Středa 7. května 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

70.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Pro Václava Baštýře bylo odevzdáno 66 hlasů, pro Pavla Hojdu 89, pro Martina Kolovratníka 90 hlasů, pro Stanislava Pflégra 83 hlasy, pro Pavla Šustra 74 hlasy, pro Cyrila Zapletala 118 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byli do Dozorčí rady SFDI zvoleni Cyril Zapletal, Martin Kolovratník a Pavel Hojda. Do druhého kola postupují Stanislav Pflégr, Pavel Šustr a Václav Baštýř. Mezi těmito třemi postupujícími se bude volit, chcete-li, bojovat, o dvě ještě neobsazená místa.

 

A konečně poslední dnešní volební bod:

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP