(18.20 hodin)
(pokračuje Benda)

V tomto směru si myslím, že bychom měli říct ano, jestli chceme řešit něco z minulosti, tak připusťme, že se svolením soudu, a tady si myslím, že naopak to svolení soudu, a dokonce to závěrečné posuzování soudu je velmi správně, protože ten soudce jediný z nás vidí konkrétní případ. A vidí, jestli si ten člověk napůjčoval 2 miliony na hazardní hru, nebo jestli opravdu byl v nějaké složité životní situaci, nebo se dostal do nějaké pasti, méně svou vlastní vinou. Tam si myslím, že ten soudce je správný. Ale do budoucna bychom měli říct: minimum 30 % i v tomhle přísném režimu pěti let pokládáme za nezbytné. Lidé se nemají zadlužovat. Stejně jako se nemá zadlužovat stát. Ale tomu také v této Sněmovně zdá se, rozumí jenom menšina. Ale lidé se nemají zadlužovat nad svoje poměry. A bylo by správné, abychom tento signál do budoucna poslali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní já jsem byl požádán paní poslankyní Věrou Kovářovou, která má pro nás technické sdělení týkající se včerejšího hlasování. Takže já bych paní poslankyni dal vzhledem k tomu, že v 19 hodin už budeme končit podle předpokladů, tak vám dám prostor se vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla uvést pro stenozáznam, že při hlasování číslo 195 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám uvedeno pro. Nezpochybňuji tedy hlasování, jen pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. To je dostačující. A nyní bychom tedy pokračovali. S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Bláhu. Takže já vám dám slovo. Je to zatím jediná faktická poznámka. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já musím reagovat zase na kolegu Bendu prostřednictvím pana předsedajícího. Je to všechno hezký, co tady povídáte, ale vzpomeňme si, kdo byl, když se exekuce, insolvence zaváděly. Kdo uváděl ten zákon do praxe. A kdo po celou tu dobu byl v Poslanecké sněmovně? Kdo z nás tady byl? (Rozčileně.) Já myslím, že moc rukou by se nezvedalo, ale pan Benda tady byl. A my podnikatelé jsme celých deset let křičeli, že takto to nemůže být, že tak jak to je nastavený, je to špatně, a že se nám to vrací v podobě zneužívání velkých procentuálních zatížení, zneužívání z řad zaměstnanců a dneska se to přesunulo, že to zneužívají opravdu všichni!

A já to zase říkám za podnikatele, protože denně se s tím setkávám a denně dostávám od těch podnikatelů, že to je number one neboli číslo jedna v zátěži byrokratický ohledně podnikatelů! (Velmi rozčileně.) Tak mě prosím vás, poslouchejte! A pokud chcete opravdu těm podnikatelům pomoci, tak to zjednodušme. Soudce rozhodne o částce, soudce ji stanoví, bude pevná ta částka, podnikatel s tím nebude mít nic společného a ten dotyčný dlužník si bude moci vydělat třeba sto tisíc! Ať si je vydělá! Protože každý máme nějakou potřebu. A v rámci toho, abychom se oddlužili, tak to uděláme. Ale v okamžiku, kdy mi nezůstane na výplatní pásce nic, tak co udělám? Uteču do šedý ekonomiky. Je to logický, je to normální. A já se těm lidem nedivím! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy s faktickou bude reagovat pan poslanec Marek Benda. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se moc omlouvám, ale tady zareagovat musím. Včerejší zprávy aktuálně.cz, exekuce v ČR, data, byznys s chudobou, druhý pilíř, zavedení soukromých exekutorů a přijetí exekučního řádu, a to jsem prosím nepsal já. To je oficiální zpráva. Poslanecký návrh zákona v čele s Pavlem Němcem z roku 2001. Proti byli jen tři poslanci, všichni z ODS. Marek Benda, jeden z odpůrců, tehdy prorokoval, že řada paragrafů je zneužitelných a zákon povede k velké dravosti systému. Tak jenom abychom, když někoho napadám, když někomu říkám "za to můžete", tak abychom na tohle byli malinko opatrní.

A druhá poznámka k tomu, co nám tady říká pan kolega Bláha, který vždycky všemu rozumí mnohem lépe než zbytek této Sněmovny. To, o čem mluvíte, jsou dílčí exekuce, kde je samozřejmě ten problém, že strhává každý exekutor nějakou částku. Nikoliv insolvence, kde je insolvenční správce, který sbírá ty peníze z toho účtu a pak je rozděluje těm jednotlivým věřitelům.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl pan poslanec Benda. A nyní v obecné rozpravě požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou. A připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo. Ráda bych poděkovala kolegům z ústavněprávního výboru za podporu pozměňovacích návrhů, ke kterým se nebudu hlásit, neboť je tady přijal už ústavněprávní výbor, a to je zrychlené oddlužení seniorů a seniorek a také zlepšení vymáhání dlužných částek výživného ihned za odměnu insolvenčního správce v rámci oddlužení.

Budu avizovat pouze jeden jediný pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě a který má za cíl, řekněme, vylepšit ještě pozměňovací návrh Patrika Nachera a Taťány Malé z hlediska splnění podmínek oddlužení po pěti letech. Všichni se shodujeme na tom, a takhle jsem to slyšela i od kolegů z hnutí ANO i ze strany ČSSD, že po pěti letech si to představujeme zkrátka tak, že pokud pět let dlužník seká latinu, plní podmínky, které jsou mu uloženy, tak má, pokud opravdu usiloval o plnění svých dluhů podle svých možností, tak ne že možná, ale bude oddlužen. A k tomu směřuje drobná úprava mého pozměňovacího návrhu a budu se snažit pro ni získat většinu na ústavněprávním výboru i plénu Sněmovny při třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní poslankyně Kateřina Valachová. Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera. A připraví se paní poslankyně Jana Levová.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dneska snad naposledy. Je to trochu smutný pohled na tu poloprázdnou sněmovnu, když tady projednáváme tak důležitou věc. Nicméně v zásadě já jsem přes ty faktické už víceméně všechno, všechno řekl. Všechny pozměňovací návrhy, které tam byly podány společně s Taťánou Malou, některé i s Markem Výborným, některé jsem měl sám, jsou součástí toho velkého pozměňovacího návrhu schváleného ústavněprávním výborem, který se stal základem.

Vysvětlovat těch pět let a řekněme těch skrytých 30 % už nemá smysl. Zjednodušení insolvenčního návrhu, který má odšpuntovat to, aby ten návrh nebyl pouze de iure, ale pak de facto, ti lidé budou čekat rok dva, než to za ně někdo sepíše, je také podstatné. To, že se změní pořadí uspokojování pohledávek, to jsem odpověděl kolegovi Mikuláši Ferjenčíkovi. To, že tam zase je jiná část, která má zlepšit postavení věřitelů v tom, že mají místo 30 dnů 60 dnů na přihlášení svých pohledávek. A to, že to není úplně totální nula, je ten můj pozměňovací návrh týkající se toho, že když ten dlužník bude mít pouze, pouze na odměnu insolvenčnímu správci, což je ten systém pro systém, tak tam do toho vpuštěn nebude, protože tomu věřiteli to nepřinese nic. Výsledkem by mělo být, kde stát, a já tady stát a poslance beru jako zprostředkovatele, mají zohlednit zájmy věřitelů i dlužníků. My se nemůžeme vychýlit na jednu z těch stran, protože by to bylo nefér. A to si myslím, že ten pozměňovací návrh, ten komplexní, tak jak byl schválen ústavněprávním výborem, podle mého názoru řeší v tom komplexu. To není jenom ten jeden kruciální návrh, který máme s Taťánou Malou, kde se škrtá ta 7.0 a zůstává tam 5.30 a 50 v této chvíli.

Takže já vás poprosím o podporu a budu se těšit na košatou diskusi ve třetím čtení. Hezký večer.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. A nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Levovou. Je poslední přihlášená do obecné rozpravy. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Protože se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu č. 866 k tisku 71, tak bych vás s ním teď ráda seznámila.

Můj pozměňovací návrh na změnu vládního návrhu, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, to je k tisku 71, se týká možnosti, aby byl dlužník od placení svých dluhů osvobozen již po třech letech za podmínky, že v těchto třech letech uhradí alespoň 50 % přihlášených pohledávek. Ve prospěch mého pozměňovacího návrhu svědčí data od již ukončených 35 tisíců oddlužení, která byla vyhodnocena v roce 2018 ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Z těchto dat vyplývá, že dlužník, který je schopen ve třech letech uhradit více než 50 % svých závazků, je v pěti letech schopen uhradit prakticky všechny. Konkrétně se zde bavím o 25 % dlužníků, kteří zaplatí své dluhy ze 100 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP