Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jana Lorencová

Schůze: 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

20. schůze (4. 11. - 5. 12. 2014)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení  
části č. 10-11 (4. 11. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení  
část č. 14 (4. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

79. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení
části č. 189-190 (10. 12. 2014)

24. schůze (12. 12. - 7. 4. 2015)

1. Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích
část č. 10, část č. 13 (12. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

123. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
část č. 123 (31. 3. 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (12. 3. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 9, část č. 12 (26. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
část č. 319, část č. 332 (10. 7. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 36, část č. 40, část č. 45 (1. 10. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

13. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení
část č. 205 (18. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení  
část č. 161 (9. 10. 2015)

9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení  
část č. 92, části č. 94-95, část č. 103 (7. 10. 2015)

105. Návrh poslanců Marka Černocha, Petra Adama, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové, Davida Kádnera a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení
část č. 385 (27. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení  
část č. 18 (5. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 62 a 97 /sněmovní tisky 508 a 272/
část č. 189 (8. 12. 2015), část č. 315 (15. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
části č. 95-96, část č. 101 (22. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

203. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 385 (12. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

31. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 54 (2. 3. 2016)

202. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 315 (22. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

155. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení
část č. 336, části č. 340-341 (4. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

53. Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
část č. 255 (13. 7. 2016)

225. Návrh na udělování Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny PČR
část č. 232 (13. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - prvé čtení
části č. 213-214, část č. 216 (14. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
části č. 260-261 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
části č. 288-289 (8. 11. 2016)

166. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení
část č. 36 (19. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 368 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
části č. 70-72 (30. 11. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/14/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 43 (11. 1. 2017)

282. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
části č. 26-27, části č. 29-30 (10. 1. 2017), část č. 226, část č. 228 (19. 1. 2017)

297. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016 /sněmovní dokument 5661/
část č. 373, část č. 402 (2. 2. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

7. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení
část č. 361 (15. 3. 2017)

285. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
část č. 349, části č. 353-354, část č. 356 (15. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

24. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - druhé čtení
část č. 301 (26. 4. 2017)

243. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
část č. 133 (7. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
část č. 100 (6. 4. 2017)

293. Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení
část č. 296 (26. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení  
část č. 15, část č. 17 (16. 5. 2017)

3. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení  
část č. 21, část č. 23 (16. 5. 2017)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1017/ - druhé čtení
část č. 162 (23. 5. 2017)

340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou
část č. 49 (17. 5. 2017)

343. Ústní interpelace
části č. 245-246 (25. 5. 2017), část č. 373 (8. 6. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

1. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
část č. 14, části č. 24-25, část č. 29, část č. 39 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

190. Ústní interpelace
část č. 233, část č. 236, část č. 238 (13. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
části č. 40-41, část č. 67 (6. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP