(9.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

A já říkám, zapojte se do té expertní skupiny, která teď vlastně řeší toto dilema - ani obutá, ani bosá. Legislativa je napsána, je v legislativním procesu. O té se budeme tady bavit. Sám říkáte, teď to není předmětem jednání. Na druhé straně já vám říkám, Finanční správa ušla obrovský kus cesty díky i kontrolnímu hlášení a zadržuje dneska - včera to bylo číslo 600 milionů. To je historicky nejnižší číslo. Říkala jsem vám, bylo to v roce 2014 17 miliard, průběžně ročně 5 miliard. Dneska je to 600 milionů. Uvědomme si, že to je samozřejmě vynikající zpráva pro cash flow daňových subjektů. Je to horší zpráva pro cash flow státu, ale o ty subjekty samozřejmě nám jde především. Protože Finanční správa samozřejmě tím, že detekuje díky prvnímu párování, druhém párování kontrolních hlášení automaticky - automaticky -, tak z prvního párování vypadnou prostě první chyby, ty se vykomunikují neformálně, pak v rámci výzev, a z druhého párování už padají věci zásadnější, které jdou potom do prověřování formou buď vytýkajícího řízení, nebo formou daňové kontroly, nebo prostě vypadnou celé karuselové podvody - tedy karuselové řetězce, pozor, to ještě nevíme, co to bude, řetězce, a ty se předávají podle toho, že dnes máme stanoveno, že daňovou kontrolu zahájí ten správce daně, který ji zahájil jako první. To znamená, nemáme tady princip obecné místní příslušnosti, takže daňovou kontrolu může provádět kterýkoli správce daně. Tím jsme vyřešili Prahu jako daňový ráj. Tak se to vlastně předává těm jednotlivým správcům daně. Takže to je obrovský kus cesty, který se ušel za pouhých pár let díky kontrolním hlášením, která přijala ta bývalá Poslanecká sněmovna, a pokračuje v tom tím, že věřím, že tato Poslanecká sněmovna schválí vracení nesporné částky.

Ale teď stojí Finanční správa před obrovským problémem, jak se popasovat ne v té konkrétní kauze, tam vyhoví, vždycky je vázána, musí vždycky vyhovět samozřejmě soudu v konkrétní kauze. To je obecný princip, který vyplývá z procesních předpisů, které upravují řízení soudní. Ale jak se popasovat plošně s těmito závěry, to je to nejtěžší. Jak dodržet zásadu zákonnosti a respektovat daňový řád a na druhé straně vyhovět tomuto Ústavnímu soudu. A to je skutečně pro chytrou horákyni.

Takže jestliže se zapojíte a přinesete svoji trošku do mlýna, a myslím to opravdu vážně, není v tom ani kousek ironie, já vám budu vděčná.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, poté faktická poznámka, Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já tedy nejsem právník, ale mně přijde dost zvláštní, když tady říkáte, že rozhodnutí Ústavního soudu, který vykládá vlastně soulad s ústavním pořádkem jako s nejvyšší právní normou, která je v České republice - řeknete, že názor vašich právníků prostě je v rozporu s tím, co udělal Ústavní soud. To znamená, podle mého názoru zákon může vykládat pouze soud. My tady máme rozhodnutí soudu, nad něž není, protože to je soud Ústavní. Takže mně jaksi vaše argumentace v tom, že je možné zpochybňovat rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhodl nějak, za prvé na základě názoru nějakých lidí, tak to mi přijde dost absurdní. To potom skutečně popíráme vůbec náš právní řád a naši správní soustavu. To mi přijde jako absurdní. Pokud je to tak, že můžete rozhodnout pouze v jednom konkrétním případě, pak nezbývá, než vyzvat všechny ty, kteří mají podobný problém, aby se všichni obrátili na Ústavní soud a zahltili ho možná tisíci takovýchto žalob.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benda, poté faktická nebo řádná přihláška, paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem původně přišel podpořit Vojtěcha Munzara čistě jenom psychicky, ale zaujal mě tento typ výkladu. Já rozumím tomu, čemu říkáte - pokud by se jednalo o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo obecně nějakého soudu, že je aplikovatelné jenom v té jedné konkrétní věci. Ale nemůžeme takto vykládat rozhodování Ústavního soudu. V tom si myslím, že vás vaši úředníci šidí. To je prostě obecně závazné pro všechny a nelze říct: bude uplatněno jenom v této věci a plošně ho uplatnit nemůžeme. Tam je rozdíl mezi Ústavním soudem a běžnými soudy, které opravdu jenom judikují v konkrétní kauze. Ale Ústavní soud, jeho rozhodování jsou závazná pro všechny v této zemi, nálezy. (Reakce na poznámku:) Ale i usnesení jsou závazná, ne třeba celé zdůvodnění, to je samozřejmě spor, který se v té právní veřejnosti vede. Já vítám to, že připravujete něco nového. Ale nelze říct: v jedné věci uplatnit můžeme a v ostatních věcech uplatňovat nemůžeme. Kdybychom tímto způsobem vykládali judikaturu Ústavního soudu, a já vím, že to Ministerstvo financí občas dělá, tak se úplně zblázníme v té zemi. Fakt musíme vycházet z toho, že ta rozhodnutí jsou závazná ve všech věcech pro všechny a musí se s nimi do budoucna tak nakládat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní paní ministryně, poté pan předseda Kalousek.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Znovu. V té věci samozřejmě bude konáno. A pracuje expertní tým na tom, jakým způsobem naplnit tento rozpor, že tu máme stanovisko, nebo rozhodnutí Ústavního soudu a vedle toho máme daňový řád, který něco takového neumožňuje. Máme tu zásadu zákonnosti, sešel se expertním tým k daňovému řádu, sešel se expertní tým na půdě právnické fakulty, schází se, pracují na tom expertní týmy. Prostě není to naplnitelné. Nová legislativa je běhu, je v legislativním procesu, tak jak jsem vás informovala, ale v tuto chvíli prostě jsme ve velkém právním problému, na kterém pracují nejen mozky, tak jak tady říkáte, Ministerstva financí. Já nevím, jestli jste tu byl, pane poslanče, když jsem přednášela reakci na interpelaci. Řešilo se to na půdě s experty na ústavní právo, na půdě právnické fakulty. Byl na to svolán daňový expertní tým expertů napříč, tam jsou i soudci atd. Je to obrovský problém, který v tuto chvíli nemá řešení, ale snažíme se o ně. Prostě nemá řešení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, ve vší úctě, tomu se nemůže říkat rozpor. Rozpor to byl do okamžiku, než to rozhodl Ústavní soud. Nad něj už pak nikdo není. To je ta nejvyšší autorita při vykládání zákonů. Já jsem měl také několik takových problémů a ne vždycky se nám rozhodnutí Ústavního soudu musí líbit, ale nezbývá nám nic jiného, než to respektovat.

Dovolím si říct jeden příklad, který mě velmi osobě bolí, protože ten člověk je mimořádně poctivý a já ho mám rád.

Jeden z mých náměstků, když se dostal do téhle situace, že padlo rozhodnutí Ústavního soudu a on si neuměl poradit, jak to udělat podle stávající legislativy, tak si na to objednal právní analýzu asi za 400 tisíc korun. Poté co přišel dnešní pan premiér Babiš na Ministerstvo financí, tak Ministerstvo financí na toho náměstka podalo trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku, protože si neměl co objednávat právní analýzu, ale měl provést rozhodnutí Ústavního soudu, a ten člověk byl za to pravomocně podmíněně odsouzen. Najdete to v jurisdikci trestního senátu tuším pro Prahu 7, kde se právě říká, ten soudce ho odsoudil a říkal: Vy jste neměl co zvažovat a co analyzovat, vy jste to měl provést, protože to udělal Ústavní soud. Takhle to prostě je v našem právním řádu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP