(19.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolím si zareagovat při projednávání nového vládního balíku návrhů zákonů na návrhy novel zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Upřímně řečeno, čekal jsem od předkladatele, pana ministra financí nebo od pana ministra práce a sociálních věcí konkrétní, vystoupení i k této části.

U dotčených návrhů vedle řady upřesnění lze možno vidět i řešení současných nejednoznačností a sjednocení dávek na bydlení. Registruji vedle požadavku úspory i jakousi kompenzaci. Sociální dávky spojené s bydlením se mají transformovat, řešit se mají i předvídatelné větší nároky na sociální dávky, neboť zákonitě stoupne počet těch, kteří se příjmově propadnou. Předloha proto logicky předpokládá v tabulkách růst spotřeby vybraných sociálních výdajů. Aktivní sociální politika je tak opět nahrazena pasivní sociální politikou. To je onen rozdíl levicového a pravicového pojetí sociální politiky, o který se zde někdy přeme.

Ale k meritu věci. Co mi přece jen není dosud jasné, jsou nově definované nároky v oblasti bydlení. Dle platné legislativy se za přiměřené náklady na bydlení považuje nejvýše 30 %, v Praze 35 % čistých příjmů a není to vázáno na vlastnictví jiného majetku. Nyní by se za přiměřené mělo považovat, že rodina zaplatí za bydlení 50 % příjmů. Pokud jsou tam nějaké redukce, prosím o jejich vyjasnění. Navíc se omezí uznané náklady na bydlení, resp. v tomto duchu jsou stanoveny jejich nové limity, předpokládám, že to bude podzákonná norma, a bude se přihlížet i k majetku žadatele, který si třeba za celoživotní práci pořídil.

Včera jsme zde byli ujišťováni, že důsledky nižší valorizace vyřeší podpora v hmotné nouzi. Myslím změnu valorizačního vzorce pro důchody. Nebylo však řečeno, že až potom, až se dotčení důchodci zbaví svého státem testovaného majetku. Majetku, který jim měl zajistit příznivé prožití svého seniorského věku. Majetku, na který dlouhodobě pracovali a šetřili. Byli totiž k sobě sami zodpovědní. Docela by mě zajímalo, zda někoho napadlo, že žadatel z družstevního bytu nebo bytu ve vlastnictví dostane - no asi nic. Protože může svůj byt prodat a z utržené částky nějakou dobu žít zase za své.

Včera při projednávání změny valorizačního vzorce důchodu, jak už jsem podotkl, jsme slyšeli, že ty, kteří se nově propadnou do hmotné nouze, zachrání sociální síť. Dnešní návrh však podle některých údajů a mého odhadu vyřadí spoustu současných příjemců z nároku na tyto dávky a nově se propadající připraví o vlastní majetek.

Jsem zásadně proti tomu, aby stát křivil trh s byty tak, že zajišťuje majitelům bytů, kteří ubytovávají v nestandardních podmínkách nízkopříjmové či nepřizpůsobivé skupiny občanů, nadstandardním nájmem. Díky státním podporám. Ale náprava tohoto úmyslu, pokud to tak bylo myšleno, je jedna věc a dopad na poctivé občany, kteří se ocitli z různých důvodů v existenční či hmotné nouzi, je přece jen něco jiného.

Závěrem jedna má pravidelná poznámka. Jak je již u těchto vládních předloh zvykem, pravicová vláda zatěžuje mírně vícepříjmové skupiny občanů na dobu přechodnou. Ale redukce sociální pomoci státu je pro potřebné navržena zase jako trvalá. Nezlobte se, ale to je, slušně řečeno, nespravedlivé. Ostřeji vyjádřeno - nehorázné.

Proto se připojuji k zamítnutí této předlohy a podmíněně, pokud zamítnutí neprojde, žádám, aby byl sněmovní tisk 695 přikázán i výboru pro sociální politiku, v jehož gesci je vyjadřovat se k návrhům, které jsou v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí, což se v tomto případě týká nejméně čtyř zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Jen vás chci upozornit, že na tento váš návrh se ještě jednou zeptám, až přijde ten správný čas.

Nyní zvu k mikrofonu pana poslance Babáka a on je kromě pana zpravodaje poslední dosud přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s představením postoje poslaneckého klubu Věcí veřejných k předkládanému balíčku rozpočtového opatření.

Jsem přesvědčen, že je společně se skokovým snížením valorizace důchodů pouze jedním z mnoha rychloopatření současné vlády, jak rychle a nehledě na dopady naplnit poloprázdnou státní kasu a zlepšit výhledy státního rozpočtu. Svět však není černobílý a musím i uznat, že mezi opatřeními velmi vítám zavedení tzv. daňové progrese, ač je lišácky nazvána solidární daní. Ale i omezení vůči daňovým rájům, omezení zastropování zdravotního pojištění a některá další opatření.

Chybí mi však zpřísnění zdanění hazardu, účinná omezení vůči šedé ekonomice a daňovým únikům. To jsou všechno funkční, v zahraniční ekonomické praxi využívaná opatření. Navíc opatření, která by umožnila nezvyšovat daň z přidané hodnoty či zbytečně experimentovat s omezením tzv. zelené nafty, která je využívána jako pomoc zemědělství ve všech sousedních zemích.

Problém některých předkládaných opatření v rámci tohoto škrtbalíčku je jejich nekoncepčnost a to, že vůbec neodrážejí současnou hospodářskou situaci a potřeby našeho státu, podniků a občanů. Vůbec nejsou zohledněny současné hospodářské problémy a reálný dopad těchto opatření na konkurenceschopnost občanů, na vůli investovat u českých podniků, ale i na tuzemskou spotřebitelskou náladu.

Vláda opětovně navrhuje zvýšení DPH jako pověstný lék na všechno. Přitom už nyní vidíme jasné následky toho, jak takováto svérázná kúra dopadá na ekonomiku. Ekonomika zpomaluje, chuť investovat klesá, oproti ekonomikám sousedních zemí nerosteme a náš spotřebitelský apetit rovněž doznává propad.

Připomínám, že v loňském roce Sněmovna odsouhlasila zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty o čtyři procentní body. Tento zásah byl podmíněn nastartováním důchodové reformy. Reforma důchodů je naprosto klíčová a z tohoto pohledu je vyšší výběr daní nezbytný. U současné varianty růstu daně z přidané hodnoty už však akceptovatelné ospravedlnění a racionálně odůvodnitelné argumenty postrádám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP