(Schůze pokračovala v 15.22 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání 8. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Platí stále náhradní karty schůze, které byly na ranním jednání této schůze a posléze na schůzi deváté.

Máme pevně zařazený bod, což je 92 - Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014. Nicméně než se tímto bodem začneme zabývat, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážení kolegové, děkuji. Z mimořádné schůze a zpravodajování se teď tedy překlopíme do volebních bodů a avizovaných výsledků těchto volebních bodů. Připomenu, že v některých momentech proběhnou druhá kola tajných voleb v souladu s tím, že do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvého, kteří získali nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobek. A také připomenu, že avizovaná druhá kola neproběhnou dnes, ale provedeme je za týden, ve středu 14. května, společně s již pevně zařazenými volebními body.

 

Teď postupně. Je to bod

 

63.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro jediného kandidáta Ladislava Velebného hlasovalo 150 poslanců a poslankyň. Pan kolega poslanec Ladislav Velebný byl zvolen předsedou dozorčí rady. Já mu tímto gratuluji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Další volební bod je

 

65.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

I v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Miroslava Augustina hlasovalo 80 poslanců a poslankyň. Vladimír Cisár získal 100 hlasů. Jakub Heikenwälder 77 hlasů. Kristian Chalupa 26 hlasů. Konstatuji, že do Rady ČTK byl v prvním kole zvolen Vladimír Cisár. Do druhého kola v souladu s volebním řádem postupují Miroslav Augustin, Jakub Heikenwälder a Kristián Chalupa. Opakuji, druhé kolo proběhne až za týden.

 

Další volební bod.

 

66.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Připomenu, je to ona nominace, kterou postupuje Poslanecká sněmovna Senátu Parlamentu České republiky. Pro Jaroslavu Janderovou bylo odevzdáno 28 hlasů, pro Jana Schneidera 83 hlasy a pro Eduarda Stehlíka 108 hlasů. Ve třetí volbě tohoto kandidáta byl zvolen Eduard Stehlík a ten jako jediný je tedy postoupen Senátu Parlamentu České republiky.

 

Dalším volebním bodem dnes byl

 

68.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

I zde bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro Václava Mencla 45 hlasů, pro Daniela Nováka 30 hlasů a pro Marka Poledníčka byl odevzdán jeden hlas. V této volbě tedy v prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Připomenu, že po uskutečněné revokaci usnesení volební komise bylo domluveno, že volba je dvoukolová, to znamená, že do druhého kola volby pro velkou radu, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, postupují Jana Kasalová a Václav Mencl.

V tomto momentě si dovolím osobní poznámku pod čarou. Poděkování kolegům, kteří aktivovali tuto revokaci. Jsem za předsedu volební komise rád, že tento bod neskončil a že v něm Sněmovna může pokračovat.

 

Předposlední dnešní volbou byl bod

 

70.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Pro Václava Baštýře bylo odevzdáno 66 hlasů, pro Pavla Hojdu 89, pro Martina Kolovratníka 90 hlasů, pro Stanislava Pflégra 83 hlasy, pro Pavla Šustra 74 hlasy, pro Cyrila Zapletala 118 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byli do Dozorčí rady SFDI zvoleni Cyril Zapletal, Martin Kolovratník a Pavel Hojda. Do druhého kola postupují Stanislav Pflégr, Pavel Šustr a Václav Baštýř. Mezi těmito třemi postupujícími se bude volit, chcete-li, bojovat, o dvě ještě neobsazená místa.

 

A konečně poslední dnešní volební bod:

 

71.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Bylo vydáno 174 hlasovacích lístků. Odevzdáno 173, jeden lístek byl neodevzdán. Pro navrženého kandidáta Josefa Kubíčka hlasovalo 130 poslanců a poslankyň. Pan Josef Kubíček tedy byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a své funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Tolik k dnešním volebním bodům. Ještě jednou opakuji, pevně zařazené další volební body a druhá kola těchto tajných voleb proběhnou za týden, ve středu 14. května, přesně ve 12.30 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě než zahájím bod 92, tak zde mám s přednostním právem vystoupení pana předsedy klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, sice jsem sliboval, že už mě dnes z tohoto místa neuslyšíte, leč situace se nejen v boji mění každým okamžikem. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu vzhledem k závažnosti tématu, které jsme tu měli dopoledne, tedy Zpráva vlády o řešení kritické nezaměstnanosti v České republice, abychom poté, co doprojednáme bod 92, pokračovali ještě v projednávání oné zprávy vlády o nezaměstnanosti, a to tak, že dnes do zhruba 19 hodin. Navrhuji tedy tento postup. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP