Středa 7. května 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

71.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Bylo vydáno 174 hlasovacích lístků. Odevzdáno 173, jeden lístek byl neodevzdán. Pro navrženého kandidáta Josefa Kubíčka hlasovalo 130 poslanců a poslankyň. Pan Josef Kubíček tedy byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a své funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Tolik k dnešním volebním bodům. Ještě jednou opakuji, pevně zařazené další volební body a druhá kola těchto tajných voleb proběhnou za týden, ve středu 14. května, přesně ve 12.30 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě než zahájím bod 92, tak zde mám s přednostním právem vystoupení pana předsedy klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, sice jsem sliboval, že už mě dnes z tohoto místa neuslyšíte, leč situace se nejen v boji mění každým okamžikem. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu vzhledem k závažnosti tématu, které jsme tu měli dopoledne, tedy Zpráva vlády o řešení kritické nezaměstnanosti v České republice, abychom poté, co doprojednáme bod 92, pokračovali ještě v projednávání oné zprávy vlády o nezaměstnanosti, a to tak, že dnes do zhruba 19 hodin. Navrhuji tedy tento postup. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, my na základě usnesení číslo 755 z 23. schůze 25. listopadu 2003 máme stanoveno, že pořad schůze lze měnit pouze během třiceti minut od zahájení jednání, nicméně v bodě IV se praví, že ve zvlášť odůvodněných případech se může Poslanecká sněmovna usnést výjimečně jinak. Tedy návrh zní, aby bod 87 byl pevně zařazen jako druhý bod tohoto jednání. Nejprve tedy musíme rozhodnout, zda se jedná o odůvodněný případ, o tom musíme rozhodnout hlasováním.

Takže já nejprve zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že v tomto případě se jedná o zvlášť odůvodněný případ, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Omlouvám se, to je z mojí strany zmatečné hlasování, protože jsem tady sledoval kolegy ze sálu, jak na mě gestikulovali, a zapomněl jsem říci, kdo je proti. Takže prosím, nejprve vás odhlásím, protože tady byla žádost o odhlášení. Prosím přihlaste se ještě jednou. Předchozí hlasování jsem prohlásil za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou. Počkám, až se ustálí kvorum...

 

Zahájím hlasování a ptám se ještě jednou, kdo souhlasí s tím, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 88, přihlášeno je 125, pro 98, proti 17, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu 87 jako druhého bodu dnešního odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 89, přihlášeno je 131, pro 119, proti 2, tento návrh byl přijat.

 

Chci vás ještě teď seznámit se závěry porady předsedů klubů, protože takto byl navržen postup, a vzhledem k tomu, že Sněmovna s tím vyslovila souhlas, tak po projednání bodu 87 bychom ukončili dnešní jednání, nicméně nejpozději v 19.00, to znamená, pokud stihneme projednat body 92 a 87 před sedmou hodinou, skončili bychom dříve, pokud v sedm hodin bude stále ještě některý z těchto bodů otevřen, bude přerušen a schůze bude pokračovat v úterý příští týden.

Děkuji a poprosím pana místopředsedu Gazdíka, aby se ujal řízení a otevřel bod 92.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Budeme se zabývat tedy bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP