(12.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Když to tedy shrnu, tak hnutí SPD programově a dlouhodobě považuje hospodaření České televize za věc, kterou je třeba řešit. Česká televize je v pozici, kdy si může fakticky vybírat vlastní daně v podobě televizních poplatků, a zároveň je zde omezena možnost státu výrazně kontrolovat její hospodaření. Neexistují podle našeho názoru skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize.

Zpráva, která byla předložena, konstatuje jasný trend úbytku finančních rezerv České televize. Rezerv, které jsou tvořeny z poplatků od občanů. Pokud to maximálně zjednoduším, tak hospodaření České televize spěje ke dvěma koncům. Buď budou žádat navýšení televizních poplatků, nebo státní dotaci. Taková tendence ve vývoji České televize je pro SPD nepřijatelná. Proto náš poslanecký klub SPD nepodpoří a bude proti zprávám o hospodaření České televize. A já věřím, že i poslanci ostatních klubů vezmou v úvahu jednoduchý závěr, který jsem zde uvedl. Opakuji, že Česká televize svým hospodařením směřuje ke zvýšení televizních poplatků nebo k žádosti o státní dotaci. Tento závěr je dán podle našeho názoru tím, že nefungují kontrolní mechanismy. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Válková, která se ještě vyjádří k záznamu hlasování u minulého bodu, protože k tomu dosud neměla příležitost, a pak budou následovat faktické poznámky.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Je mi to nepříjemné, ale já jsem ke svému velmi nemilému překvapení zjistila, přestože se mně to normálně nestává, že jsem samozřejmě stiskla, samozřejmě proto, že mám v tomhle úplně jasný názor, tlačítko ano, když se hlasovalo o Protokolu o přístupu Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě, a jako jediná na sjetině mám ne za ANO a je nás tady hrozně málo. Takže děkuji panu poslanci Bžochovi, že mě na to upozornil a že to můžu takto opravit. Samozřejmě za mě ano, ale nebudu tak důležité hlasování zpochybňovat jenom kvůli tomu, že mně nefungovalo tlačítko. Protože já jsem si jistá, že jsem to ano stiskla. (Poslankyně Černochová stojí kousek od řečniště a mimo mikrofon napovídá.) Tak dobře, děkuji kolegyni. Já jsem stiskla ano samozřejmě, ale bohužel na sjetině mám ne. Ještě jednou. Protokol o přístupu Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě. Samozřejmě že já jsem pro tento protokol a stiskla jsem ano (Poslankyně Černochová k poslankyni Válkové mimo mikrofon: Ohledně zamítnutí.) O zamítnutí jsem stiskla ne. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak moment, abychom se v tom vyznali. Takže paní poslankyně, já vás poprosím, jestli byste shrnula jednoduše, co zpochybňujete nebo nezpochybňujete.

 

Poslankyně Helena Válková: Prosím vás, tak ještě jednou. Mě napadlo, že bych tady měla hovořit o tom, že jsem hlasovala ne pro zamítnutí. Ale potom bylo přikázání výboru k projednání a tam jsem hlasovala opačně, než jsem chtěla hlasovat, čili tam jsem hlasovala ne, ale měla jsem hlasovat ano. Nezpochybňuji hlasování, jsem pro ten protokol, pro jeho ratifikaci, jsem pro to, aby to projednal zahraniční výbor, ale ve sjetině mám vyjádřenou opačnou volbu, než jsem učinila. Děkuji a děkuji za pomoc technickou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, nezpochybňujete hlasování, pochopili jsme to.

Takže teď přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá z pracovních důvodů v čase od 12 do 13 hodin a pan poslanec Jan Schiller se omlouvá mezi 13. a 19. hodinou z důvodu návštěvy u lékaře.

Teď máme celou řadu faktických poznámek, kterou podle všeho strhlo moje vystoupení. Takže pan poslanec Tomáš Martínek, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo, musím reagovat. Bylo by asi fajn, kdybychom tyhle diskuse vedli spíše na volebním výboru, kam může přijít každý poslanec, může se tam každý poslanec vyjádřit, nejenom členové, a je tam navíc Česká televize nebo Rada České televize, která může reagovat na ty zavádějící informace, které zde padají. Tady to je o nás bez nás, tady to trošku není tak fér, jak by to mělo být. Ale OK. Jedeme.

Možná bych fakticky reagoval na pár věcí, které padly u pana Okamury. ČT nesmí tvořit rezervy a v souladu s doporučením Ministerstva kultury, v souladu s dlouhodobými plány používá peníze z fondu na investice do infrastruktury a na druhou vlnu digitalizace.

Jinak k fotbalu. ČT vysílá každý týden jeden zápas kola České fotbalové ligy, majitel práv nedovolil více.

K tomu stravnému 65 milionů, 3 tisíce zaměstnanců, to vychází na méně než 60 korun na den na zaměstnance.

Jinak k tomu Finsku. Finsko nefinancuje ze státního rozpočtu svoji televizi. Peníze protékají formou daně do fondů, ale vláda nemůže určovat rozpočet televize.

Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady ještě žádost pana poslance Holíka. Mám tady sice faktické, ale protože se to týká hlasování, tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se taky přechytl, sypu si popel na hlavu. Hlasoval jsem pro zamítnutí, bohužel jsem to zmáčkl vedle. Nezpochybňuji hlasování a promiňte mi to.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pro stenozáznam. Nyní faktické poznámky v pořadí paní poslankyně Němcová, pan poslanec Valenta, pan poslanec Jaroslav Holík a Radim Fiala. Tak paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Ve vymezeném čase budu reagovat pouze na dvě věci, které se mi v projevu pana místopředsedy Okamury zdály obzvlášť nefér.

Pokud jde o platy zaměstnanců České televize. Plat generálního ředitele České televize je veřejnou informací, stejně tak rozhoduje Rada České televize o výši ročního bonusu generálního ředitele. Česká televize musí ve věci zveřejňování platů všech ostatních svých zaměstnanců dbát principu zákona o ochraně osobních údajů. Veřejný zájem je v této věci v konfliktu se zájmem soukromým a obecně lze konstatovat, vyžádala jsem si tuto informaci, že platy moderátorů hlavních publicistických a zpravodajských pořadů v České televizi jsou výrazně nižší než platy v komerčních televizích a pohybují se kolem dvojnásobku průměrné mzdy České televize.

Pokud jde o sport, mám tu čest oznámit, že sportovní práva jsou problémem všech lokálních vysílatelů, jejich ceny celosvětově stoupají. Přesto Česká televize nabízí tyto přenosy za nejnižší poplatek v Evropě a má již zajištěná dnes např. vysílací práva na olympijské hry Tokio 2020, zápasy české fotbalové reprezentace, mistrovství světa ve fotbale 2022, Euro 2020, finále ligy mistrů, superfinále UEFA, mistrovství světa v hokeji do roku 2023, vybrané zápasy nejvyšší tuzemské fotbalové a naprostou většinu hokejové ligy, mistrovství světa i mistrovství Evropy v atletice do roku 2023, světový pohár i mistrovství světa v biatlonu apod. Myslím, že tohle by tady mělo zaznít.

K dalšímu příspěvku se přihlásím až v řádném čase, toto byly pouze faktické poznámky na naprosto zavádějící informace, které zde přednesl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak další faktická poznámka, pan poslanec Jiří Valenta, prosím. A připraví se pan poslanec Rakušan. Pardon. Po panu poslanci Valentovi Radim Fiala a potom pan poslanec Rakušan.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, krátká reakce na vás. Máte do jisté míry, resp. do významné míry pravdu a zopakoval jste ve svém projevu i mnoho mých výhrad k České televizi, ale přece jen ten pláč nad tím, že SPD nemá v Radě České televize svého zástupce, není podle mého názoru až tak namístě. Možná byste mohl vědět, že členy Rady České televize se stávají kandidáti, kteří jsou navrhováni různými neziskovými a regionálními organizacemi. Ti jsou nejprve hodnoceni předvolební komisí, která provede jejich užší výběr. V tomto kroku záleží na jejich povahových vlastnostech a vystoupeních jednotlivých kandidátů a jejich schopnosti přesvědčit o své kompetenci. V užším výběru je zpravidla třikrát tolik kandidátů, než je volených míst do rady. Tento užší výběr je potom předložen Sněmovně k tajnému hlasování, které umožňuje poslancům - a teď pro vás - aby hlasovali nezávisle na stranickém rozhodování. A že vaši nominanti podporu nemají, za to si můžete sami. A tak faktickou nečinnost Rady České televize, což je věc, se kterou s vámi plně souhlasím, nemůžete jednoduše házet na politické strany, které tam takzvaně své zástupce mají. Ony totiž tam mají jenom své preferenty. To znamená, že např. ani naše takzvaná zástupkyně v radě Ivana Levá tam přece nebyla zvolena za komunistickou stranu, ale za odbory.

Myslím, že je dobře, že v Radě České televize jsou zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tedy nejen proudy politické, i když i ty jsou samozřejmě důležité a musí tam být zastoupeny. Ale znovu opakuji, svoji dobře honorovanou činnost - pro zajímavost, předseda Rady České televize bere přes 50 tisíc korun měsíčně - si rada musí skutečně plnit, což se podle mého názoru skutečně neděje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní na faktickou poznámku Radim Fiala a připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP