(17.50 hodin)
(pokračuje Farský)

Představa, že teď schválíme návrh zákona, který umožní vstoupit do pětiletého oddlužení, a v průběhu těch pěti let tady budeme projednávat implementaci směrnice, která zavede tříleté oddlužení, je dost zmatečná. Takže tento pozměňovací návrh má na to upozornit a dát na zváženou. A je to i určitá výzva k Ministerstvu spravedlnosti, aby pro projednání mezi druhým a třetím čtením nám analyzovalo tuto situaci kolem směrnice natolik, abychom se k tomu mohli v garančním výboru vyjádřit a postavit tak zodpovědně, abychom ty, kteří v této nepříjemné situaci jsou, nedostali do ještě větších potíží.

K těm pozměňovacím návrhům, které jsou vloženy do systému, se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl pan poslanec Farský. Nyní přečtu omluvy. Z pracovních důvodů se do konce jednání omlouvá poslanec Jan Skopeček, ze zdravotních důvodů se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne poslanec Jan Řehounek, dne 3. 10. mezi 17.30 a půlnocí se z rodinných důvodů omlouvá poslankyně Lenka Kozlová a pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi 17. a 19. hodinou z rodinných důvodů.

Tak, takže pokročíme. Další v pořadí tedy mám dvě faktické poznámky. Jako prvního požádám o vystoupení pana poslance Marka Výborného a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já jenom stručně dvě věci. Zazněla tady informace o evropské směrnici, o tom samozřejmě víme. Ale tak buď si řekneme, že ten problém je opravdu vážný a že ho chceme řešit teď co nejrychleji, protože i ti dlužníci a ve finále i ti věřitelé na to čekají, anebo tady budeme čekat, až bude schválena - ještě není schválena, teď leží v Evropském parlamentu, ano. Tak já myslím, že je lepší i s vědomím toho, že v řádu čtyř pěti let budeme muset ten zákon znovu otevřít, tak je lepší ale teď něco přijmout. To je první věc.

A druhá věc, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Farskému. Já bych chtěl opravdu vyvrátit obavu z toho, že by po pěti letech mohl dlužník zplakat nad výdělkem, protože nějaký soudce práskne bičem a řekne ne, já tě neoddlužím. To prostě není možné. Jednak v případě, že bude indikován nepoctivý záměr v průběhu oddlužení, tak prostě to bude zrušeno a nebude se čekat na to, až doběhne pět let. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten soudce by měl v případě, že dlužník skutečně nesplní těch 30 %, tak by měl věc posoudit, zda skutečně ten dotyčný dělal všechno, co mohl. A v případě, že tomu tak bude, ano, že vyvinul spravedlivé úsilí, které po něm lze požadovat, tak prostě bude oddlužen. A já bych tady poprosil, věřme soudům a nepředpokládejme, že ti soudci v tomto smyslu si budou rozhodovat podle nějaké své libovůle. Nebudou. Ti soudci ale tam jsou tím důležitým semaforem, který by tam měl na konci zůstat. V okamžiku, kdy to otevřeme úplně, tak si myslím, že tady hrozí ten morální hazard. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji i za dodržení času. A nyní tedy další dvě faktické poznámky, takže pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Farský. Tak, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dneska počtvrté nebo pokolikáté pěkné odpoledne. Já bych chtěl reagovat na kolegu Farského vaším prostřednictvím, jestli mě tedy poslouchá. Já nevím, jestli to je tím, že jsou tři dny do voleb, ale já ten jeho návrh, já mu nerozumím. Já mám pocit, že on ty naše pozměňovací návrhy nečetl, nebo se neúčastnil toho podvýboru. Zároveň se všichni shodneme na tom, že neexistuje černobílé řešení, že tady není dlužník, který by byl jenom nezodpovědný, a naopak není tady dlužník, který by byl nevinný. Není tady věřitel, který je pouze lichvářem, a není tady věřitel, který je seriózní a trpělivý. A my tady hledáme jenom nějaký střed, který by pomohl těm dlužníkům, kteří chtějí tu situaci řešit. Chtějí tu situaci řešit, to bych podtrhl, a zároveň to nepoškodí ty věřitele. Věřitel se nerovná jenom nějaký institucionální věřitel. Tak.

A teď ta varianta, s kterou jsme přišli s Táňou Malou. Ta řeší to, že odstraňuje tu 30% bariéru a jasně říká, že když ten dlužník vyvine veškeré úsilí, když si přečtete ten pozměňovací návrh, a to, co je po něm možno spravedlivě požadovat v tom průběhu, v tom průběhu těch pěti let, to přece není překvapivé. To znamená, že když se v průběhu pěti let zjistí nějaké negativní změny, tak ten insolvenční správce má povinnost informovat o tom insolvenční soud. To prostě není tak, že z ničeho nic po pěti letech se všichni budou divit. Tak v takovém případě je oddlužen, i přestože nedosáhne 30 %. V případě, že dosáhne 30 % a více, tak je oddlužen v té chvíli automaticky. Tam jde o to, abychom my zdůrazňovali, že to je 30 % minimálně. Dneska, když se podíváte, tak čtvrtina dlužníků splatí celých 100 %. Prostě nehrajme tady na to, že se tady blížíme k nějaké převlečené nule. My chceme jenom do toho systému pustit ty lidi - (Předsedající: Čas.)

Tak já se přihlásím znovu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, takže jako další s faktickou poznámkou, a s poslední zatím tedy, pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Rozumím, návrh jsem četl. Je skutečně tam dáno, že pokud splatí více jak 30 %, nikdo nic dalšího neposuzuje. Pokud nesplatí 30 %, soud posuzuje. V posledních měsících jsem se věnoval a věnuji tomu, že v České republice je nějakých 300 tisíc nezákonných exekucí, které jsou pořád vymáhány. Komunikoval jsem s jednotlivými soudci a musím říci, že na různých soudech po České republice je různá rozhodovací praxe. Já tím nijak nezpochybňuji autoritu soudů a myslím si, že jako je to jedna z částí, která tedy není úplně v pořádku, ale zároveň to neznamená, že je to nespravedlivé rozhodování. Ale ta nejistota tam bude. Protože pokud ten člověk neplní své povinnosti, tak má přijít o tu možnost, už v průběhu těch pěti let na základě zprávy insolvenčního správce to má soud prostě zrušit. A ne že pátý rok potom, co pět let bude probíhat ten dozor insolvenčního správce, bude insolvenčního správce platit, bude odvádět nějaké částky v maximální možné míře a bude pod přísným dozorem, tak po těch pěti letech, kdy nesplní 30 % a více, tak bude vystaven té nejistotě. A ta nejistota je, protože to rozhodnutí není garantováno, že ve finále bude mít zrušenu tu možnost, a bude znovu na začátku, jako by pět let nic neudělal.

Já se obávám, že ten institut - a když se vžiji do pozice dlužníka, tak já bych do toho měl problém vstoupit, protože bych zvažoval, jestli mi stojí za to vůbec podstupovat pětiletou klatbu, když po těch pěti letech stejně nevím, jestli se dostanu k oddlužení nebo ne, protože bude to na posouzení soudce, jestli jsem vyvinul dostatečné úsilí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Tak, nyní tady mám tři přihlášky na faktické poznámky. Takže jako první vyzývám paní poslankyni Taťánu Malou, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a následně ještě pan poslanec Jiří Bláha. Tak, paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom bych krátce zareagovala na příspěvek pana kolegy Farského. Samozřejmě že dnes, už i dnes může být to oddlužení ukončeno v průběhu, pokud ten dlužník neplní své povinnosti. To znamená, vyvolávat tady jakési obavy z toho, že dlužníci, pokud budou pět let správně plnit, budou pracovat, co jim síly stačí, nesplní 30 % a soud jako na konci řekne "milý dlužníku, je mi líto, prostě se mi nelíbíš, ale nesplnil jsi", tak toto opravdu není namístě. Tak to určitě není a nebude. Ten dlužník v průběhu toho insolvenčního řízení, v průběhu toho oddlužení už dnes komunikuje se soudem, komunikuje se správcem, správce podává pravidelně zprávy o plnění oddlužení toho dlužníka. A já si myslím, že opravdu není namístě obava z toho, že pokud dlužník bude pět let plnit tak, jak má, tak že mu nebude umožněno to oddlužení dokončit. Takže já myslím, že toto jsou liché obavy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Malá. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Bláha. Tak, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tak děkuji za slovo. Dámy a pánové, já mám pocit, že my tady vůbec nechápeme tu základní filozofii. Základní filozofie toho návrhu je vyřešit ten současný problém současně s tím, aby se nepoškodili další účastníci, ani věřitelé, ani dlužníci. V případě, že to bude příliš, když to řeknu polopaticky, příliš měkké ve prospěch dlužníků, tak jak k tomu přijdou ti dlužníci, kteří dneska musejí projít těmi 30 procenty? Když se podíváte na ty, co zpracovávají dneska ty insolvenční zprávy, tak ten počet těch nápadů klesá. Klesá, protože všichni čekají, co tady z té Poslanecké sněmovny vyjde.***
Přihlásit/registrovat se do ISP