(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nový bod a zařazení dnes jako první bod? Označil jsem si to, doufám, správně, když tady na mě ještě někdo mluvil.

Další přednostní právo pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji, aby se bod číslo 88, sněmovní tisk 330, návrh poslanců, paní kolegyně Ožanové a pana poslance Ferance, zařadil za bod 37, sněmovní tisk 431, který se týká taxislužby. Jde o to, aby se rychleji projednala problematika takzvaných autovraků, které zatěžují celou řadu našich obcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. V tuto chvíli nevidím další přihlášku s přednostním, nebo...? Ne, není tomu tak. Takže v tuto chvíli paní poslankyně Rutová. Vašich pět minut. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásné odpoledne vám všem. Doufám, že mi těch pět minut věnujete, a budu za to moc ráda. Navrhuji mimořádný bod, který bych poprosila zařadit zítra, 24. 4., v 18.30. A o co se bude jednat. Je to omluva za hrubý a urážlivý výrok předsedy Petra Fialy ze dne 17. dubna 2019. Dovolte mi, abych alespoň krátce zdůvodnila, proč žádám o zařazení tohoto bodu.

Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří podpoří zařazení tohoto mimořádného bodu.

Jsem již na světě docela dost dlouho a myslela jsem si až do minulé středy, že mě nemůže nic překvapit. Ale jak jsem se mýlila. Jsem také členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a o odvolání předsedy Klause si myslím své. Ale to řešit nechci. To je věc a zodpovědnost ODS, koho navrhnou na jeho místo. Já se chci zastavit u vystoupení paní poslankyně Majerové Zahradníkové, která, jak všichni víme, nehlasovala pro odvolání předsedy školského výboru. Ve svém vystoupení, jak jsme všichni slyšeli, uvedla, že hlasuje podle svého uvážení a naslouchá hlasu voličů, kteří ji do Sněmovny vyslali.

Podotýkám také, že já sama nejsem zastáncem genderové politiky, nehledám rovnost za každou cenu. Ale pokud někdo hrubě urazí a napadne ženu za její vlastní názor postavený na odborných základech jako pan předseda ODS, který její konání komentoval v televizních zprávách - cituji: "Nenapadá mě, proč to udělala. No, to mě teď tak napadá, že asi může být do pana Klause zamilovaná." -, tak se mě toto osobně velice dotýká.

Chceme víc žen v politice, to slyšíme ze všech stran. Ale když je nějaká žena zvolena a hlasuje podle svého uvážení a ne tak, jak si představuje předseda strany, není nic snazšího než takovou ženu hrubě urazit a ponížit tím, že ji při hlasování ovládají hormony. Nejhorší na tom je, že na takovou urážku není žádná odpověď. Každá žena je proti takovému nařčení zcela bezmocná.

Jsem opravdu nemile překvapena slovy předsedy Fialy, který není schopen ženy v politice uznat jako rovnoprávné partnerky, jako osoby, které mohou mít svůj vlastní, nezávislý politický názor. A ještě víc mě překvapuje, že si pan předseda Fiala, který za každý neuvážený výrok od poslanců vyžaduje omluvu, nyní za svými slovy stojí, a jak několikrát v médiích opakoval, že se omlouvat nehodlá. Já jsem naopak přesvědčena, že by se omluvit měl. A to nejen kolegyni Majerové Zahradníkové, ale všem ženám v politice, kterých se jeho slova dotkla. A to zcela pomíjím osobní rovinu celé věci. Když toto slyší vaše vlastní dítě a ptá se vás, zda jste skutečně do tohoto člověka zamilovaná, a přitom máte přece ráda jeho tátu.

Jistě mi všichni dáte za pravdu, že postoje pana předsedy Fialy jsou neslučitelné s českým právním řádem i lidskou důstojností, a na jeho omluvu čekám nejen já. Navrhuji usnesení: "Sněmovna vyzývá předsedu ODS Petra Fialu k omluvě paní Zuzaně Majerové Zahradníkové." Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Aniž bych chtěl hodnotit ten spor, o kterým teď byla řeč, tak dovolte, abych řekl, že se cítím dotčen slovy své předřečnice. Protože proč by se to mělo dotýkat jenom žen? Proč bych při dnešním chápání rovnoprávnosti nemohl být zamilován do Václava Klause mladšího třeba já? (Smích a potlesk v sále.) Nebo pan předseda Fiala? Nebo kdokoliv jiný z nás mužů, které může přitahovat pan Václav Klaus mladší?

Dovoluji si tedy konstatovat, že návrh usnesení, který přednesla moje předřečnice a týká se pouze žen, je hrubě diskriminační, neuznává rovné právo pohlaví a já s ním nemohu souhlasit. Nežádám omluvu, jenom to konstatuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan místopředseda Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, teď jsem trošku na rozpacích, protože si nevybavuji jméno paní poslankyně, která teď vystoupila, tak se omlouvám. Toto její vystoupení bylo samozřejmě úplně absurdní. Ale abych se vyhnul nějakým dalším debatám na toto téma, tak konstatuji, že ten můj výrok nebyl myšlen urážlivě. Měl zlehčit tu situaci. Také ti, kteří u toho byli, tak to všichni tak chápali.

Ale já, protože existovala možnost interpretací, že jsem se snad osobně dotkl paní poslankyně, což jsem neměl na mysli, tak jsem se jí pochopitelně při první příležitosti, kdy jsme se osobně setkali, omluvil. Myslím si, že je to dostatečné vysvětlení. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V tuto chvíli nevidím nikoho s přednostním právem. Budeme pokračovat v přihláškách. Paní poslankyně Vrecionová. (Poslankyně se diví, že už je na řadě.) Ano, jste na řadě.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Hezké odpoledne. Dovolte mi navrhnout, nebo požádat Poslaneckou sněmovnu - (Silný hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) - o podporu zařazení nového bodu, který by se jmenoval Podpora výrobců kvalitních lokálních potravin.

Sociální demokracie dnes na dopolední tiskové konferenci, kdy zahajovala kampaň do Evropského parlamentu, vystavila symbolickou červenou kartu nekvalitním potravinám. Já samozřejmě toto gesto vítám, nicméně musím říct, že právě od sociální demokracie mě toto velice rozesmálo. Za prvé je sociální demokracie šest let s krátkou přestávkou ve vládě, má ministra zemědělství. Sociální demokracie velmi vehementně a dlouho zastává dotační systém, který velmi zvýhodňuje velké zemědělce, velké výrobce potravin, a jde to tak na úkor těch malých, lokálních, těch, kteří vyrábějí kvalitní potraviny. Nicméně tím, že k nim nesměřují tyto dotace, tak nejsou schopni konkurovat cenou těm velkým.

Já vlastně tímto nabízím sociální demokracii vstřícný krok, aby mohla zařazením tohoto bodu, jehož součástí by bylo usnesení, které by vyzývalo vládu k podpoře zastropování zemědělských plateb, aby mohla skutečně sociální demokracie naplňovat svůj program a nejenom o tom mluvit. Tento bod zároveň, pokud by ho Poslanecké sněmovna přijala, tak bych ho navrhla zařadit jako pevný bod na pátek 26. dubna jako první bod po bloku voleb. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pátek po volbách? Děkuji. Další písemnou přihláškou ke změně pořadu schůze je pan Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mám poměrně přízemní návrh a vzhledem k tomu, kolik již je toho, myslím, pochopíte. Já bych chtěl navrhnout, aby dnešní... Dnes nás čeká na začátku senátní blok a já bych chtěl navrhnout změnu v pořadí v tom senátním bloku. A sice aby ten bod první, u kterého očekávám dlouhou rozpravu, že bychom ho zařadili až na konec toho senátního bloku, to znamená jako čtvrtý bod, tak abychom stihli projednat alespoň něco z těch senátních bodů. Děkuji. (Předsedající: Děkuji.) Dodám, že se senátory jsem hovořil a jsou tady kdyžtak všichni připraveni. Takže se jich dočkáme případně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP