(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 470/5/- vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 470/6.

Já zde mezi námi vítám pana senátora Jana Hajdu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, projednal Senát dne 14. března 2012 a vrátil zpět do Poslanecké sněmovny.

Důvodem pro vrácení byl Senátem přijatý pozměňovací návrh k nové části vložené Poslaneckou sněmovnou, měnící zákon o vinohradnictví a vinařství. Tímto pozměňovacím návrhem se zavádí povinnost podat prohlášení o nákupu rmutu, moštu a vína s původem mimo území České republiky při prvním uvedení na trh do oběhu na území České republiky v celkovém množství větším než 50 hektolitrů za rok, a to v nádobách o obsahu nad 15 litrů.

Musím říci, že s tímto pozměňovacím návrhem mám velký problém a nemohu s ním souhlasit, a to nejenom proto, že zavádí povinnost podat prohlášení o nákupu rmutu, moštu a vína s původem mimo území České republiky a mohlo by to být vnímáno ze strany Evropské unie jako diskriminační vůči dovozcům z jiných členských států Evropské unie, jako porušení principu volného pohybu zboží podle článku 28 a 29 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale především proto, že se tento návrh, který - za sebe říkám - jde správným směrem, snaží se odstranit nekalé věci, které se na trhu s vínem dějí, a to je to, že někdo přiveze víno, které potom vydává za víno moravské, a přitom je přiveze ze zahraničí - já tomu směru a smyslu, který Senát nám tímto chce sdělit, rozumím, nicméně v okamžiku, kdy kdokoliv přiveze víno v nádobě menší než 15 litrů, může se tomuto opatření vyhnout a bude se složitě prokazovat, jestli je přivezl v 10-, 11-, 15-, 20- či 50litrovém demižonu. A jak víme z praxe, jde-li něco obejít, ten, kdo to obejít bude chtít, tak to prostě obejde. My naštveme jenom toho, kdo to poctivě přiveze, tomu uložíme jistou povinnost a vznikne nám agenda podle mého hlubokého přesvědčení nadbytečná.

Já proto podporuji sněmovní verzi, která ruší původní agendu, která zaváděla povinnost evidovat každého, kdo prodá více než litr vína, a zároveň senátní verzi nemohu podpořit, ale nabízím zde poslancům i senátorům, kteří mají zemědělství ve své gesci, že bychom si sedli a hledali efektivní způsob, jak směr, kterým návrh jde, ošetřit a zároveň nezavádět agendu, která se dá obejít.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj, pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já se trošku divím panu ministrovi, protože původní návrh vzešel také z dílny ministerstva, pak jsme ho rušili, když jsme chápali, že není možné evidovat každý litr a že by to bylo doopravdy přespříliš administrativní. Na základě toho jsme hledali určitou cestu řešení, jak náš trh ochránit před dovozy ne vína jako takového, protože samozřejmě jsme tady v rámci Evropské unie a nelze bránit dovozu jakékoliv komodity v rámci Evropské unie, ale před dovozy vína, které se udává za víno moravské, což je porušení směrnic Evropské unie v rámci vinařství a vinohradnictví. Myslím si, že to je špatně.

Každý zákon se určitě dá obejít, ale zatím se prostě nic lepšího nevymyslelo a já jsem čekal od pana ministra, když řekne ano, tímto stylem se nám to nelíbí, není to vhodné, tak do měsíce navrhneme jiné možné řešení, které by tomu zamezilo.

My jsme trošku kritizovali jakoukoliv evidenci a dnes z hlediska živočišných výrobků, které se dovážejí do České republiky, nám to přináší efekt a úspěch. Vždyť nebýt toho, tak naše inspekce a Státní veterinární správa by nezadržely dovozy nekvalitních potravin, které se nedají zpracovat ani v živočišné výrobě a nabízejí se lidem v rámci některých našich řetězců. Výsledky jsme viděli jak v televizi, tak je udávají v tisku naši novináři.

Myslím, že to není ochrana trhu, to je ochrana našeho občana, našeho spotřebitele před neoprávněně udávanými údaji nejen našich výrobců, ale i zahraničních výrobců. V tom vidím pozitivum, které Senát do zákona dal.

Mám trošičku i obavy a vím, že třeba zákon o významné tržní síle nebyl ideální, byl schválen v Parlamentě, bylo nám řečeno: ano, udělali jste špatně, je to špatné, my vymyslíme něco dobrého a předložíme vám to. Dodnes to za dva roky současné vlády předloženo nebylo a mám obavu, že do konce volebního období to ani předloženo nebude.

Proto si myslím, že je potřeba, abychom hlasovali pro senátní návrh a opravdu zamezili nelegálním dovozům rádoby moravského vína na náš trh. Klidně ať se to udává jako moldavské víno, rumunské víno, mně to nevadí, některým lidem to chutná, já netvrdím, že to víno je špatné, já si ho třeba také někdy dám, ale nechci být uváděn v omyl. O tom je ta novela zákona.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan senátor Jan Hajda. Dále se hlásí pan poslanec a předseda poslaneckého klubu Kováčik. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jan Hajda: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud doputoval návrh tohoto zákona do Senátu, byl zde vypuštěn v § 29 odst. 5, to znamená, že dovozová vína by byla úplně bez kontroly, a víme, kolik podvodů v této oblasti v posledním období zjistila potravinářská inspekce.

Chtěl bych říci, že na Moravě je v současném období 18 tisíc hektarů. Hodnota každého je jeden milion korun a zde rozhodujeme o tom - a dále u spotřební daně - jestli tyto investice budou úplně zlikvidovány, nebo jestli se bude na Moravě dále ve vinařství podnikat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP