Středa 7. května 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

68.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

I zde bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro Václava Mencla 45 hlasů, pro Daniela Nováka 30 hlasů a pro Marka Poledníčka byl odevzdán jeden hlas. V této volbě tedy v prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Připomenu, že po uskutečněné revokaci usnesení volební komise bylo domluveno, že volba je dvoukolová, to znamená, že do druhého kola volby pro velkou radu, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, postupují Jana Kasalová a Václav Mencl.

V tomto momentě si dovolím osobní poznámku pod čarou. Poděkování kolegům, kteří aktivovali tuto revokaci. Jsem za předsedu volební komise rád, že tento bod neskončil a že v něm Sněmovna může pokračovat.

 

Předposlední dnešní volbou byl bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP