(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně, poté pan poslanec. Ještě přečtu omluvu. Dnes se omlouvá ještě pan poslanec František Vácha mezi 9.00 a 10.30 - zdravotní důvody.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Nemohu se k tomu vyjádřit, pane předsedo Kalousku. Nevím, o čem byla řeč, takže to nemohu nijak komentovat. Nicméně já chápu, co mi říkáte. My máme respekt k Ústavnímu soudu. To není prostě pohrdání Ústavním soudem. My hledáme cestu. Nikoho si nenajímáme externě. Nic takového se neděje. Bavíme se napříč s největšími právními mozky v této zemi. A hledáme cestu. Vedle toho jsme proaktivně připravili novou právní úpravu, na které jsme notabene pracovali už předtím. A hledáme cestu. To je celé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec (Munzar).

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, paní ministryně. A děkuji svým kolegům předřečníkům prostřednictvím pana předsedajícího, že to tady se svou zkušeností vysvětlili možná lépe než já.

Zkusím to ještě jinak. Ústavní soud říká, že Finanční správa dnes nemá právo zadržovat celou částku na základě platného daňového řádu. Vy se odvoláváte, paní ministryně, na zákonnost, na chybějící zákonnost vracet ty odpočty. Ale pro stávající postup Finanční správy také nemá Finanční správa zákonnost podle rozhodnutí Ústavního soudu. Takže pokud je tady takový rozpor, tak by v tomto okamžiku měla Finanční správa více chránit práva daňového subjektu. Přesto byl vydán interní pokyn na Finanční správě, aby se rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovalo. A já se vás ptám, protože se tady začínají objevovat další žaloby: Nezvýšilo se tím riziko, že další firmy budou ve svých žalobách úspěšné, a bude tedy stát, resp. daňový poplatník platit díky tomu nějaké náhrady škody a podobně? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Myslím, že už všechno bylo řečeno. Pořád platí zásada zákonnosti. Neplatí žádná zásada, že se má chránit ten či onen víc. Neplatí zásada, že se má přiznávat někomu víc práv či méně práv. Platí zásada zákonnosti. A já říkám, hledá se cesta. Protože je tady rozpor, je tady konstatování Ústavního soudu, ano, vysoké právní autority. A hledá se cesta, jak ho naplnit do doby, než tato Poslanecká sněmovna přijme novou právní úpravu. To je celé. A je to vysoce náročný právní problém.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, Marek Benda. Poté jsem si všiml - přihláška pana poslance Munzara. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Zásada zákonnosti nepochybně platí, paní ministryně. Ale pokud bylo Ústavním soudem vyloženo ve prospěch daňového poplatníka, pak je nezbytně nutné, aby to Finanční správa dodržovala, protože Ústavní soud řekl, podle ústavních principů, nikoli podle běžných, podle ústavních principů, který rozhoduje zásadně jenom na základě ústavních principů, musí být konáno tím a tím způsobem. V tom případě ten zákon - ano, vy ho chcete opravit - ale v tuto chvíli je v rozporu s ústavními principy v této zemi přece. A takhle jako moc nechápu, proč vedeme tuto debatu, ve které se tváříme, že Ústavní soud rozhoduje, ale my to budeme ignorovat. To podle mého názoru nejde. Kdybyste nám říkala ano, co nejrychleji připravujeme... Ale nemůžete se odvolávat na zásadu zákonnosti proti rozhodnutí Ústavního soudu. To tedy fakt ne. To umějí úředníci Ministerstva financí. Já vím, že to umějí. Ale to prostě v normálním běžném životě neplatí a platit nemůže.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Chtěl bych ještě jednou poděkovat Markovi Bendovi prostřednictvím vaším. On jako právník to daleko lépe dokáže vysvětlit nežli já neprávník. Nicméně jedna věc platí, že veřejné instituce musejí postupovat podle principu veřejnoprávních pretenzí, to znamená, mohou postupovat pouze na to, co jim zákon umožňuje, a Ústavní soud řekl, že tak jak postupují, tak jim to stávající daňový řád neumožňuje. Aspoň takto si to vykládám. Nicméně to bychom se už dostali dokolečka, protože se o tom tady stále... (Ministryně reaguje z místa.) Tak jsme tady do oběda, jak říkáte, paní ministryně.

Takže bohužel nemohu souhlasit s tou vaší odpovědí, ač jsem rád, že Ministerstvo financí zareagovalo a připravuje řešení prostřednictvím novely. Nicméně jsme v období, kdy by se mělo respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Finanční správa by už dnes měla podle rozhodnutí Ústavního soudu postupovat nejenom v tomto konkrétním případě, ale i ve všech ostatních. A z tohoto důvodu dávám návrh podle jednacího řádu na vyslovení nesouhlasu Poslanecké sněmovny s odpovědí paní ministryně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zavnímal jsem tento návrh. Paní ministryně chce vystoupit. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Už to nechci protahovat, protože pokud bychom tady měli zásadu veřejnoprávních pretenzí, začali řešit, tak jak jsem říkala, budeme tu do oběda. Já si myslím, že nejsme ve sporu, že si rozumíme, že v podstatě vnímáme jak Ministerstvo financí, tak Finanční správa, že tady je rozhodnutí Ústavního soudu, a hledají se cesty, jak ho naplnit. Myslím si, že jsme tím, že jsme připravili novou legislativu v tak krátkém čase - ona byla připravena v tak krátkém čase, protože se na ní dva roky dělalo, jinak by samozřejmě nebyla připravena v tak krátkém čase mezi únorem a květnem, to by nebylo reálné, když v únoru vyšlo rozhodnutí Ústavního soudu a v květnu jsme ji posílali do legislativního procesu. A hledají se cesty, jak naplnit to rozhodnutí Ústavního soudu vůči stávající účinné legislativě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Okamžik. Je tady technická, nebo faktická - pan poslanec Ferjenčík. Poté se do rozpravy hlásil pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musel jsem jenom reagovat na poznámku paní ministryně, že není s panem Munzarem ve sporu. Vždyť to je úplně absurdní. Pan Munzar říká, prosím vás, začněte dodržovat ten nález Ústavního soudu pro všechny kauzy, a vy říkáte ne, my to dělat nebudeme. To je přece obří spor. A já jsem naprosto na straně pana Munzara, že vy máte aplikovat rozhodnutí Ústavního soudu na vaši činnost a ne se tvářit, že to uděláte pro každou kauzu zvlášť.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chtěl jsem reagovat podobně jako pan poslanec Ferjenčík. Paní ministryně, my jsme v zásadním sporu. Rozhodnutí Ústavního soudu je součástí právního řádu. A vy, když to rozhodnutí nerespektujete a neaplikujete ho ihned, tak ten právní řád porušujete. A naše diskuse nevede k ničemu jinému, než že vás zdvořile žádáme, abyste začala aplikovat neprodleně, protože jinak podle našeho názoru porušujete právní řád.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Pan poslanec Michálek. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Ještě jsem se chtěl zeptat k doplňujícímu dotazu na paní ministryni, protože máme tady rozhodnutí Ústavního soudu, které samozřejmě má nějakou obecnou část, kde Ústavní soud hovoří o právní úpravě a z toho vyvozuje v konkrétním případě závěry. Tedy v obecné úpravě dospívá k nějakým závěrům ohledně odpočtu daně. A chci se zeptat, jestli tedy vyšel pokyn úředníkům, že nemají dodržovat rozhodnutí Ústavního soudu v tom mezidobí, dokud my tady neschválíme tu novou právní úpravu, a pak budou soudní spory, ve kterých budou vystupovat ty právnické osoby, které byly tímto postupem Finanční správy poškozeny, a stát bude muset platit těmto osobám odškodnění, případně bude muset platit úrok z prodlení a další sankční platby. Jestli to Ministerstvo financí bude vymáhat tedy po těch úřednících, kteří rozhodovali v těch konkrétních věcech, nebo po té osobě, která vydala tu instrukci úředníkům, podle které oni musí tedy na základě nějaké služební závaznosti postupovat, a kdo je ta osoba, která tedy vydala tu instrukci a je za ni zodpovědná a bude nést tedy odpovědnost za případnou škodu, pokud soudy dospějí k tomu, že v těchto případech vznikla škoda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP