(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy vyzývám pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já bych také navázal na kolegu Chvojku, abychom to teď nějak urychlili, ať skutečně těm lidem pomůžeme, ale není možné někdy nereagovat na věc, která potom ve veřejném prostoru bude žít svým životem. Já musím zareagovat na kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím. A je to zase ten černobílý svět. Stejně tak jako každý dlužník není nezodpovědný, tak není každý věřitel lichvář. To tak není. Když to tady dáme do jedné kopy a potrestáme všechny věřitele, že si za to můžou sami, tak to je špatně.

Kdybyste si, pane kolego, přečetl další pozměňovací návrhy, tak byste zjistil, že v případě, že příslušenství... že v případě, že příslušenství toho dluhu je vyšší než jistina, tak se obrací pořadí uspokojování pohledávky. Z tohoto příslušenství se stane podřízená pohledávka. Tudíž to je odpověď na všechny lichváře. A tím my odlišujeme lichváře od věřitelů. Je potřeba se podívat na pozměňovací návrhy komplexně, nejenom na náš, co máme s Táňou Malou, a v tom komplexu to potom pomůže dlužníkům, a já dodávám zodpovědným, a nepoškodí to věřitele, a já dodávám seriózní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Nacher. Nyní pan poslanec Benda a je to zatím poslední faktická poznámka. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se snažím faktických poznámek nezneužívat, ale musím fakt zareagovat na pana kolegu Chvojku, který nám tady vykládá, jakým způsobem bychom to měli schválit do konce roku, aby to mohlo platit od 1. ledna. Tak jenom upozorňuji, že navržená účinnost je prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícím po jeho vyhlášení. Je zcela zjevné, že do 1. ledna, to byste to tady museli mít v březnu. Takže se zase neblbněme. Jestli to bude na této schůzi, je jenom politický program sociální demokracie, která tvrdí, že oddluží lidi, a jde o to, aby to bylo před volbami, jinak je úplně jedno, jestli to bude v říjnu, nebo v listopadu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vrátíme se do obecné rozpravy, resp. jsme v obecné rozpravě, ale do standardních přihlášek. Pan poslanec Lukáš Kolářík, požádám vás o vystoupení, a připraví se opět pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedajíc. Vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Pirátů k tomuto sněmovnímu tisku. My tuto novelu vítáme, jsme za ni rádi, protože jak už tady zaznělo, těch předlužených lidí je v ČR velké množství, a ti lidé, to dnešní nastavení, které tam je, alespoň 30 % zaplacených závazků, způsobuje to, že spousta lidí na to nedosáhne a jsou v takové situaci, že stát pro ně nemá žádné řešení. To si myslím, že není dobře, že vždycky by měla být nějaká druhá šance. I když udělám nějakou chybu z nepozornosti, nebo zapomenu něco zaplatit třeba i schválně, tak si myslím, že časem si to člověk uvědomí a měl by opravdu druhou šanci dostat.

Vítáme, že už to není o tom, jestli ano, nebo ne, tento zákon, ale spíš parametrické změny, jenom jak je tam pustit, nebo nepustit. Je třeba si uvědomit ještě jednu věc, že celá společnosti ty lidi, kteří jsou v dluhové pasti, dotuje nějakým způsobem, jednak na příjmové stránce, kdy stát přichází o daň, kterou by zaplatili tito lidé z normální legální práce, tak i na výdajové straně, kdy je dotujeme nějakým způsobem v dávkách, dotujeme zdravotnictví, protože jsou náchylnější na choroby, je tam nějaká prevence kriminality, někdy i náklady na vězeňství, protože ti lidé opravdu třeba skončí ve vězení.

I my Piráti máme trošičku problém s pozměňovacím návrhem Patrika Nachera, protože si opravdu myslíme, že to bude způsobovat to, že lidi to nebudou chtít využívat, protože opravdu nebudou vědět, co za těch pět let bude. Ono tady zaznělo, že pokud bude řádně platit, pokud nebude, tak mu to zruší. Také nevidím žádný důvod, proč by to měl nakonec ještě posuzovat soud, když vlastně kdyby ten člověk řádně neplnil a nesplácel dluhy, tak jak má, tak by mu to přece bylo zrušeno už během insolvenčního řízení. V tomto také vidím problém.

Jsem rád, že se zmenší práh pro vstup do insolvence, protože je opravdu dneska velký problém, že na něj lidé nedosáhnou a v podstatě to mají doživotně, tento svůj problém. Já jsem to tuhle přirovnával k tomu, že kdybych udělal nějaký průšvih, napil bych se, jel bych, řídil bych, srazil bych se s nějakou mladou rodinou, některé bych z toho zabil, tak samozřejmě dostanu trest vězení, ale když z toho vězení vyjdu, tak jsem v podstatě čistý. Kdežto tuten trest je doživotně. Tam prostě stát v tuto chvíli nemá řešení pro lidi, kteří jsou předlužení a není u nich potenciál zaplacení 30 %.

My vítáme usnadnění vpuštění těch lidí a opravdu oddlužení většiny, protože předlužených je spousta a už dávno nemají být v exekučním řízení, ale mají být v druhém systému, a to jsou insolvence. Za Piráty musím říct, že my toto vítáme, že se sníží práh pro vstup. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, máte zase slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, všichni mě prosí, abych už byl maximálně stručný. Chápu, že je středa, poslední den sněmovny. Přesto si nemůžu odpustit jednu poznámku, zvláště ke ctěnému kolegovi Patriku Nacherovi.

Míra pokrytectví, kterou nám tady předvádí hnutí ANO, které na jednu stranu... Pelikán vybíhá s představou, váš bývalý ministr, velký guru, s představou, jak je třeba všechny oddlužit, jak je to nezbytně nutné říct nulu, protože přece spousta lidí je tady zločinci a podvodníky, kteří jim dali na vysoké úroky půjčky, které oni nutně potřebovali, zadlužena tak, že se nemůže dostat ze své dluhové pasti, a současně váš velký předseda vlády, politický guru, jmenuje na první místo pražské kandidátky člověka, který investoval do společností, které se živily na vysokých úrocích na půjčkách. A tento člověk poskytne hnutí ANO dar pro volby ve výši 3 miliony. Z čeho myslíte, že asi ty 3 miliony pocházejí? Kde se asi tak vzaly než z toho, že takhle odírali na vysokých úrocích nějaké ty nebohé věřitele? V tomto směru si myslím, že by opravdu bylo záhodno někdy více mlčet nebo si více rozmýšlet, koho si dáváte na své kandidátky a koho si na ty kandidátky nedáváte. Pokládám to opravdu za nesmírně sporné.

To je snad to, co jsem chtěl říct politicky. Pokusím se opravdu být velmi stručný, jenom bych se rád vyjádřil k jednomu návrhu, který v podrobné rozpravě přednese ještě pan kolega Blažek, a to je návrh, v kterém doporučujeme, a já si myslím, že to je velmi rozumné, abychom řekli, že tato zvýhodněná, kde je možné jít i pod 30 % zaplacení dluhu, tato zvýhodněná možnost oddlužení se vztahuje opravdu jen na ty staré dluhy. Abychom řekli ano, byly tady situace, kdy z malých dluhů díky právnímu vymáhání vznikaly dluhy mnohem větší, byla tady situace, kdy celá řada nebankovních i bankovních subjektů nebyla dostatečně regulována, půjčovala nezodpovědně a dostávala lidi do - samozřejmě za to vždycky mohli ti lidi, co si půjčili, aby nám bylo jasné. Dostávala ty lidi do obtížně řešitelných situací.

Ale přijali jsme nějaký nový zákon o spotřebitelském úvěru, přijali jsme povinnost institucí přezkoumávat, dokonce s tou možností, že pokud je předlužení příliš, pokud je nepoměr příliš jasný, je možné půjčku úplně vypovědět.

A pak by bylo správné říct ano, řešíme nějakou minulou situaci, v které jsme schopni připustit, že jdeme i pod 30 %. Pro situace do budoucna říkáme: není možné si půjčovat, prosím, milí občané, milí dlužníci, není možné si půjčovat způsobem, že budete doufat, že z toho zaplatíte maximálně 15, 10, 20 %. To přece je strašně špatný signál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP