(19.50 hodin)
(pokračuje Babák)

Naopak varuji před konkrétními dopady, jichž jsme už v současnosti svědky. Přestože čeští exportéři dosahují rekordních vývozů, česká ekonomika klesá. Podle posledního údaje Českého statistického úřadu hospodářství kleslo meziročně o 1 %. Je to zejména kvůli tomu, že se snižuje spotřeba domácností, za což můžou právě zvýšené nepřímé daně.

Můžu k tomu citovat dnešní tisk: Tržby obchodů v Česku klesají, oproti loňskému roku o 4,1 %, a to napříč všemi hlavními sektory. Lidé utrácejí za potraviny v českých obchodech méně a méně už dvanáctý měsíc po sobě. Lidé výrazně přivřeli své peněženky. Jako oblasti úspor ve výdajích vyhodnotili převážně dopravu a stravování. Jsou to položky, které jsou ve snížené sazbě a ve kterých došlo k největším zdražením. Jasný důkaz toho, jak se brzdí spotřeba i celá ekonomka. Tím, že ekonomika klesá, klesá i výběr daní. Za každé obětované procento růstu je to odhadem 12 mld. korun. K čemu tak dochází? Vláda nyní zvýší DPH, z čehož chce údajně a velmi ambiciózně získat asi 18 mld. korun, čistý daňový zisk ale může být mnohem menší, než se dnes počítá. Ekonomika se opět přiškrtí, nebude růst, v lepším případě bude maximálně stagnovat a výběr daně poklesne. Vláda by se měla konečně poučit a pochopit, že takto výrazné zvyšování DPH není prospěšné.

Optimální řešení vidím v ponechání současných dvou sazeb ve výši 14 a 20 % a tyto sazby dlouhodobě držet, neexperimentovat, neprovádět stále změny a výkyvy, zkrátka zajistit předvídatelnost ekonomických pravidel. Český daňový systém by měl být přece dlouhodobě stabilní. Nemůžeme přece stále reagovat na každý malý výkyv ekonomiky rozsáhlým daňovým balíkem. Místo toho Ministerstvo financí předvádí permanentní daňovou reformu. Připomínám, že během pěti let se třikrát změny sazby de facto nejvyšší české daně, což je DPH. Zahraniční zkušenosti přitom potvrzují, že nejlepší daňová reforma je deset let klidu a stability bez výrazných změn. Bez hlubší analýzy je rovněž předkládán návrh na zrušení zelené nafty. Českým zemědělcům, kteří jsou již dnes pod vysokým konkurenčním tlakem, se tak opět oslabí jejich konkurenceschopnost a ekonomické zázemí. Jejich možnost soutěžit se zemědělci z Polska nebo Rakouska tak bude ohrožena. Namísto autentické obrany a pomoci českému zemědělství v ochraně našich produktů a pracovních postupů opět podtrháváme pozici našeho zemědělství.

Jménem poslaneckého klubu Věcí veřejných musím vyjádřit nesouhlas se zvyšováním DPH a zrušením či omezením podpory zelené nafty. Oba tyto body spíše z veřejnosti dělají rukojmí, než aby jí prospívali. V souladu s § 90 odst. 7 zákona o jednacím řádu navrhuji vrátit návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů navrhovateli, tedy vládě, k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče, a zvu k mikrofonu pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech tohoto tisku na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak a já obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje. Ano, děkuji, závěrečná slova nebudou, nicméně prosím pana zpravodaje, aby se mnou sledoval návrhy, které byly vzneseny. Je tomu tak, pane zpravodaji, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení, který podal pan poslanec Babák, dále návrh na zamítnutí, který podal pan poslanec Dolejš a byl sekundován nejméně dalšími třemi poslanci? Je tomu tak?

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, je tomu tak, a pokud neprojdou tyto dva návrhy, budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Přivolala jsem naše kolegy z předsálí. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami. Pokud byste žádali o odhlášení, prosím, abyste mi to signalizovali. Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

O tomto návrhu hlasování zahajuji. Ptám se, kdo jej podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 36 z přihlášených 140 poslanců pro 56, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Nyní je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Až se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu...

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 37 z přihlášených 127 poslanců pro 51, proti 73. I tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme se tedy nyní zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh... Prosím, pane poslanče Opálko, pojďte nám ten návrh přednést. A poté se hlásí ještě paní poslankyně.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Zopakuji návrh - žádám o přikázání pro výbor pro sociální politiku, jelikož čtyři zákony se týkají této problematiky. Děkuji

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A ještě jeden návrh zazní. Paní poslankyně Marková, prosím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych požádala o přikázání tohoto tisku také do zdravotního výboru, neb významná část tohoto zákona se týká právě zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Přistoupíme k hlasování.

 

Jako první se vás ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 38 z přihlášených 127 poslanců pro 125, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém hlasováním rozhodneme, je návrh na to, aby se tímto tiskem zabýval výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 39 z přihlášených 127 poslanců pro 56, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konečně rozhodneme o posledním návrhu z tohoto bloku a to je návrh na to, aby se tímto tiskem zabýval výbor zdravotní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 40 z přihlášených 127 poslanců pro 54, proti 68. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě musíme rozhodnout o jednom návrhu a to je návrh... Prosím, pan předseda Kováčik má slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP