(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Jak už se začínáme učit, aby byla zaznamenána naše účast, tak nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Juchelka. Kdo ještě, nechť mi případně sdělí, že hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Martin Baxa - pracovní důvody, Ondřej Benešík - osobní důvody, Jan Birke od 16 hodin - zahraniční cesta, Jana Černochová - zahraniční cesta, Jan Farský od 14.30 - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna od 14.30 do 16 hodin - pracovní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Stanislav Grospič - pracovní důvody, Milan Hnilička do 15 hodin - pracovní důvody, Jiří Kobza - zdravotní důvody, Jana Krutáková - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - rodinné důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Roman Sklenák - zdravotní důvody, Lubomír Španěl - rodinné důvody, Helena Válková do 16 hodin - pracovní důvody. Dodatečně mi ještě byla doručena omluva pana poslance Juránka od začátku do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Já poprosím o klid v sále. Prosím, abyste už zaujali svá místa. Vzhledem k tomu, co teď budu přenášet, poprosím o klid v sále.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody všech politických klubů, ke které došlo při dnešním grémiu, dříve než přikročíme k pokračování této schůze, tak bych vás požádal, abychom všichni společně minutou ticha uctili památku obětí teroristických činů na Srí Lance. (Přítomní uctili minutou ticha památku obětí.) Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a nyní vás bych chtěl seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme bod 40 schváleného pořadu, sněmovní tisk 452, důchodové pojištění, prvé čtení, přeřadit za bod 35 schváleného pořadu, sněmovní tisk 451, povinné očkování, první čtení.

Na pátek 10. 5. zařadit pevně po bodech z bloku třetího čtení body 176, sněmovní tisk 113, bod 177, sněmovní tisk 114, bod 178, sněmovní tisk 143, a 183, sněmovní tisk 251 z bloku zprávy. Jedná se o výroční zprávy České televize. To je z mé strany a ze strany grémia vše.

V tuto chvíli s přednostním právem jako první se přihlásil pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo k pořadu schůze.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. A dovolil bych si požádat vás o podporu jednoho návrhu zařazení bodu. Už velmi dlouho máme v programu schůze Poslanecké sněmovny zařazen nynější bod 207. Je to téma nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL. A já bych si dovolil navrhnout jeho zařazení na čtvrtek 9. května po již pevně zařazených bodech. Čili je tam bod 216 a ještě tuším jeden nebo dva, tak abychom to zvládli v té pauze mezi interpelacemi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o zařazení, pevné zařazení bodu 213. Je to bod ochrana klimatu, který jsme rozjednali v Poslanecké sněmovně. Proběhla k němu relativně dlouhá diskuse a myslím si, že navržená usnesení byla z velké části předjednaná a nepříliš konfliktní. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom ho dokončili i vzhledem k situaci, ve které se v současnosti nacházíme.

Proto bych chtěl navrhnout, abychom tento bod zařadili pevně, a to 9. května po dvou pevně zařazených bodech, a to bodu 180 a 16. Takže po bodu 16 bod č. 213 s názvem ochrana klimatu. Myslím, že to je téma, ke kterému bychom se měli postavit jako Poslanecká sněmovna, a ideálně schválení navrženého usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tak. Nikoho jiného s přednostním právem nevidím, takže budeme postupovat písemnými přihláškami. Z místa potom pan poslanec Ferjenčík, dobře, Kolářík a ještě někdo? Tak dobře. Tím se vypořádáme nějak. Zatím tedy písemné přihlášky. Jako první se ještě před začátkem schůze přihlásila paní poslankyně Miloslava Rutová, kterou prosím, aby... S přednostním? Omlouvám se. S přednostním právem ještě tu máme jednu přihlášku, pan předseda Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na pořad této schůze, a sice bodu, který by byl nazván Personální změny ve vládě ČR.

Já myslím, že v kontextu vývoje posledních dnů, kdy se nám ministři naší vlády mění jak postavy na pražském orloji, apoštolové se možná mění pomaleji než ministři této vlády, tak je správně, aby tato Sněmovna, která vyslovila vládě důvěru, byla seznámena s důvody, motivacemi těchto změn. Chtěl bych jenom připomenout, že pokud na Ministerstvu spravedlnosti usedne čtvrtý, čtvrtý ministr během deseti, nebo jestli se nepletu možná jedenácti měsíců, tak to zcela jistě nepřináší nic ke stabilitě nejen rezortu spravedlnosti, ale obecně justice. Vyvolává to řadu pochybností o motivacích těchto změn, ale netýká se to samozřejmě jenom rezortu spravedlnosti. Týká se to Ministerstva průmyslu a obchodu, týká se to stejně tak Ministerstva dopravy.

Je potřeba říci, že Sněmovna by si zasloužila informace o tom, proč k těmto změnám dochází, co je za nimi, jaká je motivace premiéra, jaká je motivace vlády. Proto si dovolujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního odpoledního programu. V případě, že by Sněmovna snad naznala, že tyto věci, tyto informace nemusí chtít, nemusí mít, tak pak bychom museli volit další kroky, protože my se skutečně domníváme, že by bylo potřeba tyto věci vysvětlit, abychom mohli řešit konkrétní věci pro občany této republiky.

Jenom bych chtěl připomenout, ministr spravedlnosti měl předložit novelu exekučního řádu. Věc, která je velmi nezbytná, protože v tuto chvíli více jak 800 tisíc lidí čelí exekuci. Ten příslib byl od ministra Kněžínka, že to bude předloženo. Je otázkou, zda výměna ministra celou věc nezpozdí. Já si myslím, že tady není možné otálet. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál, včetně výstavby dálnic, včetně řešení situace na českých dráhách, atd. atd.

Čili ještě jednou prosím o zařazení tohoto mimořádného bodu na dnešní schůzi, a to jako první bod odpoledního programu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP