(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak dobré odpoledne, dámy, pánové, měli bychom pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Už naběhla tedy i tabule, takže mohu vyvolat poslance Břetislava Petra. Požádám pana poslance, aby se ujal slova. A jenom bych tedy požádal, aby se do sálu dostavila také paní ministryně - věřím, že nebude daleko - která je předkladatelkou tohoto návrhu zákona. Takže jenom poprosím.

(Hlas ze sálu.) Vy chcete fakticky? Já jsem zapomněl ještě, že tady mám sérii faktických, takže ještě bych poprosil pana poslance, kdyby - kde jsem si původně myslel, že to nejsou faktické, ale pak se ukázalo, že rozhodně paní poslankyně Semelová má faktickou... Já bych se zeptal jenom pana poslance Koskuby - nemá faktickou? Aha a trvá na ní. Aha tak to se také... Pan poslanec Grebeníček, ten asi to vyčerpal, a pan poslanec Vojtěch Filip - ten tady ještě není.

Takže vlastně paní poslankyně Semelová jediná a já jí dám tedy prostor k té faktické poznámce. A omlouvám se tedy těm, co jsem nevyvolal.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, děkuji, pane předsedající. Jenom mě mrzí, že teď, když tady není poslanec, na kterého chci zareagovat, to znamená na kolegu Husáka. Pan poslanec Husák tady sdělil, že to, co s čím tady vystupoval pan poslanec Grebeníček, je snůška demagogie. Já bych chtěla říci, že na rozdíl od něho pan poslanec Grebeníček je historik. A byla bych velice ráda, než budete - prostřednictvím předsedajícího - takto vystupovat, kdybyste se seznámil s historickými fakty. Pak bych byla zvědavá, jak fakta, která vycházejí z historických pramenů, budete vyvracet. I když nakonec tomu falšování historie jsme denně svědky.

Dále tady pan poslanec sdělil, že komunistická strana decimovala obyvatele. Vážení, tedy od vás to sedí. Od vás, kteří předvádíte to, co předvádíte nejen tady ve Sněmovně, ale nakonec i v ulicích, kde decimujete důchodce, decimujete mladé rodiny, zdravotně postižené a další. (Vzrušené nesouhlasné hlasy zprostřed sálu.)

Dále pan poslanec Husák sdělil, že KSČM by měla mlčet, že by neměla vůbec hlasovat, případně sama by se měla vzdát práva na hlasování. Myslím, že občané by si měli velice dobře zapamatovat tato slova, zapamatovat si, jak poslanci vládní strany si představují demokracii. Jak ctí zákony, ústavu a práva daná poslancům, kteří tady reprezentují velkou část voličů. Jak chtějí zakazovat jakýkoliv jiný názor a každého, kdo s jiným názorem vystoupí.

Chtěla bych říci, že Komunistická strana Čech a Moravy opravdu nebude hlasovat pro ten dar církvi, který jste si tady vymysleli, protože si myslíme, že peníze jsou potřeba úplně někde jinde. Ale zároveň bych chtěla upozornit, že Komunistická strana Čech a Moravy jako suverénní strana si nenechá od vás diktovat, co smí a nesmí, k čemu se může vyjadřovat a nemůže vyjadřovat a kdy smí či nesmí hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Stanjura také s faktickou zřejmě, ale on může skoro cokoliv, to je pravda. Tak dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To určitě není pravda, pane místopředsedo.

Než přednesu svůj procedurální návrh, tak jenom: podle sebe soudím tebe - dokazují komunisté dnes a denně. Když řekneme, že by bylo slušné a pokorné mlčet, tak oni hned mluví o zákazech, málem o věznění. To znamená, takhle fungovali oni, když měl někdo jiný názor. A když někdo nechápe, že by bylo slušné a pokorné mlčet v některých otázkách, no tak prostě tady chodí a vykládá ty stalinistické řeči.

Procedurální návrh: Jménem dvou poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21., případně i po 24. hodině. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlasovat? Dobře, takže budeme hlasovat - po kolikáté hodině, pane poslanče? To už bych mohl umět skoro, ano - po 19., 21. a 24. hodině. Je to tak, jak to umíme. Takže prosím gong. Jenom budu muset chvilku počkat, takže vás prosím, abyste se... Ale zdá se, že ještě přicházejí další, tak já chvilku počkám, protože zřejmě se hlasování úplně nečekalo.

 

Takže prosím, budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, který navrhoval, abychom jednali i hlasovali po hodině 19., 21. a 24.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro jednat po všech těchto hodinách a hlasovat, tak stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 27, přihlášeno je 106, pro hlasovalo 54, proti 48. Tak to vypadá, že by to bylo přijato. Přiznám se - těsněji, než jsme čekali.

 

Je tady... Prosím pane poslanče, můžete něco říci.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane předsedo. Žádám o zpochybnění hlasování, neboť jsem na sjetině našel křížek, ale hlasoval jsem proti. Takže...(Poslanec Stanjura hovoří mimo mikrofon.) To nevadí, pane Stanjuro, mám prostě právo zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak velmi často tady poslanci z levého křídla mě poučují a poučovali, že když někdo měl křížek a chtěl mít ne, tak se výsledek hlasování nemění a není co zpochybňovat. Takže bych prosil, aby to platilo pro všechny, a ne jenom pro vládní poslance.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik. - Prosím, ještě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože i to ne nic nemění na výsledku toho, že to usnesení bylo přijato. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Prostřednictvím předsedajícího dobré odpoledne, pane kolego Stanjuro, prostřednictvím mým dobré odpoledne, vy všichni ostatní.

Pan předseda Stanjura má samozřejmě pravdu. Ale řekl jí jenom půl. Přestože jsme uplatňovali, že křížek znamená ne, tak silou koaliční většiny se stejně prohlasovalo to zpochybnění. Máme-li měřit stejným metrem, prosím, pane předsedající, abyste o námitce o zpochybnění pana kolegy Černého nechal hlasovat. Pak to bude spravedlivé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, naštěstí, kolegové, to nemusím rozhodovat, protože to rozhodnete vy svým hlasováním, takže budeme postupovat... Byl tady ten návrh vás odhlásit, odhlašuji, prosím přihlaste se znovu. A teď, když jste se znovu přihlásili, prosím klidně vstupujte do sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP