(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme nejdřív hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout námitku pana poslance, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 28, přihlášeno 140, pro hlasovalo 108, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Teď budeme opakovat hlasování. Já věřím, že už jsou tady všichni, kdo chtěli hlasovat. Takže budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Stanjury, že budeme hlasovat a jednat po hodině 19., 21. a 24.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, jednat a hlasovat dneska po hodině 19., 21. a 24? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29. Přihlášeno je 147, pro hlasovalo 72, proti 75...

 

Takže kolegové, tohle neskončí tak snadno tímto hlasováním. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já myslím, že i opozice ví, že rád pracuji po 19., 21. i 24. hodině, a že tím pádem věří, že jsem hlasoval pro, a přesto mám na sjetině ne. Zpochybňuji proto hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Slyšeli jste, pan poslanec Dědič je rozhodnut pracovat po 19. hodině. Proto podává námitku proti tomuto výsledku hlasování a my budeme o té námitce hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Dědiče, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30, přihlášeno 156, pro hlasovalo 122, proti 25. Námitka byla samozřejmě přijata.

 

A my budeme opakovat hlasování původní. Původní hlasování je návrh pana poslance Stanjury, abychom jednali a hlasovali po hodině 19., 21. a 24.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto tady jednat až do rána, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31. Přihlášeno 158, pro hlasovalo 83, proti 75. Tentokrát tedy byl návrh přijat.

 

Pan poslanec Kováčik se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. My samozřejmě budeme bedlivě sledovat pana poslance Dědiče, s jakou chutí bude pracovat kolem půlnoci či ve tři hodiny ráno. Měli jsme příležitost již tady trávit noci a pan poslanec Dědič tady občas býval na noc skutečně.

Nicméně mám takový drobný návrh, nebo možná požadavek, který bych rád vznesl v této souvislosti, kdy neustále pořád kolem dokola hlasujeme o tom, že prodloužíme náš jednací den i na jednací noc, a tak pro zefektivnění našeho jednání, abychom se vyhnuli těmto situacím, které nás zdržují od skutečné práce, bych si dovolil požádat příslušný podvýbor nebo pracovní komisi pro jednací řád Poslanecké sněmovny, aby vypracovaly návrh, aby bylo prohlášeno za jednací dobu celých 24 hodin všech sedmi dnů v týdnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já vnímám, že to je souboj důležitých. Je to souboj sice o to, kdy budeme hlasovat a kdy budeme jednat, ale je to především souboj o vydání majetku českého státu.

My od roku 1948 jsme zažili mnoho majetkových přesunů. Ti, kteří v té době žili, zažili znárodnění, zažili jsme kuponovou privatizaci a teď je tady třetí důležitý krok, kdy tento stát velmi zásadním způsobem, a tato vládní většina, hýbe s majetkovou podstatou českého státu. Dámy a pánové, já myslím, že to je tak zásadní zákon, že by se o něm nemělo jednat v noci. Chápu to, chcete, abyste tento majetek předali pod rouškou noci, aby to nikdo neviděl, ale já si to nepřeji a myslím si, že je dobře, když všichni budou vidět, co se v této Sněmovně děje, a nemusíte se toho bát.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Promiňte, pane předsedo Tejci, já si vás dovolím jenom malinko opravit. Vy jste říkal, že se jedná o vydání majetku českého státu. Jako ministr financí, který je odpovědný za majetek českého státu, si vám dovolím říct, že to není majetek českého státu. Ten majetek je dokonce zablokován. Již mnoho let je zablokován s tím, že v budoucnu bude vůlí zákonodárce vypořádán. Tu vůli děláme teď a ta vůle má 20 let zpoždění. A my nechceme naplnit své povinnosti, své závazky pod rouškou noci. Můžeme je naplnit za pět minut, budete-li ochotni hlasovat. Pod rouškou noci, krve a násilí ten majetek kdysi kradli komunisti. Já nechápu, jak se můžete hlásit k jejich kontinuitě!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc byl první, který se hlásil. Pak jsem viděl pana Gazdíka a pan pana Kováčika. Tak to šlo v pořadí.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já mám pocit, že pan ministr Kalousek ten zákon nečetl. Protože kdyby jej četl, tak něco takového nemůže říct. Tady je evidentní, že se nejedná o žádnou restituce, protože restituce je vrácení do původního stavu, ale tady se nic do původního stavu nenavrací. Tady se dává více práv a více majetku, než které k 25. únoru 1948 církve a tyto organizace vlastnily. Je to tak. Stačí si to přečíst. A i proto tady není výčet toho majetku, o který se jedná. Není tady výčet majetku, na základě kterého byla vypočtena ona částka, která se tady vyplácí. A i proto nechcete tady řešit tuto věc zákonem, ale chcete ji řešit dohodou, tak aby nebyla změnitelná. Já si myslím, že to je podstatné a to je potřeba, aby tady zaznělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP