(18.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

A v tomto případě je to sice případ trošku odlišný, ale samozřejmě vychází z toho, že je zde zákonná povinnost uzavírat pojištění, a pak samozřejmě nemáte na výběr, není to úplně svobodný trh. A já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy ten trh nefunguje, kdy místo toho, aby pojištění, místo té částky, která stojí dnes, stálo možná o třetinu méně, tak se dnes ještě přeme o to, jestli přestože tedy nedojde ke snížení o 30 procent, tak místo toho je ještě problém, aby 3 % z této částky byla odváděna ve prospěch veřejně prospěšných účelů, tedy pro hasiče, integrovaný záchranný systém, který slouží lidem.

To považuji skutečně za velký rozdíl v našem a vašem pojetí, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Šťastný, protože tady nejde o svobodné podnikání bez jakýchkoliv přívlastků, tak jak byste si ho možná vy představoval. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já se chci vyjádřit k jedné věci, kterou považuji za zcela manipulativní, a to je otázka, zda to je systémové, nebo ne. Pokud si řekneme zcela jasně, že existuje svobodný trh podnikání v pojišťovnictví a něco je dáno ze zákona, že pojištěno být musí, tak v tom případě je právo zákonodárce stanovit takovému podnikání také podmínky. A tohle je systémová podmínka toho, aby někdo vůbec fungoval v pojišťovnictví jako v systému podnikatelském. Tak buď nemůže být zákonem stanovena povinnost pojistit, pak bych samozřejmě rozuměl argumentaci pana kolegy Šťastného, ale jakmile mám povinnost se pojistit na to nebo na ono, tak potom samozřejmě taková povinnost musí stíhat i toho, kdo v tom systému podniká.

To je stejné, jako že nemáme dosud žádné stanovené podmínky na to, že existuje povinná STK. A já když se podívám, nezlobte se na mě, na každé druhé pondělí poslaneckého dne, tak zjišťuji, že stanice technické kontroly dávají razítka, promiňte mi, spíš podle známostí než podle stavu vozidla. A jestliže se na to nepodíváme v nějaké blízké budoucnosti jako zákonodárci, tak se nám může stát, že technický stav vozidel bude příčinou mnoha nehod, které možná budeme řešit z povinného pojištění v hromadné dopravě nebo ve veřejné dopravě na pozemních komunikacích.

Ano, kdyby, promiňte mi, tento zákonodárný sbor v minulosti přijal rozhodnutí, která mohla být systémově v jiné pozici, to znamená, že bychom upravovali jednotlivé systémy fungování - já nebudu nikomu vstupovat do svědomí, ale předkládal jsem v této Poslanecké sněmovně v jednom z minulých volebních období zákon o horské službě, kde tento návrh byl už zapracován, a je to návrh, který funguje ve Spolkové republice Německo, funguje ve Švýcarsku, a řekněte mi, jestli to tam je snad nesystémový prvek. Je to tam prvek systému takového pojištění, které je ze zákona povinné.

Tak co mi tady vykládáte o nesystémovosti? To přece tak vůbec není! Tak buď si v tom systému řekneme, jaká jsou pravidla, a pak je musí dodržovat i ti pojištění i ti, kteří je pojišťují. V tomto ohledu já jsem přesvědčen, že to je systémový prvek, a jako se systémovým prvkem s tím pracujme. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Filipovi, který byl zatím posledním, který vystoupil v obecné rozpravě. Ještě se hlásí pan poslanec Krátký. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobrý večer, pane předsedající, kolegové, kolegyně. Já bych se přece jenom také rád vrátil k řeči pana kolegy Šťastného k oblasti přerozdělování.

Máme to levicové, to jsme si vyslechli. Víme, jak tam sociální demokracie bude vládnout, až se dostane k moci. Ale já bych rád zůstal u toho, jak nám funguje to pravicové přerozdělování daní, o kterých jste mluvil, že se dnes vybírají. Vaše oblast je zdravotnictví, moje určitě ne. Ale já jsem z regionu, kde daně platí všichni, i zdravotní, kde víme, že máme nějaké vládní nařízení 307, které v příloze říká, jaké ambulantní služby mají být do jaké doby zajištěny. Pane doktore Šťastný, vezměte si u nás třeba tu revmatologii -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já vás prosím, abyste se na pana kolegu Šťastného obracel mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Krátký: Prostřednictvím pana předsedajícího, já bych vás poprosil, víte, my už tam skutečně za ty daně nedostáváme vůbec nic. Já vím, že v metropoli to máme, tam se nám to daří, dokonce doktory můžeme přeplatit. Ale já si vzpomínám, že jsem ležel s manželkou v jedné posteli, a když jsme nemohli kdysi dostat do zdravotnictví do těch periférií doktory, tak se jim dal prostě příhraniční poplatek. Ale dnes jim nedáme, dnes máme knížky IZIP nebo bůhví jaké další programy, které stojí miliardy, desítky milionů stojí poplatky na udržování, ale nic nefunguje.

To je vaše pravicové přerozdělování! Já chci za naše stávající daně, za vaše pravicové rozdělování pořádné služby! Nic jiného! (Potlesk zleva, souhlasné výkřiky.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Krátký. Zeptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Abychom dodrželi literu jednacího řádu, tak poprosím ty zpravodaje, kteří uvedli pozměňující návrh, mám pocit, že to byli všichni tři, aby se na příslušný pozměňující návrh v podrobné rozpravě odkázali. Slovo má pan předkladatel.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu komplexnímu návrhu 5702. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále prosím o vystoupení pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám. V souvislosti s tím, co jsem četl jako usnesení bezpečnostního výboru, předložím jednu legislativně technickou úpravu, kterou bych vázal na pozměňovací návrh, který byl schválen hospodářským výborem s tou legislativní úpravou. Můj legislativně technický návrh zní: V části druhé článek II v § 3a odst. 5 se ve větě třetí a čtvrté za slovo "zřizovatele" vkládá slovo "jednotky".

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vysloužil.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážený pane místopředsedo, členko vlády, kolegyně, kolegové, já se pouze přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému evidován jako sněmovní dokument číslo 5967.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Čechlovský.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Já se tedy ještě v této rozpravě za hospodářský výbor přihlašuji k tomu, co schválil hospodářský výbor s komplexním pozměňovacím návrhem, což je číslo tisku 709/4. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu ukončím. Dám prostor pro případná závěrečná slova. Zeptám se zpravodajů, jestli chtějí vystoupit. Pan navrhovatel, nebo zástupce navrhovatelů, chce vystoupit. Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Chlad.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Děkuji. Jenom velice krátce. Prosím vás pěkně, vaším prostřednictvím panu doktoru Šťastnému. Jestliže -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám. Prosím kolegy a kolegyně o klid. Přece jen mám potíže slyšet pana poslance.

 

Poslanec Rudolf Chlad: Mě velice mrzí, a na začátku jsem řekl, že jsem to nechtěl absolutně barvit na levou a pravou. Opravdu, není to tak.

Prostřednictvím pana předsedajícího panu doktorovi Šťastnému: Jestliže potom tedy je celá Evropa levicová, když to takhle funguje všude, tak potom - kývá hlavou, takže asi opravdu Evropa je úplně levicová.

Ještě jednu věc, o které pořád mluvíme, a není to pochopeno. Hasičský záchranný sbor a jednotky dobrovolných hasičů dělají úklidové práce, které nejsou ze zákona povinné. Vždyť to je tak zcela jednoznačný argument. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP