vždyť k využití volných finančních prostředků vyzvalo Českou televizi v roce 2016 Ministerstvo kultury. A to konstatovalo, že tyto rezervy by neměly přesahovat 10 % ročních výdajů televize, to znamená 650 až 700 mil. korun. Prosím, držme se v této debatě faktů, nezkreslujme je a držme se i znalostí zákonů a vyhlášek, které se České televize týkají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. To byl pan poslanec Vít Rakušan. A nyní tedy vystoupí... Zase mi naskočila jedna faktická poznámka. Jestli tedy pan poslanec Patrik Nacher. Prosím. Už jsem chtěl vyvolat paní poslankyni Terezu Hyťhovou, ale... Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. No, já jsem se teď trochu ztratil v překladu, protože my jsme teď ve výroční zprávě o činnosti České televize a ne o hospodaření. Já už jsem chtěl reagovat na ten prvotní projev. To máme hned potom. Já jsem toho zpravodaj, těším se na tu rozsáhlou debatu. Ale teď jsme úplně někde jinde a najednou tady létají čísla sem a tam. Tak já nevím, jestli se má na to reagovat, nebo ne. Nebo to nějak sloučíme, nebo... Já už jsem o tom mluvil minule. Tak se pojďme nějak jako domluvit. Ale teď je tady v tom zmatek. Tady létají čísla. A přitom tady pan zpravodaj má z toho oči sloup, protože se bavíme o činnosti, nikoliv o hospodaření.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych tedy požádal o vystoupení... Tak ještě jedna faktická, pan poslanec Vlastimil Válek. Takže paní poslankyně Hyťhová ještě chvilku počká. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já děkuji, pane předsedající. Puzení je strašná věc. Já jsem vás všechny chtěl poprosit, prosím, chovejme se jako redaktoři České televize. Velmi vás o to prosím. Chovejme se jako profesionálové ve svých pracích. Všichni lékaři to děláme, byť v soukromém životě některé skupiny našich pacientů - mohou to být vězni, mohou to být pedofilové, mohou to být jiné skupiny - nemáme rádi a kritizujeme je. Uvědomme si, že ve svých profesích a pracích jsme profesionálové, a oddělme svoji profesionální práci od svých soukromých názorů. Pokud to dokážeme jako redaktoři České televize, můžeme být hrdí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Terezu Hyťhovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, na dnešním jednání Poslanecké sněmovny jsou body výroční zprávy o hospodaření a také činnosti České televize za rok 2016 a 2017. Samozřejmě jsem si všechny tyto zprávy důkladně pročetla. Dlouhodobě jsem s prací naší veřejnoprávní televize opravdu velmi znepokojena. (Hluk v sále.) Mohla bych poprosit...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Tak já bych vás požádal o klid, aby se paní poslankyně mohla v klidu vyjádřit. Prosím o klid.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dlouhodobě jsem s naší prací jediné veřejnoprávní televize opravdu velmi znepokojena. Peníze, které my občané, daňoví poplatníci, platíme, což je 135 korun měsíčně, je částka, za kterou bych předpokládala seriózní a objektivní informace pro všechny naše občany, jelikož je tato televize opravdu jediná, kde se platí koncesionářský poplatek. Bohužel, tato realita je naprosto odlišná. V loňském roce se na školském výboru, jehož jsem členem, řešil bod, který se zabýval dětským kanálem Déčko. Školský výbor se opravdu velmi kriticky postavil k pořadu Zprávičky na tomto dětském kanálu České televize. Školský výbor většinově přijal usnesení, které obsahovalo, že veřejnoprávní dětský program čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže včetně dětí v předškolním věku. (Smích zprava.)

Pro toto usnesení jsem jako zástupce SPD samozřejmě také hlasovala. Pan generální ředitel České televize Petr Dvořák se přesto, že byl pozván, jednání nezúčastnil, a zdůvodnil to snahou vyvarovat se spekulací, které by mohly být vykládány jako snaha o zpolitizování vybraného pořadu nebo celého programu. To, že pan ředitel nepřišel a neposlal za sebe ani žádného zástupce, je podle mého názoru opravdu velmi neseriózní a doslova katastrofální chování ředitele jediné české veřejnoprávní televize. Přijde mi naopak velmi úsměvné, že pan ředitel argumentoval tím, že se chce vyhnout spekulacím o zpolitizování kanálu. Podle mě ale Česká televize již dávno zpolitizovaná je. A to, že se politika České televize prezentuje v pořadech pro děti, je opravdu skandální.

My za SPD budeme hlasovat proti těmto výročním zprávám České televize, protože prosazujeme, aby televize placená našimi občany poskytovala objektivní informace. Jako učitelka se musím velmi razantně ohradit proti politice České televize v pořadech, které jsou určeny pro děti.

A poprosila bych příště sněmovnu, aby zachovala klid a nesmála se, když tady řečník mluví. Je to opravdu neslušné. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP