(17.00 hodin)
(pokračuje Konečná)

A vám kolegům, které jsem přesto nepřesvědčila, přeji, abyste ve svých krajských kampaních byli schopni obhájit, proč ona cementárna, spalovna či podobné podniky v blízkosti obydlí těchto lidí nebudou platit poplatky a proč jsme je této povinnosti zbavili. Já bych to obhájit před svými voliči neuměla.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V rozpravě dále vystoupí pan poslanec František Laudát. Ještě předtím jedna faktická poznámka.

A ještě mi dovolte, páni poslanci, abych atmosféru mírně odlehčila, tak vás seznámím s jedním nálezem. Jedná se o manžetový knoflíček stříbrně-modro-šedivé barvy. Je velmi hezký. Prosím, zkontrolujte si své manžety.

Prosím, faktická.

 

Poslanec Jan Kubata: Paní předsedkyně, dámy a pánové, já mám jenom malou připomínku. Já jsem v Ústeckém regionu studoval a přijde mi velmi úsměvné, co jsem tady teď vyslechl v tom několik desítek minut trvajícím vystoupení paní kolegyně. Žiji i v ústeckém regionu stále a musím říci, že životní prostředí se výrazně změnilo. Tím neříkám, že by se nemělo změnit a zlepšit ještě více. Ale chtěl jsem jenom paní kolegyni, prostřednictvím paní předsedající, upozornit na to, že je třeba, když už takto dlouho předčítáme názvy firem, se podívat, jestli ty firmy ještě vůbec existují. Nevím, z jakého materiálu čerpala, ale chci ji upozornit, že firma Drinks Union v Ústí nad Labem uzavřela svoji výrobu piva a přesunula ji mimo město Ústí a armaturka už je léta v konkurzu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická - paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já bych chtěla pana kolegu jenom uklidnit, já to nebudu číst celé znova, nebojte!

Zdroje jsou oficiální, jsou ze stránek Ministerstva životního prostředí. Jsou to firmy, které v roce 2009, případně 2010 tyto poplatky zaplatily, takže tyto firmy existovaly. A promiňte mi, ale asi po mně nechcete, abych znala aktuální seznam všech firem. Tyto firmy bezpochyby někdo převzal a někdo tam ty poplatky dále platit nebude.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jak jsem již avizovala, dále vystoupí v rozpravě pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nebudu tady číst žádné seznamy žádných stránek ani z telefonních knih. Jenom chci říci, že přece buď bojujeme za zlepšení životního prostředí, anebo chceme vybrat peníze, ale nezlepšovat ho.

Já jsem si nechal před časem, když tady bylo poměrně bouřlivé projednávání a následně tedy obrovská mediální masáž, sehnat data z Moravskoslezského kraje. Tak vás upozorňuji, že možná zanedbatelně, až možná nula peněz z vybraných poplatků šla na zlepšení životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Velké investice a peníze, ty jsou v řádech miliard, jdou z evropských fondů v rámci operačních programů a dalších, nicméně tady, o čem se bavíme, poplatky, tak jak byly v předchozích letech nastaveny, tak se vybralo přes 500 milionů, pak to bylo 300, pak to o něco vyrostlo. Teď se předpokládalo podle parlamentního zákona, který odešel do Senátu, že to bude nějakých 300 milionů a že už to spíše nenaroste. Teď možná, když schválíme dneska, jako že asi schválíme, pozměňovací verzi Senátu, tak to bude možná 200. To ještě nikdo ani neví.

Jenom upozorňuji, že by bylo asi dobré, aby pan kolega Chalupa se podíval zgruntu na celý tento zákon, který tedy asi bude schválen, protože on v sobě i s odkazem na budoucí prováděcí vyhlášky EU, na nějaké směrnice, skrývá neuvěřitelný korupční potenciál, protože tam nastupují věci, které nejsou úplně jasně formulovány, co se týká referenčních úrovní, ke kterým novým technologiím to bude vztaženo.

Pokud se týká toho, jestli chceme skutečně v nejzatíženějších lokalitách zlepšit životní prostředí a ne kasírovat poplatky, tak v tom modelu, co tady říkal například kolega Paroubek, tak to znamená, že firmy dostanou ještě menší šanci na to, aby dosáhly z vlastních zdrojů anebo v kombinaci s veřejnými zdroji na nové technologie. Takže sbírejte jim peníze, sbírejte, pak jim zase dávejte dotace - to je přesně to, co asi je cesta do pekel. A je mi trochu líto, že i po tom všem tady někdo přednáší dlouhé projevy a vůbec si neuvědomuje skutečně, že podstata ochrany životního prostředí jde úplně jinými cestami než to, co tady v některých příspěvcích zaznívalo.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Konečné za to, že přečetla seznam velké spousty zaměstnavatelů v regionech, které jsou velmi silně postiženy nezaměstnaností, ať už jde o moravskoslezský, tak i ústecký region. Jsou to právě ti zaměstnavatelé, kteří dávají práci lidem, kteří tam bydlí. Možná jsou to znečišťovatelé, možná dnes platí poplatky, ale tak jak nám poslali senátoři tu vládní novelu zpátky, tak oni právě budou motivováni k tomu, aby zaváděli nejlepší dostupné technologie, protože poplatky se právě budou odvíjet od toho, jak budou plnit limity, které jsou pro tzv. BATy, tedy pro nejlepší dostupné technologie. Pokud je chceme zničit, pokud chceme od nich vybírat nesmyslné poplatky pro Státní fond životního prostředí, pokud chceme, aby z něj čerpaly i různé jiné organizace, tak skutečně nastavme ty poplatky. Většina ze zaměstnavatelů se, předpokládám, přesune do jiných regionů, v rámci Evropy to není tak těžké, a možná i mimo Evropu. Ti, kteří se přesunout nemohou, jako jsou třeba teplárny, tak ti to samozřejmě promítnou do ceny za poskytované služby těm, kteří jsou připojeni na CZT, tedy těm, kteří rozhodně nebydlí v rodinných domcích ani v různých vilách, ale jsou to především ti, kteří bydlí v panelácích, a ti, na které bychom také měli v rámci určité sociální slušnosti myslet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Burešovi a s faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane kolego, vy mě bavíte! My oba víme a ví to i celá Sněmovna a víte to všichni podle hlasovacích protokolů, že jsme byly ty strany a zastupujeme ty strany, které většinově hlasovaly pro úplné zrušení poplatků, to znamená, já když říkám, že nesouhlasím se senátní verzí, tak to neznamená, že souhlasím s tím, že by poplatky měly být zavedeny. Já si myslím, že musíme najít úplně jiný a účinný nástroj, tak jak o tom mluvil pan kolega Laudát, že poplatky dneska nic nevyřeší. Navíc ve chvíli, kdy ze Státního fondu životního prostředí jde 0,2 % z vybraných poplatků zpátky do regionů postižených, tak že nám to v regionech nic nevyřeší. A proto vám říkám, KSČM nechce rušit žádná pracovní místa! KSČM se jenom diví, že ODS se lekla a zalekla mediální masáže ekologických organizací a médií. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Prosím, pan ministr Chalupa.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji za velmi obsáhlou rozpravu. Já bych se zmínil o některých bodech, které tady zazněly.

Za prvé, pan poslanec Šincl, děkuji pěkně za to, že mě pochválil, že sem tam jezdím do Moravskoslezského kraje. Podle mého názoru podstata není v tom, zda tam či sem jezdím v nějaké frekvenci, ale protože se tady snažíme opravdu něco dělat. A akční plán, který pro Moravskoslezský kraj máme vytyčen, skupina, ve které zasedají starostové a primátoři velkých měst, zástupci hejtmanství a která se snaží situaci posunout dál napříč politickým spektrem, je podle mého názoru dobře.

Musím tady reagovat na to, co částečně zmínil pan poslanec Paroubek a hodně zmínila paní poslankyně Konečná ve smyslu stanovení 50tisícového limitu a o co vlastně všechno přicházíme. Dámy a pánové, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že podstatou poplatkové povinnosti v zákoně o ovzduší, a to se na mě nezlobte, není vybrat co nejvíc peněz, protože vybrat co nejvíc peněz znamená vypustit co nejvíce znečišťujících látek! Podstatou poplatkové povinnosti je zavést regulaci a motivaci, tedy na jedné straně zpoplatnit toho, který se chová způsobem k životnímu prostředí nešetrným, a na druhou stranu motivovat ho k tomu, aby v rámci možností, které má, se choval k životnímu prostředí způsobem příznivějším.

Já osobně se domnívám, že fakt, že zmenšíme o několik tisíc, možná o 90 %, počet plátců, byť ve skutečnosti z celkového množství vybraných peněz klesne vybíraná suma o méně než 10 %, je dobrý počin pro to, abychom podpořili střední a malý podnikatelský stav v ČR ve stavu, v jakém se nacházíme, a zároveň tím nezpůsobili žádnou škodu pro životní prostředí. Protože podstatné je, aby tam byli zachováni ti, kteří jsou zdroji více než 90procentního znečištění životního prostředí. A ti tam zůstávají i nadále.***
Přihlásit/registrovat se do ISP