(14.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Tento pán dnes dluží 800 tis. korun, i když si před několika lety půjčil výrazně méně.

Dámy a pánové, těch příběhů by se dala říkat celá řada. Já chápu, že v současné vládní krizi a přitom, jestli se Sněmovna rozpustí nebo nerozpustí, vám to, co zde říkám, přijde malicherné. Nicméně bych rád připomenul všem poslancům, že lhostejno na to, že pan expremiér s nějakou skupinou kmotrů, lobbistů, exposlanců, tady vyrobil skandál, který vyrobil, veřejnost kouká na nás, poslance, jako na celek. Lhostejno na to, kdo je politikem zprava či zleva, lhostejno na to, kdo je či byl v koalici.

Rozumím panu poslanci Kádnerovi, který říkal "až se bude hlasovat o nedůvěře vlády, přijedu, ale dnes jako dobrovolný hasič zůstávám v regionu a nejedu do Poslanecké sněmovny; promiň, Vítku, přijde mi, že má práce jako dobrovolného hasiče v Ústí je smysluplnější než práce opozičního poslance, který se bude hájit, který bude bojovat, aby padla tato vláda, která bezesporu nakonec stejně přežije, protože imunitní koalice bude silnější".

Bez ohledu na ta slova Davida Kádnera a bez ohledu na současnou krizi vás prosím o předřazení tohoto návrhu Věcí veřejných a vyslat vůči veřejnosti signál, že se tady staráme opravdu reálně o problémy lidí, že nezapomínáme na povodně, jak apeluje a zaříkává se vláda tím, co v budoucnosti udělá, ale abychom zde ve Sněmovně udělali jeden konkrétní a hmatatelný krok, který zabrání hromadě lidských neštěstí, souvisejících právě s povodněmi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte ještě, dokud jste u mikrofonu. Je to tisk 912, rozumíme si dobře? (Poslanec Bárta souhlasí.) A to na středu 19. 6. jako první bod.

 

Poslanec Vít Bárta: Ano, děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jan Husák, prosím, poté pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych načetl návrh na změnu, která se týká následujících tisků. Tisk 980 a 981, druhé čtení. Chci požádat o jejich zařazení jako pevné body po již zařazených na dnes, úterý 18. 6.

Tyto stejné tisky, sněmovní tisk 980 a sněmovní tisk 981 zařadit do bloku třetích čtení jako pevně zařazené body, jako první body nebo za již zařazené, na pátek 21. 6.

Dále sněmovní tisk 761 zařadit do bloku třetích čtení za již pevně zařazené body na středu 19. 6.

Potom chci ještě jeden sněmovní tisk, a to tisk 1014, je to tisk z bloku smluv, zařadit jako první bod na středu 19. 6.

Všechny tyto návrhy přednáším jménem pana ministra zdravotnictví s ohledem na jeho program.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Marka Bendu. Pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid, abych vůbec rozuměla návrhům, které jsou přednášeny!

 

Poslanec Marek Benda: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych, abychom něco rozumného dělali. Na druhou stranu se mi zdá, že dělat zákony v prvním čtení za situace, kdy nemáme nejmenší tušení, co bude za týden, za měsíc nebo za dva, je trochu luxus.

Proto bych si dovolil navrhnout, abychom zařadili do programu schůze ty body, které neměly splněné lhůty, jak jsem signalizoval již před schůzí. Jsou to body: senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, sněmovní tisk 913, druhé a třetí čtení /všude už jsou lhůty splněné/, s tím, že druhé čtení by probíhalo už dnes.

Dále návrh poslanců Petra Bendla, Pavla Lukši a dalších o Státním pozemkovém úřadu atd., sněmovní tisk 950, také druhé a třetí čtení, s tím, že druhé čtení by probíhalo už dnes.

Dále vládní návrh zákona o prekursorech drog /myslím, že to už navrhoval pan kolega Husák/, sněmovní tisk 980, druhé a třetí čtení, také druhé čtení dnes.

Vládní návrh zákona o návykových látkách /tuším, že se také kryji s panem kolegou Husákem/, sněmovní tisk 981, druhé a třetí čtení, druhé čtení dnes.

Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 990, druhé a třetí čtení, druhé čtení dnes.

To jsou věci, které souvisejí s občanským zákoníkem.

Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, sněmovní tisk 1003, druhé a třetí čtení, druhé čtení dnes.

Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, o změně některých zákonů, sněmovní tisk 1004, také druhé a třetí čtení, s tím, že druhé čtení by probíhalo dnes.

Myslím si, že je rozumné, abychom prošli druhými čteními a byli případně připraveni, abychom příští týden mohli hlasovat.

Pak bych navrhoval, aby tyto body byly zařazeny tak, že prvním bodem zařazeným dnes je bod 168, což je zpráva o výsledku hospodaření České národní banky. Ten bych tam samozřejmě ponechal a za něj bych navrhoval zařadit druhá čtení bodu 10, vládní návrh zákona o vojenské policii, sněmovní tisk 916, vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 933, také druhé čtení, a 37, senátní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, sněmovní tisk 914.

Předpokládám, že ve všech případech se jedná o nekonfliktní body. Po těchto bodech že bychom zařadili druhá čtení, která jsem nově navrhl zařadit na pořad této schůze.

Pokud by dnes ještě zbýval čas, pak bych navrhoval, abychom se po skončení těchto druhých čtení zabývali smlouvami v prvním i druhém čtení, tak, jak jsou zařazeny na schůzi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poté smlouvy první a druhé čtení. Já si jenom potřebuji upřesnit - mám to až po tisk 1004, druhé a třetí čtení. Potom jste navrhoval první bod -

 

Poslanec Marek Benda: První bod dnes, 168.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová 168, Česká národní banka, druhý bod dnes, druhé čtení bodu 10. Dále by to byl bod 13, tisk 933 a tisk 914.

 

Poslanec Marek Benda: 37 a pak tyto nově zařazené.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak moment. Body 10, 13, 37 a dále tisk 933 - ne. To jsou ta druhá čtení, která jste četl, a poté smlouvy první a druhé čtení. Ano. Děkuji.

Pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím. Já bych ještě mezitím prosila pana poslance Marka Bendu, aby se domluvil s panem poslancem Husákem na tom, jak by bylo možno posléze hlasovat. Pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dovolte i mně, vážené dámy, vážení pánové, abych přednesl změnu našeho programu na této schůzi. Já přečtu body, které bych chtěl přeřadit a teprve potom, až to souhrnně udělám, bych si dovolil přednést návrh, kam by tyto body měly být zařazeny.

Jedná se mi o bod 160, zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky, sněmovní tisk 865.

Dalším bodem by byl bod 161, stanovení výše odměny členům kontrolní rady této agentury sněmovní dokument číslo 5267.

Dále je to bod 162, zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za určité období, sněmovní tisk 1011.

Dalším bodem je bod 166, výroční zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky, sněmovní tisk 949. ***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP