(18.20 hodin)

 

Poslanec Petr Braný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, patřím mezi ty, kteří tento návrh budou podporovat, i když si myslím, že to je řešení něčeho za vládu. A neřadil bych to do systémových opatření evropského ražení. Ale když kolega Klučka tady hovořil o tom "nepodlehněme tlaku pojišťoven", mně se zdá, že předkladatelé podlehli tlaku, protože dali 6 % a tento je teď na polovině, na 3 %. Ale možná, že to bylo racionálno a byl to jiný důvod.

Já bych tady nehledal protivníky, to znamená, kdo fandí hasičům, a já se k nim samozřejmě řadím, a kdo fandí pojišťovnám, protože ten spor je trošku zbytečně vyhrocen. Ona je to otázka, jak se stavíme vůbec k zabezpečení určité kvality života, zejména v období, když nastávají krizové momenty. A to je to, co nám tady vykrývají dobrovolní hasiči, ale i hasiči z povolání, kteří to mají jako celoživotní povolání, a co řeší i další bezpečnostní složky. Toto vidím jako malou náplast. Aspoň něco učiníme - když jsme tady měli ještě z návrhů z minulosti. Ale varoval bych před tím, abychom se tady tímto způsobem vymezovali, protože tisk už to udělá za nás. A už něco začal. Už jsem si toho všiml, jak se vede kampaň - jestli se bude, nebo nebude jinak platit a co má na to vliv a co na to vliv nemá.

Já si myslím, že my bychom měli být ti, kteří když přijmeme nějaké opatření, dokážeme ho i vysvětlit. A tady si myslím jediné - jsem s předkladateli v rozporu - nevidím to jako systémové. Ale učiňme aspoň něco a podpořme tu bohulibou činnost, kterou vykonávají tyto složky, o kterých se v předmětném komplexním návrhu teď hovoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Branému. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Hezký den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem v průběhu prvního čtení zde mohutně vystupoval, nakolik miluji hasiče. Tak mohutně, že se ta replika dostala dokonce do silvestrovského vysílání. Já bych proto chtěl teď už jen velmi stručně zopakovat a připomenout všem kolegyním a kolegům ideovou podstatu tohoto návrhu.

Přeci stát má povinnost zajišťovat občanům určité penzum služeb! Je to obrana země, je to bezpečnost, je to zajištění požární ochrany, integrovaného záchranného systému atd. Na to občané platí příslušné daně. Jestliže se stát rozhodne zcela ideově chybně, spíše řekl bych levicově chybně, přerozdělovat systém placení soukromého pojištění, soukromého pojistného, soukromým subjektům směrem k financování, zajištění potřeb, které stát má z jiných daní občanům garantovat, je to nesmyslné zvěrstvo. Já to chci ještě jednou říct: je to nesmyslné zvěrstvo! A tady nehovořím populisticky o tom, že statisíce, možná miliony našich spoluobčanů budou biti za tento přístup možná zvýšením pojistek za jejich povinné ručení. Je to o tom, že já bych stejně tak mohl zde argumentovat, že k dopravním nehodám jezdí zdravotničtí záchranáři a že bychom mohli zvednout povinné ručení o dalších x procent, aby prostě přijela sanitka se záchranáři na místo a byla zajištěna pomoc. Ale to by byl přece stejný nesmysl jako nesmysl přispívat takto na Hasičský záchranný sbor.

Občané platí ze svých daní, resp. ze systému zdravotního pojištění, lékařskou péči. A případně, pokud neplatí zdravotní pojištění a plátcem pojistného za ně je stát, tak je to opět přerozděleno ze systému daní. Já chci velmi varovat před tímto účelovým přerozdělováním peněz přes soukromé společnosti. Je to nejenom nesystémové. Je to strašně nespravedlivé vůči všem soukromým subjektům, které by tato pravicová vláda měla hájit. A je povinností, aby je hájila. A je to také nespravedlivé samozřejmě i vůči občanům. Občané mají nárok, resp. právo na to, abychom se tady bili za to, aby ty stovky milionů, které chybějí v systému nebo které by potřeboval systém Hasičského záchranného sboru a jeho služby pro občany, byly zaplaceny z příslušné kapitoly Ministerstva financí, nikoli tímto nesystémovým přerozdělováním. Já před tím opravdu velmi varuji. Zítra se můžeme dostat do situace, že budeme takto přerozdělovat na holínky policistů, čepice policistů, pistole vojáků. (Tleskání poslanců sociální demokracie.) Příště se můžeme rozhodnout, že tímto způsobem budeme financovat českou armádu nebo nějaký jiný sbor, který má stát zajišťovat finančně jiným způsobem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Šťastnému. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, nedá mi to, musím reagovat. Zejména na poznámku předřečníka, kterou jsem alespoň já pochopil tak, jako by všechno, cokoli je levicové, je chybné. Levicově chybně přerozdělovat řekl. No, víte, já osobně si myslím, že zásadní rozdíl mezi levicí a pravicí je ten, že zatímco levice myslí na většinu lidí, pravice pouze na sebe, tedy osobně na sebe. A to přerozdělování vypadá podobně. Zatímco levice přerozděluje ve prospěch většiny, pravice přerozděluje ve prospěch vlastních personálních, osobních, kapes. Ale to tak je celou tu dobu.

A jinak děkuji panu předřečníkovi, že tady ve svých posledních větách věrně popsal výsledek téměř osmileté vlády pravice. Až tam to došlo, že se musí k oprávněným potřebám Hasičského záchranného sboru přistupovat tímto způsobem, protože prostě na to jinak není. Já si myslím, že nejen ti hasiči, ale i ostatní občané to vidí. A že jestliže máme jakž takž pokryty zdravotní služby a ostatní, tak tahle ta součást integrovaného záchranného systému, teď myslím hasičstvo, je potřeba - a po všech těch kauzách, které byly, a případech, kdy hasiči nasazovali svoje životy -, abychom na ně mysleli a abychom tento návrh podpořili. To není hloupé, chybné levicové přerozdělování. To je jenom napravování toho, co tady je výsledkem minulých vlád.

Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Další faktická poznámka je pan poslanec Boris Šťastný. Pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážení spoluobčané, až vám vaše pojišťovna - a budou vás statisíce a miliony - možná už v tomto, respektive v příštím roce pošle účtenku na vyšší povinné ručení, poděkujte za to levicovému přerozdělení této Sněmovny ze strany sociální demokracie a komunistické strany. Je mi velmi líto, pravice v této Sněmovně, Občanská demokratická strana, se tomuto snaží zabránit. Nevím, jestli se nám to podaří. Uděláme pro to maximum, ale věřte tomu, že až vám ten účet přijde, víte, komu můžete poděkovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka je pan poslanec Kováčik. Potom s faktickou pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane kolego prostřednictvím pana předsedající, zákon ještě zdaleka není schválen, ale pojišťovny podle informací z médií už avizovaly, že budou zvedat povinné ručení. Takže nestrašte, že něco takového je důsledkem toho, že se tady nějakým způsobem snažíme pomoct hasičům. Tady jde o to, že pojišťovny mají dostatek prostoru pro to, aby tím, že ve prospěch hasičů ty prostředky uvolní, si ještě pokryly svoje odůvodněné náklady a měly svoje odůvodněné zisky. Ony totiž ušetří na tom, že když hasiči budou lépe vybaveni, že když hasiči budou funkčnější, tak nebudou tak velké škody a nebudou muset mít tak veliké plnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak. To byl pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Další faktická poznámka - pan poslanec Jiří Paroubek. Pane poslanče, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP