(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Neuvědomujete si náhodou, že vnitřní použití armády je dokonce zakázáno nejen Ústavou, ale mezinárodními pakty, kterými je Česká republika vázána? To nevadí ministrovi zahraničních věcí? Je s podivem, kam až jsme došli pod vaším vedením.

V době, kdy dělal předsedu vlády Mirek Topolánek, jsme často nesouhlasili a někdy jsme na sebe dokonce zvyšovali hlas. Měli jsme výrazně rozdílné názory. Mohl jsem se s ním pohádat. Ale nikdy jsem necítil takový odpor k tomu, co dělá, jako cítím teď.

Pane premiére, opravdu si vás nevážím. Nemám proč! (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je pan poslanec Bárta, pak pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve mi za Věci veřejné dovolte konstatovat, že Věci veřejné jsou připraveny jakkoliv podpořit rychlé hlasování o nedůvěře vládě Petra Nečase vzhledem k tomu, že pan premiér v tuto chvíli zcela jednoznačně sdělil, že rezignovat nemíní. Dále mi dovolte za Věci veřejné deklarovat to, že jsme připraveni spolupracovat s jakýmkoliv poslancem a s jakoukoliv politickou stranou v Poslanecké sněmovně s cílem vyvolání co nejrychlejších předčasných voleb do Poslanecké sněmovny.

Dále mi nicméně dovolte konstatovat, že Věci veřejné vyzývají, žádají, prosí o svolání Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Protože Poslanecká sněmovna ani v tomto stavu by neměla rezignovat na všechny kompetence, které má. Uvědomme si, že situace, kterou dnes řešíme, tento český Watergate, není jen situací dotýkající se trestní odpovědnosti, ale opravdu ohrožující ústavní pořádek a ústavnost České republiky. Poslanci Parlamentu České republiky by neměli rezignovat na využití všech ústavních principů, které povedou k zajištění stability České republiky. K tomu patří komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství.

Uvědomme si, že i když tady nyní je hromosvodem pan premiér, tak si za několik let zde jednoznačně zažíváme, že tím reálným premiérem je ministr financí. Uvědomme si to, že tady dnes, když se bavíme o zneužití Vojenského zpravodajství, tak se reálně musíme ptát na kupříkladu diskreditační kampaň vedenou Vojenským zpravodajstvím v otázce CASA a konkrétně pana Daňhela. Musíme se ptát na řadu dalších konkrétních kauz, a mimochodem mediálních mystifikací, které se tady pohybovaly a které opakovaně byly zcela jednoznačně a prokazatelně spojeny dokonce s tím, že Vojenské zpravodajství zde vyvolávalo jednání v Poslanecké sněmovně, aby informovalo o tom, co aktuálně činí. Pokud dnes zjišťujeme z dostupných zdrojů, že Vojenské zpravodajství bylo jednoznačně využito v rámci, nebojím se říci, politických koaličních vztahů, tak je zcela jednoznačné se ptát, jestli stejným způsobem nebylo naopak využito k tomu, aby některé konkrétní trestní kauzy byly zametány pod koberec. Tato komise má možnost si přivolat konkrétní osoby a žádat po nich vysvětlení, které i pro další jednání Poslanecké sněmovny by mělo býti zásadní. A proto znova prosím, aby tato komise využila možností, které má.

Zároveň mi dovolte připomenout v tomto kontextu to, že na tiskové konferenci, kterou jsme měli od 11 hodin možnost slyšet, zaznělo, že došlo k obejití ministra obrany. Ministr obrany je tady přítomen a domnívám se, že by bylo transparentní a pro váhu Poslanecké sněmovny správné, aby tak jako vystoupil premiér, tak aby stejným způsobem vystoupil ministr obrany a buď potvrdil, nebo vyvrátil tak zásadní slova Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tato větička, toto základní vystoupení ministra obrany by mohlo pro ústavní jistotu a stabilitu České republiky mít zcela zásadní význam.

Dále mi, dámy a pánové, dovolte připomenout, že odpovědnost za onen deal, který tady bagatelizoval pan premiér, nese zcela jednoznačně ministr financí. Ministr financí je zodpovědný za řízení státních podniků. Ministr financí se opakovaně zcela jednoznačně vymezil k tomu, když kupříkladu ministr Kuba měl pocit, že by měl mluvit za energetický ČEZ. Jinými slovy řečeno, ministr financí sám aktivně zcela jednoznačně projevuje odpovědnost za řízení státních podniků, to znamená především obsazování dozorčích rad státních podniků v České republice.

Připojíme-li k tomu skutečnost, že ve skutečnosti obvinění exrebelové ODS jsou dlouhodobě reálně béčkem TOP 09, posttopolánkovským křídlem ODS, připomeneme-li si to, a já si tady dovolím říci slova, která jsem slyšel v rámci debat po prvním puči ve Věcech veřejných od pana premiéra, že si je vědom toho, že to, co dělal v rámci prvního puče pan Tluchoř s poslankyní Kristýnou Kočí, se reálně jednalo o útok na jeho osobu a na jeho křídlo v ODS, což koneckonců bylo i jasně patrné při posledním kongresu ODS, tak si uvědomme, že v tomto směru se nemáme obracet jenom na premiéra, a nebojím se z tohoto hlediska říci formálního premiéra této země, ale měli bychom žádat zcela jednoznačně v tomto směru stanovisko ke konkrétnímu způsobu obsazení těch dozorčích rad především ministra financí. Připojíme-li k tomu i vlastní svědectví, které veřejně řekl předseda TOP 09 20. 12. 2012, kdy pan předseda TOP 09 konstatoval, že v případě pana Fuksy, Tluchoře a Šnajdra šlo o jasnou politickou korupci a prostituci, ke které svolil, tak můžeme si připomenout v tomto duchu jasnou trestní odpovědnost, kterou sám přiznává i předseda TOP 09.

Dámy a pánové, český Watergate a to, co dnes zde je projednáváno, nesmí býti nejen bagatelizováno tak, jak se o to pokusil pan premiér, ale především nesmí v tuto chvíli dojít k rezignaci činnosti Poslanecké sněmovny. Právě po vzoru Spojených států amerických, právě po vzoru vyspělých demokracií je zodpovědnost za Českou republiku v rukou všech poslanců, kteří jsou členy Poslanecké sněmovny České republiky.

V tomto duchu mi dovolte se obrátit ne bohužel poprvé na exposlance zvolené za Věci veřejné a apelovat na poslední zbytek možnosti jejich cti si uvědomit, kde je a kde není pravda. Uvědomte si, že když jsme vás přivedli do Poslanecké sněmovny, tak jste mohli býti naivní. Ale po tom, co jste dnes viděli, po tom, co jste dnes slyšeli nemůžete už býti naivní. A dnes rozhodujete o tom, s jakou pověstí budete žít do konce svého života.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců VV.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP