(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji. Pak jsem zaregistroval dvě přihlášky z místa - pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Kolářík. Pan poslanec Březina. Ano? Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji vyřadit z pořadu této schůze bod číslo 147, zákon o evidenci tržeb, který je ve třetím čtení, nicméně stále ještě probíhá vytváření soupisu podaných pozměňovacích a jiných návrhů. Těch návrhů je podáno více než 750. Já mám obavu, jestli se vůbec rozpočtovému výboru podaří to skutečně projednat, protože hlasování o 850 pozměňovacích návrzích na výboru asi nebude úplně rychlá záležitost. Tak navrhuji, abychom to projednali na příští schůzi, protože tady skutečně není šance, že bychom to stihli. Jsem si jist, že ta rozprava se na této schůzi nestihne zcela určitě, a myslím si, že je namístě se věnovat jiným zákonům, případně bodům pořadu než tomuto, který skutečně bude na delší čas.

Takže navrhuji vyřadit bod číslo 147, EET z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další pan poslanec Kolářík, poté pan poslanec Kopřiva. Omlouvám se, já jsem se přeřekl.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Tak děkuji za slovo. Dobrý den. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, on už tady o tom hovořil pan kolega Výborný. S výměnou ministra spravedlnosti dochází ke zpoždění připravované novely exekučního řádu. Ale to nám nemusí vůbec vadit, protože my tady máme již devět měsíců novelu exekučního řádu jako poslanecký návrh. Je to bod číslo 78, sněmovní tisk 295. A já bych vás chtěl požádat, možná již celkem tradičně, o podporu jeho předřazení a napevno zařadit v pátek po třetích čteních. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tento pátek po třetích čteních. (Mimo mikrofon: Nejsem si jist, my tam nemáme třetí čtení.) V tuto chvíli zatím třetí čtení nejsou v pátek. Budeme začínat volbami. Pak jsou tam návrhy na zařazení pevného bodu po volbách. Tak poté? Dobře.

Tak, pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád navrhl pevné zařazení bodů 53 a 54, což jsou sněmovní tisky 201 a 211, na zítra, takže na středu 24. 4., na odpoledne. Ta rozprava je sloučená, jedná se o novelu občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství i stejnopohlavním párům, a ten návrh na ústavní ošetření manželství jako svazku muže a ženy. A já bych navrhl to tedy zařadit zítra za body 27, 28 a 113, což jsou ti operátoři navržení od různých kolegů poslanců, od různých klubů. Předpokládám, že rozprava k nim se sloučí. Takže pokud se sloučí, tak probrat ty body 53, 54 po nich, nebo po té sloučené rozpravě. Je to totiž už 160 dní, co jsme zahájili tu rozpravu, 14. listopadu loňského roku, a posledně už se ta rozprava chýlila ke konci, takže já si myslím, že už se nemusíme bát, že to nezabere dlouho. A přerušili jsme to kvůli těm platům učitelů, nicméně tentokrát už si myslím, že bychom to první čtení mohli úspěšně dokončit.

A v této souvislosti, což se nestává často, bych rád vyjádřil poděkování a úctu panu premiérovi, že náš návrh na novelu občanského zákoníku podpořil a sám tedy vyjádřil i vůli, aby se tento návrh probral. Takže já bych rád vyzval prostřednictvím pana předsedajícího především kolegy z klubu ANO, aby respektovali jaksi přání pana premiéra a abychom tyto dva body už dokončili v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě chviličku zdržím. Vy jste říkal několik bodů. Za který konkrétní bod tedy to má být zařazeno zítra? (Neklid v jednací síni.)

 

Poslanec František Kopřiva: Já si teď přesně nevybavuji, jak z grémia jsou navrženy ty body 27, 28 a 113. Nicméně týkají se jedné věci, mobilních operátorů, takže já předpokládám, že se ta rozprava k nim sloučí. Pokud ne, tak to proberme dejme tomu po tom bodě 28.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak my tady máme ve středu pevné body a odpoledne máme jenom bod 22, napevno, zatím. A pak tady byly nějaké návrhy, které projdou. Tak po pevně zařazených bodech odpoledního jednání? Můžu to tak formulovat?

 

Poslanec František Kopřiva: Dobře, tak po tom bodu 22?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zatím po bodu 22, v případě, že hlasování...

 

Poslanec František Kopřiva: Tak já navrhuji zařadit za bod 22 ty body 53 a 54. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, to je hlasovatelné. Uvidíme, jak dopadnou ty ostatní návrhy. Kdyžtak bychom to nějakým způsobem modifikovali. Rozumím, o co vám jde.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu grémia.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90, přihlášeno 183, pro 177, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan předseda Kováčik, který chce bod 207 o nezaplacených podnicích privatizovaných, jestli to mohu říct takhle jenom volně, chce zařadit na 9. 5. po již pevně zařazených bodech. Tam je sice jeden bod zařazený na 11 hodin zcela pevně, ale takže by to bylo po těch, které nejsou zařazeny na čas. Víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 91, přihlášeno 183, pro 121, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Farského, abychom bod 213 o ochraně klimatu zařadili na ten den, o kterém jsme již hlasovali. Ten to chtěl potom po bodu 16. Tam jsme v tuto chvíli zařadili, takže po bodu, který jsme... po bodu 16? Trváte na tom. Po bodu 16, jako druhý bod, třetí v podstatě, třetí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 92, přihlášeno 184, pro 69, proti 39. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále zde pan předseda Výborný navrhoval zařadit nový bod Personální změny ve vládě České republiky. K tomu mohu uvést, že mi byla doručena podpisová listina k tomuto bodu. Svou kontrolou vizuální jsem zjistil, že je zde 29 podpisů, a že tedy byla vznesena námitka proti zařazení tohoto nového bodu a nemůžeme o jeho zařazení hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom bod 88, sněmovní tisk 330, zařadili za bod 37, abychom ho tedy posunuli v dosavadním programu schůze. Víme, o čem hlasujeme?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 184, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Rutové na zařazení nového bodu, který nese název Omluva za hrubý a urážlivý výrok předsedy Petra Fialy ze dne 17. dubna 2019.

S přednostním právem pan předseda Stanjura.***
Přihlásit/registrovat se do ISP