Sněmovní tisk 1003
Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých věcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1665).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1003/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1003/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 10:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1742).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 170, dokument 170/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2013 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 170/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 170/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 316).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Nemovitosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví

Navržené změny předpisů (51)ISP (příhlásit)