(17.10 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Chtěl bych připomenout, a mrzí mě, že paní poslankyně Konečná to neví, že součástí toho zákona jsou přece i prováděcí vyhlášky, jejichž součástí je nepochybně i nová vyhláška o emisních limitech, která bude znamenat zpřísnění spojené s účinností toho zákona. Pro všechny ty subjekty. To přece všichni dobře víme.

A chtěl bych připomenout ještě jednu záležitost, které nerozumím. Paní poslankyně říká, a vyjmenovává subjekt, paní poslankyně Konečná vyjmenovává subjekt, seznam firem, které nebudou platit, a zároveň říká, že je pro to, aby se odpustilo všem a žádné poplatky nebyly. Tak já tomu, přiznám se, moc nerozumím. Podstata je, že tento senátní návrh podle mého názoru správně zvyšuje meziročně výši poplatků proti všem předchozím návrhům.

Pan poslanec Paroubek má pravdu v tom, že není plnou kopií toho vládního návrhu. Ano, je tam stejný nárůst u všech poplatků až do roku 2021 a v roce 2021 ve vztahu k roku 2022 mělo dojít ke skokovému nárůstu na dvojnásobek u všech čtyř poplatků za čtyři základní znečisťující látky. Tento návrh s tímto skokem nepočítá, počítá do konce roku 2021 a následně zvýší dle tohoto návrhu, nebo pokud v té době přijde nějaký další podnět, budeme se jím zabývat do budoucna. Je to koneckonců stav za deset let.

Chtěl bych v tomto prostoru a na tomto místě připomenout, že bavíme-li se o aplikaci směrnice IED, tak se primárně bavíme o aplikaci směrnice IED nikoli proto, abychom ulevili z hlediska zavádění nejlepších dostupných technologií, ale abychom nezlikvidovali české teplárenství. Já se vám, dámy a pánové, přiznám, že jezdím-li do Moravskoslezského kraje a vidím-li situaci v Ostravě, pak si jen říkám, jaká hrůza by byla, kdyby na Ostravsku do těch zdrojů přišlo také vytápění domácností, které ve velkých městech v Moravskoslezském kraji jsou - jako v Ostravě - z velké části právě na CZT.

Dámy a pánové, já se domnívám, že tento zákon není zákonem, za který bychom se měli stydět. Je to zákon, který obsahuje celou řadu ustanovení, která jsou ve prospěch životního prostředí a ovzduší v České republice. A jsem přesvědčen o tom, že cílem takových zákonů má být také to, aby nezatěžovaly ty, jejichž reálný vliv na kvalitu životního prostředí je zanedbatelný či malý, ale na druhou stranu aby motivovaly ty, jejichž vliv je významný, tím, že na jedné straně bude narůstat výše poplatků a na druhé straně budou motivováni k tomu, aby se chovali lépe, než jsou buď limity, nebo hranice nejlepších dostupných technologií. A přiznám se, že pokud tady bude subjekt, který investuje několik miliard korun do toho, aby dosáhl nejlepších dostupných technologií, a díky tomu, že ten provoz je lepší, tak se dostal i pod ně, pak já nevidím žádný důvod, proč by neměl být za to odměněn nižší výší poplatků. Protože udělá něco, co tomu životnímu prostředí prospěje mnohem víc, než když odvede peníze do státní pokladny v tomto případě.

Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Mám zde na displeji přihlášku paní poslankyně Konečné k faktické poznámce, ale musím konstatovat, že rozprava byla uzavřena a toto je závěrečné slovo ministra. Pokud si paní zpravodajka přeje vystoupit, tak nastává ten moment na přihlášku nyní a nejedná se o faktickou poznámku.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já nechci zneužívat své slovo zpravodaje. Možná úplně na závěr mi dovolte vás jako zpravodajka poprosit, abyste zvážili své rozhodnutí. Já netvrdím, a jsem moc ráda, byť jsme se opět k těm poplatkům vrátili, že ten zákon není jenom o poplatcích. Na druhou stranu si nemyslím, že by byl o tolik lepší, než je zákon současný, abychom ho museli za každou cenu přijímat. To jenom na okraj jako zpravodajka.

A možná pro vás, kteří se rozhodujete s těmi poplatky, tak ještě poslední konstatování toho, o čem hlasujeme. Senát České republiky navrhuje zrušení placení poplatků u většiny zdrojů, a to tak, že s téměř okamžitou účinností - 1. 1. 2013. My jako poslanci jsme zde před dvěma měsíci navrhli zrušení placení poplatků od 1. 1. 2016 a i poté placení poplatků za tuhé znečisťující látky. Tak to jenom úplně na závěr, abychom si uvědomili, v čem je ten podstatný rozdíl a kdo kdy přestane.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přeje si vystoupit se závěrečným slovem pan zpravodaj Velebný? Nepřeje. Přistoupíme tedy k hlasování. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Nejdříve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ochraně ovzduší, podle sněmovního tisku 449/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 449/5.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 177 poslanců pro 138, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Já tedy mohu konstatovat, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Senátem, a tím končím projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme k bodu následujícímu, tím je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.

Já tedy to uvedení ještě pozdržím a dám slovo předsedovi Petru Gazdíkovi.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o přestávku v délce 10 minut na jednání poslaneckého klubu. Děkuji.

Poslanecký klub T0P 09 a Starostové do místnosti 106, prosím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vyhlašuji přestávku do 17.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP