Úterý 22. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Požádám pana ministra Dana Ťoka, kterého ale nevidím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a paní poslankyně Zuzana Ožanová již tak učinila jako zpravodajka pro druhé čtení.

Ptám se předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO, jestli tady je ministr Ťok. (Není.) Není tomu tak. Dobře. Požádám tedy mezitím - pan poslanec Martin Kupka se hlásí jenom do podrobné rozpravy, nikoliv do obecné. Požádám tedy o změnu záznamu v elektronické přihlášce. (Posl. Faltýnek: Ministr Ťok je omluven a nepřijde.) Ani nebude. V tom případě, protože nemáme usnesení vlády na to, že by někdo místo ministra Ťoka... (Z pléna: Předseda vlády!) Premiér může vždycky odůvodnit návrh zákona, s tím nic nenaděláme, ale jestli chce za pana ministra odpracovat jeho návrh. Já jsem si už ověřil, že byla čtena jeho omluva na začátku schůze, takže pokud pan premiér neřekne, že to chce uvést, protože to bych respektoval... (Nepřeje si.)

Dobře. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit tento bod, nechat ho propadnout v pořadu schůze na konec druhých čtení. Děkuji paní zpravodajce a přerušuji bod o pozemních komunikacích. (Potlesk poslanců v pravé části sálu.)

Vidím, že nám to jde dneska rychle. A totéž budu muset učinit, ale tentokrát to není vinou navrhovatelů, s návrhem, který mám před sebou. (Hluk v sále.) Prosím o klid sněmovnu! Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím sněmovnu o klid!

Dalším návrhem podle pořadu schůze je Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jde o druhé čtení, tisk 54. Navrhovatel se na dnešek omlouval, když zjistil pořad schůze. Ale protože jsme neavizovali přesný čas jednání, hlásí se s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On už mi to v mezičase vysvětlil pan kolega Výborný. My jsme oba z Pardubického kraje. Já jsem navíc ještě zastupitelem Pardubického kraje. Ano, je to tak, bohužel dnes se nemohl pan hejtman ani jeho zastupující náměstek zúčastnit, tudíž by bylo dobré nechat to na zítřek nebo na čtvrtek, kdy bychom si řekli, kdy přesně tento bod zařadíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to jsem chtěl přesně udělat, protože pověřen je jak pan hejtman Netolický, tak případně pan náměstek Línek. Ten se ovšem nemohl dostavit z jiných důvodů, jiného pracovního vytížení. A proto navrhuji také tento bod přerušit a zítra ráno jistě se dohodneme na pevném zařazení tohoto bodu, aby mohli navrhovatelé, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády být přítomni.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP