(18.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, pan poslanec Šťastný je důsledný v této věci. Já ho tady poslouchám v této záležitosti už několikrát. Slyšel jsem tady bouřlivý potlesk z řad pravicových poslanců, kteří mají najednou dojemnou péči o kapsy našich spoluobčanů. Když se jednalo například o navýšení sazby DPH, tak jsem tady tuhle dojemnou péči tedy neviděl.

A pokud jde o ten argument, který pan poslanec prostřednictvím předsedajícího použil, to znamená, že dojde k navýšení povinného pojištění - no, k tomu dochází stejně, to není žádný argument.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Paroubek s faktickou. Mám zde ještě řádnou přihlášku pana poslance Tejce. Pane kolego, prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, na začátek svého slova bych požádal o jednu věc - abychom se tady zrovna u tohoto zákona nenapadali z pravicovosti a z levicovosti. Samozřejmě rozumím tomu, že do značné míry pro řadu poslanců ten způsob, jakým se snažíme teď řešit problémy, které jsou dlouhodobé, nemusí být přijatelný. To samozřejmě mohou zde z tohoto místa říkat, mohou proti tomu zákonu hlasovat, ale rozhodně bych rád, aby ten zákon nebyl označován za tu levicový, tu pravicový, protože o nic takového tady nejde.

Pan poslanec Šťastný by měl snad možná i částečně pravdu, kdyby to bylo svobodné podnikání, to, co pojišťovny provádějí s takzvaným povinným ručením. Já bych také chtěl svobodně podnikat, kdyby mi zákon garantoval přísun klientů, a to klientů, kteří si nemohou vybrat. Mohou si vybrat jedině mezi pojišťovnami, ale nemohou si vybrat mezi tím, zda takové pojištění uzavřou, či neuzavřou. Takže v tomto smyslu neplatí úplně absolutně argument, že se jedná o nějaké svobodné podnikání, kterému by Poslanecká sněmovna, pokud ten zákon přijme, měla bránit.

Já jsem se tady vždy v těch posledních šesti sedmi letech, co jsem poslancem, bral za to a přesvědčoval své kolegy, že hasiči, ale i policie jsou v mnoha ohledech podfinancováni. Tu se mi dařilo přesvědčit společně s kolegy pravice ministry vnitra pravicových vlád, že tomu tak je, a došlo k navýšení prostředků. Tu se mi to nepodařilo. Nicméně nikdy jsem si nevšiml, že by tady se mnou stejně vystupoval pan poslanec Šťastný a poukazoval na to, že Hasičský záchranný sbor je hrubě podfinancován, zejména tedy v těch posledních letech.

O poznámce o záchranářích, jak o nich hovořil pan poslanec Šťastný. Ano, měl by pravdu, ale pravdu nemá, protože ten zákon, tak jak je upraven v komplexním pozměňovacím návrhu, pamatuje právě i na integrovaný záchranný systém. To znamená, skutečně pamatuje na všechny složky, které jezdí k dopravním nehodám. A cílem toho návrhu je, aby skutečně prostředky, které budou vybrány z povinného ručení, směřovaly právě do těch oblastí, které souvisí s dopravou a které souvisí s tím, že se sníží náklady pojišťoven na výplatu, bude méně nehod, bude méně škody na zdraví. To znamená, pojišťovny ušetří. Ale hlavně to ušetří životy a zdraví lidí, kteří se mohou stát obětí dopravní nehody. Myslím, že skutečně každý, jestli jede v autě za tři miliony, nebo v autě za třicet tisíc, ocení to, když se k němu pomoc dostane rychle a především když hasiči mají takové vybavení, kdy jsou schopni ho z toho vraku třeba zničeného dostat včas, aby ho mohla převézt rychle záchranná služba. Tohle není o levicovosti a pravicovosti. Tohle je o systému, který prostě musí fungovat v každé zemi.

A k tomu, jestli pojišťovny musí zdražovat. Já jsem přesvědčen, že nejenže nemusí, ale ani nesmějí, protože v posledních deseti letech pojišťovny vybraly každý rok o deset miliard korun víc, než kolik vyplatily na škodách. Vím, že neplatí a nemůže platit automatická rovnice, že když dvacet dvě miliardy vyberou a deset vyplatí, že dvanáct miliard je zisk. Tak tomu samozřejmě není. Jsou tam náklady. Jsou tam náklady pojišťoven a je tam jakýsi výpočet rizika do budoucna. Ale problém je, že to riziko, ten způsob výpočtu zná v tomto státě zhruba deset lidí. A já jsem přesvědčen, že není pravdou, že pro budoucí rizika je potřeba započíst každý rok osm nebo devět miliard korun a že na tom pojištění žádný zisk není. Tak to prostě není. Já jsem přesvědčen, že to, co platí, je, že pokud dvacet dva miliard se vybere a deset se vyplatí a zbytek se ponechává na zisk, na rizika a na náklady toho systému, tak je ten systém značně neefektivní a bude potřeba uvažovat o jeho změně, pokud pojišťovny i nadále budou kritizovat. Můj názor je, že kdyby například třeba Česká pošta jako státní podnik poskytovala toto povinné ručení, čistě by vybrala prostředky, které jsou potřeba ten konkrétní rok, odrazila by to v ceně povinného ručení, přispěla by na hasiče možná násobně víc, než jak je tomu nyní, započítala by si zisk a započítala by si náklady toho systému, tak jsme možná někde o třetinu levněji na tom povinném ručení a místo toho, aby lidé měli dražší povinné ručení, tak by ho měli možná o třetinu levnější.

Takže podle mého názoru je chyba v tom systému, tak jak dnes funguje, a chyba možná také v orgánech, které mají kontrolovat to, zda vůbec náklady pojišťoven, to započítání rizika, odráží realitu. V tomto smyslu podle mého názoru nemůže dojít ke zdražení povinného ručení. Pokud dojde ke zdražení povinného ručení, říkám sám za sebe, budu-li ještě v této Poslanecké sněmovně v příštím volebním období, budu iniciovat změnu systému výběru povinného ručení tak, aby bylo levnější a aby se i na hasiče dostalo. Protože také bych nesouhlasil s tím, aby to, co mají platit pojišťovny, to, co má být odvodem od pojišťoven, bylo automaticky přeúčtováno komukoliv, kdo si uzavře povinné ručení. Nehledě na to, že podle mých informací, a věřím, že jsou ověřitelné, na Slovensku došlo k zavedení odvodu osmi procent a nedošlo k žádnému razantnímu nárůstu nebo téměř k žádnému nárůstu povinného ručení. To znamená, trh to samozřejmě absorboval.

Takže to, o co tady jde, je snaha pojišťoven strašit, snaha pojišťoven zabránit tomu, aby část zisků, a podle mého názoru velmi slušných zisků, byla převedena ve prospěch těch, díky kterým mimo jiné ty zisky zvyšují, díky těm, kteří tyto zisky jsou schopni chránit tím, že například jsou schopni zabránit vyšší škodě u dopravní nehody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Šťastného, kterému uděluji slovo a má své dvě minuty. Pane kolego, prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Moc se omlouvám, pane předsedající, dámy a pánové, ale já to musím říci. Můj předřečník ze sociální demokracie právě teď popsal, jakým způsobem si představuje sociální demokracie budoucnost naší země. On řekl kromě toho, že občanům tento návrh chce zvýšit povinné ručení, tak řekl, že pokud sociální demokracie bude mít možnost o tom v příštím volebním období rozhodovat, tak začne brutálním způsobem zasahovat do soukromého podnikání. Čili když pomineme to, že na sjezdu sociální demokracie o víkendu zazněly návrhy na likvidaci vlastně živnostníků a živnostenského podnikání nehorázným navýšením daní pro tyto údajné parazity, tak v tuto chvíli kromě toho sociální demokracie podle slov mého předřečníka chce zásadním způsobem začít regulovat pojišťovny.

A samozřejmě kromě toho, tak jak zaznělo i na vašem sjezdu, chcete zavést mimořádnou 30procentní daň nejenom pro pojišťovny, ale i pro energetické společnosti, bankovní instituce, mobilní operátory atd. A já se ptám: Znamená to, že sociální demokracie kromě toho, že začne likvidovat české hospodářství ve svých návrzích tím, že zavede mimořádné 30procentní zdanění, a tím samozřejmě zdraží veškeré služby pro občany, tedy telefonování, bankovní poplatky, pojištění atd., tak kromě toho ještě nařídí silnější regulaci těchto institucí? (Upozornění na časový limit.) A nebylo by lepší tedy rovnou znárodnit?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Na vaše otázky vám zcela jistě odpoví pan poslanec Tejc ve faktické poznámce, která teď začíná. Máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Chtěl bych uklidnit pana poslance Šťastného, že pokud získáme prostředky do státního rozpočtu třeba od monopolů, jakými jsou energetické společnosti, tak je jistě spravedlivě přerozdělíme. Aby byl klidný.

Nicméně stále chci, a chci, aby to tady nezapadlo - přece tady není nějaký svobodný trh, kde si někdo může a nemusí uzavřít pojistku. Tady se prostě roztrhl pytel s podnikateli v posledních deseti letech, kteří podnikají, hrají si na velké podnikatele, ale podnikají s veřejnými penězi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP