(12.50 hodin)
(pokračuje Husák)

KSČM se nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa. Nikdy neodsoudila nesmyslné popravy nevinných osob. Nikdy nepožádala občany o prominutí napáchaných chyb. Proto je evidentní, že s okradením obyvatel -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Upozorňuji na čas. Dvě minuty bohužel už uplynuly.

 

Poslanec Jan Husák: Už dokončím jenom větu. (Hlasitý nesouhlas z lavic nalevo.)

- v měnové reformě a zároveň odnětím majetku církvím v padesátých letech plně souhlasí, s těmi kroky, které byly tehdy učiněny, a i nadále je kryje. Je to podobné, jako by -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas. Opakuji opravdu, že uplynul čas.

 

Poslanec Jan Husák: - zloděj chtěl rozhodovat o tom, co se vrátí oběti, kterou předtím sám okradl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám řečníky, aby respektovali ten dvouminutový limit ve svých vystoupeních.

Poslanec Grebeníček se hlásí zřejmě také s faktickou a doufám, že lépe dodrží časový limit, než definitivně udělám pauzu.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, pane předsedající. Já jenom v návaznosti na předřečníka chci konstatovat, že i boží prostota by měla mít své meze. (Výbuch smíchu zleva.) Je přece všeobecně známo, že majetku církve katolické nejvíce žilou pustily husitské bouře. Je také skutečností, že právě neuvěřitelná pažravost katolické církve byla jednou z nejvýraznějších příčin oněch bouří.

"Už nechci být v katolické církvi, která se vrátila do středověku," prohlásil nedávno lídr polské opoziční strany Janusz Palikot. K tomu pak ještě dodal: "Za současnou chamtivou, amorální a zpolitizovanou církev se stydím, proto nemohu a ani nechci do ní patřit."

Dámy a pánové, vůbec, ale vůbec se mu nedivím. (Potlesk zleva, poznámky zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Protože jsme obecnou rozpravu nestihli dokončit, budu muset přerušit jednání. Přeruším tedy obecnou rozpravu. Přeruším tedy i jednání Sněmovny na polední pauzu.

Sněmovna bude pokračovat ve 14.30, a protože není žádný pevně zařazený bod, budeme pokračovat tady touto obecnou rozpravou. Dále sděluji, že do deseti minut by se měl sejít organizační výbor - ve 13 hodin 10 minut. Takže organizační výbor ve 13.10 a Sněmovna se sejde ve 14.30.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP