(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Plzák, také k faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, vážený pane předsedo. Mě inspiroval předřečník tím, jak dělí v podstatě tady tu politickou scénu na hodné a na zlé. Koaliční vláda v uvozovkách je zde ta zlá samozřejmě, je reprezentována ministrem financí a hází živnostníkům a podnikatelům klacky pod nohy. Ta hodná je, také v uvozovkách pochopitelně, TOP 09, ODS a pomáhá živnostníkům a podnikatelům. A teď je otázka, jaká je skutečnost a jaká je pravda, kdo pomáhá a kdo škodí.

Já se domnívám, že je potřeba se podívat trochu do historie, a to do doby, kdy vládla TOP 09 a ODS. Co se stalo v roce 2012, když byli ve vládě. Velmi zjednodušeně řečeno: sazba daní z příjmů byla podnikatelům čili i živnostníkům, těm úspěšným, zvýšena o takzvanou solidární daň ve výši 7 % z částky nad 1,2 mil. korun. Dále všem byla navýšena DPH o 1 %. Co z toho plyne? Zase velmi zjednodušeně, že úspěch podnikatele a živnostníka byl sankcionován zvýšením daní v celkové výši 8 % nárůstu daní. To platí doposud, byť se to posléze ruší. To byla reálná pomoc podnikatelům a živnostníkům. A co udělala koaliční vláda za ten minulý rok? Já předpokládám, že si to také pamatujeme. Vloni byl tady schvalován tisk 252, kterým jsme měnili zákon číslo 586 o dani z příjmů. A zase velmi stručně, všichni máme podkladové zprávy. Zrušil se zákaz uplatnění slevy pro pracující důchodce, čili jsme v podstatě pomohli pracujícím důchodcům z té sankce, která byla uvalena předcházejícími vládami, a v roce 2015 tento dopad je pochopitelně pro vládu negativní, nebo pro státní rozpočet negativní, ve výši jeden a půl miliardy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce a zároveň bych požádal sněmovnu o klid, aby mohli ti lidé, kteří hovoří, jako byl pan poslanec Rais, v klidu vyjádřit svůj názor, tedy připomínku. Ale čas vám skončil.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře, takže já budu velmi, velmi stručný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemůžete, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře, tak se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Uplynul vám čas k faktické poznámce, když tak vám dám čas znovu. Tak, nyní pak kolega Plzák, také faktická poznámka. Pan poslanec Plzák už běží. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl takovou faktickou poznámku k projevu pana předsedy Fialy. Já jsem se to snažil poslouchat jako občan, který nejde do nějakých podrobností a zajímají ho ty obecné, hrubé argumenty. A já vám samozřejmě nemohu radit, vy můžete argumentovat před veřejností, jak chcete. Ale jeden argument bych moc nepoužíval, protože když se nad ním ten občan zamyslí, tak si vlastně řekne, a myslím tím, jak jste říkali, že budou krachovat ti živnostníci drobní. Jaký živnostník bude krachovat? Proč by měl krachovat živnostník, který nebude mít žádné velké náklady s tím pořízením a platí normálně daně, odvádí všechno, přiznává příjmy, no tak asi ten by neměl důvod přeci krachovat. Bude krachovat ten, který zřejmě toto všechno nedělá a nás všechny šidí. A já si myslím, že ta veřejnost řekne, no tak tento argument kulhá, tyto živnostníky my opravdu asi nepotřebujeme. Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Jana Lorencová k faktické poznámce, připraví se pan poslanec Chalupa také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ale ještě vám nezačnu měřit čas. Skutečně požádám sněmovnu o klid. Pokud chcete diskutovat mimo řádnou diskusi, přesuňte ji do předsálí, a to všichni. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, před chvílí tady zaznělo jakési podezření z ideologické zaslepenosti těch, kteří podporují zavedení elektronické evidence tržeb. Dokonce jsme napadáni, že tady připravíme o práci tisíce, tisíce živnostníků. Kolega přede mnou to už řekl v podstatě i částečně za mě. Třináct tisíc živnostníků má položit své podnikání v důsledku toho, že bude zavedena elektronická evidence tržeb? Tak se ptám, nejsou to náhodou právě ti živnostníci, kteří se doposud drželi nad vodou jenom tím, že ty daně neodváděli? Já bych to chtěla prostřednictvím pana předsedajícího od pana kolegy Fialy z ODS slyšet, protože to je evidentní, že vlastně ve skutečnosti jde o ty živnostníky, které do teď drželo nad vodou jenom to, že daně neodváděli. To je jedna věc.

A jenom k tomu ještě, proč s takovou posedlostí my prosazujeme zavedení elektronické evidence tržeb. Tak já se ptám, proč s takovou posedlostí odmítáte zavedení elektronické evidence tržeb, opravdu s posedlostí, protože logiku to nemá žádnou, respektive má, a myslím, že každý z nás si na tu otázku umí odpovědět. (Slabý potlesk ze střední části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lorencové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Nykl, také k faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové. Mě vyprovokovaly zase tady ty zmínky z pravé strany o tom, jaká to je korupční záležitost apod. Já mám pocit, že celá ta diskuse z vaší strany je vedena "podle sebe soudím tebe". Nejdřív to bylo úsměvné, ale pak jsem si říkal, že vaše slova je potřeba si vzít velmi vážně za svá, jako to zhodnocení, protože vy s tou korupcí máte skutečně největší zkušenosti. A to, co tady předvádíte, to je v podstatě - snažíte se získat ten střední a živnostenský stav. Celé to EET je o tom, že chceme nastavit férová pravidla pro všechny. Nevím, co je na tom tak nesrozumitelné. Děkuji. (Slabý potlesk ve střední části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní faktická poznámka poslance Nykla, připraví se k faktické poznámce ještě pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne. Já bych se obrátil prostřednictvím předsedajícího na pana profesora Fialu. A já si myslím, že on byl na jiné konferenci s panem Borisem Lalovacem, než jsem byl já, a mluví možná o jiném Chorvatsku. Asi jsou dva ministři a dvě Chorvatska. Pan Boris Lalovac podle vašeho vyjádření jako by řekl, že všechno zklamalo, tak jste to tady řekl v jednom ze svých bodů. (Hlasy z pravé části jednací síně: Neřekl.) Vždyť oni jsou v pohodě. Řekl, jasně řekl, že to nic nepřineslo. Není to pravda. V Chorvatsku za prvé 93 % obyvatel je spokojeno podle průzkumu s tím, že se to tam zavedlo, což je podstatné. Dokonce to hodnotí víc, než kdyby se tam dělala reforma zdravotnictví. To je první věc.

A druhá věc, ten princip, to není o tom, že ve vteřině tady budeme mít nějaké miliardové zisky. Víte, o čem říkal Boris Lalovac, že to je? O zavedení jakési morálky, protože morálka, to je to první. To řekl už Baťa v roce 1932. Není primární hospodářská krize, ale primární je mravní bída a morální krize. Tu tady možná teď máme a tímto máme šanci trošku posunout, to ostatní z toho přijde dál. A víte, co řekl ministr financí Slovenska Peter Kažimír? Že je samozřejmě normální, že na počátku tady tohoto zavádění bude vždycky odpor, takové výkřiky do tmy apod., no a pak všichni to přijmou jako normální, protože normální je nekrást a normální je být poctivý. A o to jde. Děkuji. (Slabý potlesk ve střední části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Karel Rais k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já jsem v té předcházející poznámce chtěl poukázat na to, že ti, kdo teď chrání podnikatele, v podstatě v roce 2012 pěkně zatlačili na pilu a zvýšili nám daně o 8 %. Na druhou stranu, co jsme dělali my, tak to je to, že byly vloni schváleny zákony, které jednoznačně pomáhají pracujícím důchodcům, daňově zvýhodňují rodiny s malými dětmi, tím pádem podnikatele. Ten závěr v podstatě té mojí poznámky je to, že tento nástroj považuji za objektivní nástroj pro zajištění rovných podmínek k podnikání. Čili je to nástroj, který samozřejmě může přinést někomu, někoho nebude těšit, ale tak jak tady říkal kolega předřečník, narovná to kulturu ve výběru daní společnosti. A to si myslím, že je hodně důležité. Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP