(19.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nebojte se, nezdržím vás dlouho. Jen se vás, kolegové a kolegyně z vládních stran, chci zeptat: Kdyby ty zákony šly samostatně, tak by zajisté do těch výborů, do kterých jste je teď neposlali, byly i vašimi hlasy poslány, že? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Hlásí se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Jen bych krátce pana předsedu komunistického klubu upozornil, že každý výbor si může jakýkoli zákon vzít dobrovolně, iniciativně. Já to dělám velmi často, nenutím Sněmovnu k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já bych ráda, abychom nerozběhli rozpravu. Předpokládám, že všichni včetně pana poslance Kováčika znají jednací řád a vědí, že si iniciativně ten návrh mohou vzít.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V tom případě mohl jít iniciativně kamkoliv. Ale to přece není o tom, jestli můžu uplatnit jako člen výboru nebo jako kterýkoli výbor iniciativu o převzetí zákona, ale jde o to, kam zákony ve skutečnosti věcně přísluší a kam tedy mají být přikázány. Čili hlasování proti návrhu o přikázání sociálnímu a zdravotnímu výboru mělo jinou symboliku než ona možnost osvojení si nebo iniciativního převzetí k projednání. Jen jsem chtěl tuto poznámku učinit. A prosím, jde o věcnost, nikoliv o nějaký politický postoj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, také děkuji.

 

A my přistoupíme k poslednímu hlasování, kterému musíme tento tisk podrobit. Je to návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dní.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 41 z přihlášených 127 poslanců pro 71, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta pro projednání byla zkrácena o 30 dní.

 

Kolegyně a kolegové, na návrh představitelů poslaneckých klubů přerušuji naše jednání. Budeme pokračovat zítra ráno od 9 hodin. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP