(18.00 hodin)
(pokračuje Nacher)

Ten princip byl přece o tom, že my chceme do toho systému oddlužení pustit lidi, kteří se tam dneska nedostanou, protože nesplní tu 30% hranici i přesto, i přesto, že v průběhu života se jim třeba zvyšuje příjem, takže by těch 30 % zaplatili. Nebo i přesto, že by třeba v důsledku zaplatili 20 %, ale i těch 20 % je dobře: pro ně, že mají ten restart, i pro toho věřitele, že má aspoň těch 20 %. A oni se dostanou z té šedé zóny. Ale z toho neznamená, že tam v tom režimu bude úplně každý, protože my jsme tady, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, pouze vlastně takoví zprostředkovatelé mezi dlužníkem a věřitelem. A to nemůže být vyváženo pouze na jednu stranu. Tak to pak běžte vysvětlovat těm věřitelům, kteří nám píší také, jak zase k tomu přijdou oni. A já dodávám, jak k tomu přijdou ti dlužníci, kteří dneska to splácejí anebo kteří dneska procházejí tím oddlužením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Nacher a nyní tedy pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Farský a potom pan poslanec Ferjenčík, stále faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, jenom bych chtěl, abyste si uvědomili, co tady zaznívá. Zaznívá tady: už tři měsíce se věnuji problematice exekucí, insolvencí. To je hrozné zjištění, že vlastně my rozhodujeme o lidech po třech měsících zjišťování, ale přitom ta problematika je tak obrovsky složitá, že opravdu to nelze takhle říct po třech měsících bádání, jak to vlastně je. Já se exekucím, insolvencím věnuji celých deset let, co s nimi přicházím denně do styku. Letos máme krásné výročí. Letos to je deset let a deset let se setkávám s tím, že všichni, kteří jsou v tomto systému, se to naučili jenom dojit. A dneska se nemůžeme divit dlužníkům, že nechtějí se nechat oddlužit. Jestliže mám jistotu, že si vydělám dvanáct nebo šestnáct tisíc, tak nebudu mít zájem se oddlužit.

Musíme na to jít úplně obráceně. Musíme říci: budeš platit deset tisíc a nezajímá nás, kolik si vyděláš. Ale na to je potřeba, abychom se pustili do celkové změny, systémové, tohoto zákona. Já věřím tomu, že se do toho pustíme. Pojďme se posunout, pojďme schválit co nejjednodušší změny, abychom je byli schopni vůbec uvést v praxi, a pojďme se pustit do systémové změny celého exekučního zákona, aby lidem se vyplatilo se oddlužit, a pusťme do toho oddlužení úplně všechny, kteří se chtějí oddlužit, a věřte tomu, že jich bude většina.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní pan poslanec Farský s faktickou a následně se připraví pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Moc děkuji za ty poznámky a jsem rád, že se dostáváme k tomu souběhu, k tomu řešení. Tady zaznělo docela jasně, že pokud je něco pět let v pořádku a pět let insolvenční správce dodává zprávu o tom, že to funguje, jak má, tak tomu člověku přeci pátý rok to soud nezruší. Tak ať když někdo je pět let v té situaci oddlužovací, v té bídě, tak ať už to soud ani neposuzuje, když stejně říkáme, že automaticky, kdo to přežije pět let, tak bude oddlužen. A to je podstata mého návrhu: když tam pět let insolvenční správci říkají, že je všechno v pořádku, tak není potřeba po pěti letech znovu ten systém přehodnocovat a vyhodnocovat, jestli to v pořádku bylo. To je ta nejistota, která mi tam vadí. A odhlédněme od té akademické pozice, kterou tady třeba zastáváme, a díváme se na to tím možná až přílišným nadhledem, ale to je situace člověka, který se rozhoduje o tom, jestli pět let bude žít z minima, rozprodá se jeho majetek a na konci se mu může stát, že to rozhodnutí bude negativní a on bude zase úplně na začátku, jenom pět let prožije fakt ve složité situaci. Pro to, aby ten zákon fungoval, myslím si, je podstatné, aby na tom konci, na tom pětiletém období, pokud pět let bude v pořádku, pokud to potvrdí insolvenční správci, není potřeba, aby znovu o nich rozhodoval soud.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Farský. Poslední faktická poznámka zatím pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já si myslím, že návrh kolegy Farského je naprosto racionální. Skutečně nedává smysl, aby po pěti letech probíhajícího oddlužení mohl soud konstatovat, že to oddlužení se nekoná.

A druhá věc. Reakce na kolegu Nachera ve věci té odpovědnosti a pozice věřitele a dlužníka. V tuto chvíli bohužel celá společnost subvencuje věřitele. Dneska nejefektivnější je z hlediska třeba těch krátkodobých půjček, když ten dlužník není schopný splácet, a podle mě je naprosto nutné, a k tomu ten návrh také má směřovat, aby část odpovědnosti za to, že půjčují peníze lehkovážně, nesli ti věřitelé, a nelze, aby veškeré náklady vymáhání nesl stát a veškeré výnosy z toho měli věřitelé. A bavíme se o tom byznysu s chudobou, o těch věřitelích, kteří půjčují za účelem toho, aby jim nebylo splaceno řádně. A to se v České republice bohužel rozběhlo jako byznys, který je potřeba řešit, a proto ostatně tady tenhle zákon máme. Samozřejmě druhá věc jsou věřitelé, kterým třeba někdo nezaplatil faktury, ale to je úplně jiný případ.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. (Hovoří k poslanci Chvojkovi.) Nyní tedy mám vás přihlášeného, ale kdyby to nebyl faktická, tak vás přeskočil s faktickou ještě pan poslanec Nacher, ale jestli si to vezmete, faktickou, tak vás tam pustím. Pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jenom jako zpravodaj, byť je to faktická poznámka, přátelé, třeba teď apeluji na tu dvojku, co byla přede mnou, Farský, Ferjenčík. Pokud to dneska nedoděláme do sedmi, tak to druhé čtení nedoděláme tento týden, bude přesunuto na ty dva týdny v říjnu. Bude velký problém, aby ten zákon byl účinný od 1. ledna příštího roku. Takže přátelé, jestli se budeme vyčerpávat faktickými poznámkami a debatami o tom, co proběhlo na výboru, tak to dnes nedoděláme. Máme čas do 19 hodin. Je taková dohoda politických klubů, prodlužovat to nebudeme. Takže já na vás apeluji, aby pak například některé politické strany nebo někteří přátelé, kteří prosazují tento zákon, a já mezi ně patřím, neříkali, že to tady někdo blokoval nebo že to někdo nechtěl, protože takhle to zatím vypadá. A zatím se tak bohužel chovají ti, kteří ten zákon podporují. Takže prosím, zmírněme se a zkusme už mluvit méně, aby zákon prošel z druhého čtení do garančního výboru a potom za tři týdny do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl zpravodaj pan poslanec Chvojka. Nyní tři faktické poznámky - pan poslanec Bláha a připraví se pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, ale ono nelze mlčet. Jestli budeme mlčet, tak ti lidé, kteří se s tím setkávají na té druhé straně, si o nás budou myslet, že vlastně rozhodujeme o nich bez nich.

To znamená, že první věc: Rozhodně to, co tady říká prostřednictvím pana předsedajícího pan Farský, nemůžeme brát jako dogma nebo jako prostě, že takhle to je. Prostě dneska ti lidé, jelikož si nesáhnou na možnost si vydělat, tak okamžitě, jakmile na ně spadnou insolvence, odcházejí do šedé zóny. A věřte tomu, že na i rady těch insolvenční soudců, kteří jim řeknou: hele, ty tady musíš zaplatit 30 % a na to ti stačí takovýto plat. Takže změním fiktivně město, ale co nejhorší, já si i pronajmu sociální byt s podporou státu, takže to zaplatíme zase ještě všichni znova. A tak jak to je nastavené, to nebude jinak fungovat. Takže lidé se v tom naučili chodit, protože jim nic jiného nezbývá. A opravdu, jestli o tom nebudeme mluvit a nepojmenujeme to, koho to nejvíc zatěžuje, tak v současné době to nejvíc zatěžuje podnikatele, který musí za insolvenční nebo za exekuční soudce nebo správce vykonávat celou agendu, ale s tím, že za to ručí finančně ve své firmě, a je to třeba - 23 exekučních případů teď mám ve firmě, 21 druhej. Teď mi zrovna jeden odchází, protože na něj spadly insolvence, tak okamžitě dal výpověď. Tak taková je realita. Ta je úplně jiná, než vy znáte. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP