(17.40 hodin)
(pokračuje Hajda)

V současném období neprovádět žádné kontroly, byli bychom jedinou zemí Evropské unie. A nemá pravdu pan ministr, když říká, že pokud se týká kontroly dovozových vín, že by to bylo v rozporu s některým ustanovením Evropské unie, poněvadž všechny země kontrolují dovozy. Já bych chtěl v souvislosti s tím upozornit, že v letošním roce, kdy Španělsko, Itálie vyhlásily dotaci na vývoz vína do třetích zemí, ať se podívá každý do statistiky, jak narostly dovozy vín, např. obrovské dovozy vín z Makedonie. Myslím si, že není dobré, když například víme, že ve vinicích jsou dvě procenta Pálavy, že se prodává na trhu deset procent Pálavy a podobně. Toto je všechno, co likviduje práci moravských vinařů.

Pokud by dneska bylo schváleno, že se nemusí kontrolovat, chtěl bych říci, že je to popření jakékoliv etiky podnikání a je to absolutně dálnice pro šedou ekonomiku a pro podvody na trhu s vínem. Proto bych vás, vážené poslankyně a poslanci, žádal, abyste podpořili senátní návrh s tím, že se může do budoucna jednat o jeho změně. Ale domnívám se, že úplně upustit od kontroly vzhledem k tomu, co se děje na ostatních úsecích potravinářské výroby, kdy spotřebitelé začínají nakupovat to nejlevnější, co je, myslím si, že není únosné.

Děkuji vám za podporu senátního návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane senátore. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Kováčik a zatím je jediným přihlášeným do této rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, jenom krátce k věci. My zemědělci, ať už ve Sněmovně, nebo v Senátu, jsme dosud měli dobrou pověst. A to takovou, že co opustí zemědělský výbor, tak je projednáno, třeba i zvýšeným hlasem vydiskutováno, ale že to zpravidla je bez vady. Dosud do nedávné doby fungovala podobně i spolupráce s ministerstvem a já jsem měl vždycky pocit, že jsme partneři, na které se můžeme spolehnout vzájemně. Platilo to.

Co se týká tohoto problému, já podporuji senátní verzi. Jsem přesvědčen o tom, že lépe něco než nic, ale zároveň vítám, protože si dokážu spočítat, jak to dopadne, to hlasování, zároveň vítám nabídku pana ministra, že bychom si konečně měli taky třeba i v širším souboru sednout a konečně to udělat pořádně. Právě na tomto problému je vidět, že ne vždycky se podaří věci dotáhnout do konce. Bude se to tedy dělat už potřetí. Potřetí se bude vyvíjet snaha o regulaci, kterou já vítám, protože koneckonců je třeba chránit domácí trh a pověst českých a moravských vinařů. O slezských nemluvím, neexistují, nebo téměř neexistují. Pojďme to doopravdy už napotřetí udělat. Doopravdy v pořádku, ať se zase nemusíme dočkat hodnocení tu od médií nebo od odborné veřejnosti, že jsme tady všichni tak trochu za hlupáky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se ještě někdo do této rozpravy? Hlásí se pan senátor. Prosím.

 

Senátor Jan Hajda: Děkuji, paní předsedající. Já jsem očekával, že bude ještě někdo diskutovat. Já bych chtěl říct, že pokud se týká senátního návrhu, že byl konzultován s vinařskou veřejností, že s ním souhlasí sto procent vinařů na Moravě a že byl rovněž konzultován s Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která tvrdí, že toto je velice únosná kontrola, která nepotřebuje zvýšení administrativy a podobně. Takže i po stránce odborné tady tento návrh je zkonzultován. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane senátore. A pokud se již nikdo dále do rozpravy nehlásí, tuto rozpravu končím. Ptám se, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem pan ministr. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedající. Já nechci být agresivní. Chci být vlídnost sama. Přesto musím s větou, kterou tady říkal pan senátor Hajda, zásadně nesouhlasit. On říká, pokud bude odsouhlaseno, že se nemusí kontrolovat. Tahle věta vůbec neplatí, protože v zákoně není nic o tom, že bychom něco měli rušit, nějakou kontrolu. Česká republika má legislativu na to, aby řešila tzv. klamání spotřebitele. Jestli někdo něco jiného uvádí na etiketě a něco jiného je uvnitř toho produktu, na to zákonné normy, jak to řešit, máme.

Potíž je v tom, jak chytit za šosy toho, kdo tato pravidla porušuje. Potíž je v tom, že senátní návrh prostě říká, že má nahlásit, má ohlašovací povinnost, tudíž se nemluví o žádné kontrole, ale on má ohlásit, že přivezl více než 50 hl vína ve více než 15litrových nádobách. Když to nebude chtít, tak to neudělá. Není tady v podstatě nikdo, kdo by zkontroloval, jestli takovou nádobu ten dotyčný použil, či nikoliv. To je ten problém, se kterým přichází Senát a který já musím opravdu zásadně odmítnout. Já jsem o tom mluvil samozřejmě s ředitelem potravinářské inspekce a jeho odpověď byla: Není to nic proti ničemu. Když to někdo pošle, tak to pošle, my to můžeme zkontrolovat, a když to nepošle, tak to nepošle, tak to nemůžeme zkontrolovat.

To, že Česká republika prostřednictvím potravinářské inspekce vede řadu soudních sporů, je pravda. Tudíž existuje legislativní rámec. Že není příliš funkční, je jiná věc. S tím souhlasím. Ale k zlepšení jeho funkce nepřivede to, že zavedeme ohlašovací povinnost toho, kdo přiveze více než 50 hl vína v 15litrových nádobách, protože on může uvést, že je přivezl v menších, a v tu chvíli jsme v tom zase. A to nám tedy budou dvojnásob, a s tím souhlasím s panem poslancem Kováčikem, říkat, že jsme úplně za blázny, protože jsme zavedli další agendu, která je k ničemu, nefunkční, tak ať se nad tím znovu zamyslíme.

Můj názor je, tak pojďme tu stávající hloupost, na které jsme se všichni shodli, zrušit a hledat nástroj, který bude fungovat, a ne zavádět něco, o čemž už teď máme pochybnosti, že by to bylo funkční. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pokud pan zpravodaj si nepřeje vystoupit, a nevidím, že se k tomu má... Tak nakonec se k tomu má. Prosím. Slovo má se závěrečným slovem pan zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já budu stručný, nebudu zdržovat. Stejná diskuse byla i o dovozu živočišných produktů, kde se také řeklo zbytečná administrativa, nikomu to nepomůže, jak to budeme kontrolovat. Dneska jsme zjistili, že ten efekt to má a našemu trhu to přináší jenom pozitiva, protože zachycujeme ty negativní dovozy, které do České republiky jsou. A u těch menších nádob, tam je zase povinnost to označit, pokud je to v menších nádobách. A ta etiketace a další, to už není jednoduchá záležitost a trošku by to těm dovozcům komplikovalo život. Ale samozřejmě je to na zvážení vás poslanců. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Mezitím vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Počty ve Sněmovně se opticky mění, a proto tak činím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 470/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 470/6." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP