(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Ještě než otevřu obecnou rozpravu, tak rozumím tomu vystoupení jak pana zpravodaje, tak pana navrhovatele, že za základ pro podávání případných pozměňovacích návrhů bude vzat komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. To bychom si asi měli odhlasovat. Ještě zazvoním.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby za základ pro podávání pozměňovacích návrhů byl vzat komplexní pozměňovací návrh ÚPV. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 139, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím všechny, kteří budou uplatňovat pozměňovací návrhy, aby tak činili s ohledem na toto usnesení.

Otevírám tedy obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Černocha a potom pana poslance Chvojky.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne dámy a pánové, pane předsedo. Kolega Tejc tady řekl asi vše, takže já jenom bych velmi rád poděkoval všem, kteří se na tom podíleli, kolegům z ústavněprávního výboru. Jsem rád i za ministerstvo za to, jakým způsobem se k tomu postavilo, protože, jak zde bylo řečeno, dluhy se mají platit, ale ten systém, který byl uplatňován v posledních letech, tak nebyl úplně košer, tak jak by měl být.

Tímto bych vás ještě jednou rád poprosil, aby tento návrh měl s celou tou svou cestou od vás podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl jenom krátce avizovat, že jsem v rámci druhého čtení podal, resp. podám, pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, tisku 181/3. Jsem rád, že problematika exekucí a občanského soudního řádu je něco, co má prioritu v tomto výboru. Jsem rád, že se tomu věnujeme. Jsem rád, že většina těch dobrých nápadů a úmyslů, které členové ústavněprávního výboru mají, i Ministerstvo spravedlnosti shledává jako dobrými a je v něm nápomocno v tom, je zpracovat.

Já si nicméně myslím, že garanční výbor by se měl ještě v rámci mezi jednáním mezi druhým a třetím čtením věnovat některým drobným věcem spíše technického a technicistního charakteru, tudíž jsem podal ještě jeden pozměňovací návrh, který nebyl projednán na standardním jednání ÚPV před druhým čtením. Má číslo 2153, věnuje se například drobnému výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, povinnosti plnit z postiženého účtu upraveného pokynem povinného bance, výsluhovými příspěvky a poté přechodnými ustanoveními. K tomuto pozměňovacímu návrhu se samozřejmě přihlásím ještě v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr?

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci jenom se osobně postavit za ten pozměňovací návrh. Skutečně byl vypracován v úzké spolupráci s ministerstvem a velice prosím, aby byl podpořen, protože jsme ho pečlivě odpracovali v ústavněprávním výboru i s částí opozice a myslím, že jsou to samé uvážené a potřebné změny, které doopravdy neohrozí vymáhání dluhů, ale způsobí to, že se tak bude dít způsobem kultivovanějším a neurážejícím obyčejné lidské cítění slovy občanského zákoníku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom v této fázi mohli hlasovat, otevírám podrobnou rozpravu a mám zde přihlášku pana poslance Chvojky, potom pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval v rámci obecné rozpravy, podávám pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu a budu rád, když se jím garanční výbor bude zabývat, protože si myslím, že věci v něm obsažené by měly být nějakým způsobem ještě projednány a schváleny. Děkuji. Číslo 2153.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 2161, který byl zaveden do systému. 2161. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Už tady zaznělo, že ten pozměňovací návrh byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Já bych se rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je legislativně technický a je veden pod číslem 2154, a protože tady nevidím paní profesorku Válkovou, tak bych se rád ještě jejím jménem přihlásil k pozměňovacímu návrhu 2115. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Pokud se do podrobné rozpravy dál nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě nemáme nic, o čem bychom měli v této fázi hlasovat, a já končím druhé čtení tohoto návrhu a tím i tedy bod 8.

 

Budeme pokračovat bodem 9, kterým je

 

9.
Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové,
Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré,
Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka,
Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi,
Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů,
Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Prosím paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby nám tento tisk uvedla.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem velmi ráda, že se na pořad schůze dostává sněmovní tisk 219, na kterém pracuji už vlastně rok. Velmi zkráceně se týká exekucí na děti. Pokud rodiče neplatí za děti za odpad a dítě dovrší 18 let, tak je na něj automaticky exekuce. To je velmi zkráceně představení tohoto tisku. Potom v rozpravě bych vám podala více informací ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vypracovala společně s Ministerstvem financí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Tento tisk byl 9. prosince loňského roku na 23. schůzi přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru ústavněprávnímu. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Já navrhuji, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

 

V tom případě budeme hlasovat o tom, že garančním výborem je výbor rozpočtový.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 162, přihlášeno je 143, pro 127. Tento návrh byl přijat.

 

Usnesení výboru vám byla doručen jako tisky 219/2 až 4. Zpravodajem rozpočtového výboru byl určen pan poslanec Zemánek, ale vidím zde pana poslance Šincla, tak předpokládám, že se toho ujme místo pana poslance Zemánka. Takže prosím, abyste nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy nám odůvodnil. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP