(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Čas na přípravu paní zpravodajky uplynul. Ještě konstatuji omluvu došlou předsedovi Sněmovny. Z pracovních důvodů se omlouvá od 18 hodin pan poslanec Martin Kupka. Požádám pana kolegu, aby umožnil paní zpravodajce se dostat k pultu. Děkuji.

Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Já se omlouvám za zpoždění. Já jsem si tisk z ÚPV bohužel nechala v kanceláři, takže se všem omlouvám, nicméně ÚPV projednal a usnesení nebylo přijato žádné. Nebyly žádné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vystoupení paní zpravodajky a já otevřu obecnou rozpravu. (V sále je velký hluk.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chápu, že pozornost otupěla trochu, ale přesto bych rád, než dám slovo prvnímu přihlášenému do obecné rozpravy, aby tady byl dostatečný klid, abychom mohli ten bod projednávat. Děkuji.

Slovo má pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, k tomuto sněmovnímu tisku bych mohl říct, že při projednání v ústavněprávním výboru, ale i při prvním čtení zde v Poslanecké sněmovně se předkladatelé ani netajili tím, že zákon je v podstatě směřován proti hradnímu kancléři a Hradu jako takovému. Určitě vzpomínáte někteří z vás, kteří jste byli zde, když jsme přijímali tzv. zákon lex Babiš, jaká zde byla vůle a nevůle a jak se nám to vymstilo. Každý zákon, který je přijímán kvůli jedné osobě nebo skupině osob, je špatný zákon. Takže já dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Návrh je poznamenán. Jsme ve druhém čtení, takže se bude hlasovat na začátku třetího čtení.

Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Jinou písemnou přihlášku nemám. Pokud tedy není nikdo, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Otevřu tedy rozpravu podrobnou, protože nepadl návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, a v podrobné rozpravě připomínám, že pozměňovací návrhy, které přednesete, je potřeba v podrobné rozpravě vždy odůvodnit. Písemně je přihlášen pan poslanec Zdeněk Ondráček a také jinou další přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Ještě jednou, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Přihlašuji se k návrhu na zamítnutí, který jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu tedy mohu ukončit. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova? Paní navrhovatelka? (Ne.) Paní zpravodajka? (Ne.) Není tomu tak. V tom případě, protože nemáme žádný návrh na hlasování ve druhém čtení po podrobné rozpravě, končím tento bod. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce.

 

Pokračovat budeme již dnes jednou zmíněným bodem

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Požádám pana ministra Dana Ťoka, kterého ale nevidím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a paní poslankyně Zuzana Ožanová již tak učinila jako zpravodajka pro druhé čtení.

Ptám se předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO, jestli tady je ministr Ťok. (Není.) Není tomu tak. Dobře. Požádám tedy mezitím - pan poslanec Martin Kupka se hlásí jenom do podrobné rozpravy, nikoliv do obecné. Požádám tedy o změnu záznamu v elektronické přihlášce. (Posl. Faltýnek: Ministr Ťok je omluven a nepřijde.) Ani nebude. V tom případě, protože nemáme usnesení vlády na to, že by někdo místo ministra Ťoka... (Z pléna: Předseda vlády!) Premiér může vždycky odůvodnit návrh zákona, s tím nic nenaděláme, ale jestli chce za pana ministra odpracovat jeho návrh. Já jsem si už ověřil, že byla čtena jeho omluva na začátku schůze, takže pokud pan premiér neřekne, že to chce uvést, protože to bych respektoval... (Nepřeje si.)

Dobře. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit tento bod, nechat ho propadnout v pořadu schůze na konec druhých čtení. Děkuji paní zpravodajce a přerušuji bod o pozemních komunikacích. (Potlesk poslanců v pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP